زن و سیاست – زن و سیاست در قرآن – پرشین مقاله

زن و سیاست

زن و سیاست نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مى‏طلبد، آغاز مى‏گردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مى‏شود .  سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قرآن مى‏پردازد .

این تحقیق دانشجویی زن و سیاست در قرآن  مشتمل بر  ۲۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

چکیده: ۲

سیاست چیست؟ ۴

حقوق زنان در اسلام  ۸

سیاست، قرآن و زن  ۱۱

نتیجه‏گیرى  ۲۱

منابع  ۲۱

مقاله زن و سیاست در قرآن از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله زن و سیاست در قرآن  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

 زن و سیاست نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مى‏طلبد، آغاز مى‏گردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مى‏شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قرآن مى‏پردازد .  زن و سیاست

سیاست چیست؟

در واژه‏شناسى، سیاست، معناى حکم‏راندن بر رعیت و اداره کشور، حکومت و ریاست کردن، داورى، جزاء و تنبیه، صیانت‏حدود و ملک، اداره امور داخلى و خارجى کشور است . (۴) اما براى شناخت دقیق‏تر سیاست‏بجاست‏به علمى که بررسى سیاست موضوع آنست، رجوع نماییم . بخش عمده مطالعه علم سیاست مساله قدرت و نفوذ است . دوورژه (۱۳۵۸) نیز در مورد جامعه‏شناسى سیاسى معتقد است که از میان دو مفهوم دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولى مشهورتر و اجرایى‏تر است . (۵) گرچه نمى‏توان گفت که سیاست تنها در مبارزه براى کسب قدرت خلاصه مى‏شود و به نوعى تصمیم‏گیرى سیاسى در اجتماع نیز باز مى‏گردد . زن و سیاست

حقوق زنان در اسلام

زن و سیاست رجوع به حقوق زن در اسلام، مارا براى بررسى آیات مربوط به فعالیتهاى اجتماعى – سیاسى زنان آماده مى‏سازد. حقوق زن از دیدگاه قرآن: اسلام تفاوتى بین زن و مرد از نظر انسانى قائل نیست و ملاک برترى و سعادت تنها در تقوا تمرکز یافته است . به آیه ذیل توجه کنیم: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر ; “اى مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفریدیم و آنگاه شعبه‏هاى بسیار وفرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید . گرامترین شما نزد خدا با تقواترین شماست و خدا کاملا آگاه است .”

سیاست، قرآن و زن

اگر قدرت و سامان بخشى اجتماعى، اساس سیاست را تشکیل دهد، حقوق سیاسى، یک حقوق غیر خانوادگى است . البته نمى‏خواهیم بگوییم که با هم بى‏ارتباط هستند؟ بلکه قصدمان تصریح و دقت در جنبه‏هاى متفاوت این مساله است . پس در این حقوق غیر خانوادگى، قرآن چه تصریحاتى دارد؟ چگونه به مساله نگاه مى‏کند؟ زن وسیاست

نتیجه‏ گیرى

این ابعاد بیانگر این مساله است که زنان از هویت مستقل سیاسى برخوردارند و فعالیت اجتماعى و سیاسى و حقوق ویژه خود را دارند و نیاز به قیمومیت ندارند . از طرفى اشاره قرآن به شرایطى که هم به راس هرم قدرت و هم به قاعده آن مربوط مى‏باشد . این توهم را برطرف مى‏سازد ; توهمى که زنان را کم عقلتر از مردان جلوه داده و بدین سبب آنان را از فعالیت‏سیاسى – اجتماعى لازم باز داشته، و یا به دلایل روان شناختى و فیزیولوژیک ، آنان را از رفتار سیاسى اجتماعى لازم محروم کنند . زن و سیاست

منابع

– قرآن کریم

– اخلاق ناصرى: خواجه نصیرالدین طوسى، تصحیح وتوضیح مجتبى مینوى – علیرضاحیدرى ، تهران ، شرکت‏سهامى انتشارات خوارزمى ، ۱۳۶۹، چاپ چهارم

– التحقیق فى کلمات القرآن الکریم: حسن مصطفوى، تهران، وزارت ارشاد اسلامى ، ۱۳۶۸

– بررسى تاریخى منزلت زن از دیدگاه اسلام و . . .: ثریا مکنون و مریم صانع‏پور، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۴، چاپ اول

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.