روش تحقیقمقالات رشته کامپیوتر

ویندوز سرور ۲۰۰۳ – معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ – پرشین مقاله

ویندوز سرور ۲۰۰۳

ویندوز سرور ۲۰۰۳  نسبت به ویندوز ۲۰۰۰ گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم این نگارش جدید سیستم‌عامل مایکروسافت آن قدر ابزار و کنترل‌های مدیریتی زیادی را به ارمغان آورده است که آنها را از ادامه کار با NT منصرف می‌کند.

این تحقیق دانشجویی  معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ مشتمل بر ۶۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته کامپیوتر

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳

 • ویرایشهای ویندوز سرور ۲۰۰۳ ………………………………………………………………………………………….    ۱
 • ویرایشStandard …………………………………………………………………………………………………………    ۱
 • ویرایش Enterprise ……………………………………………………………………………………………………….   ۲
 • ویرایش Datacenter ………………………………………………………………………………………………………   ۲      
 • ویرایش Web……………………………………………………………………………………………………………………… ۲
 • خدمات نصب راه دور در سرور ……………………………………………………………………………………………….. ۳
 • تقاضای کمک …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
 • کمک رسانی بدون دعوت ……………………………………………………………………………………………………    ۴   

فصل دوم : نصب و روش های آن

 • مدل های نصب ……………………………………………………………………………………………………………     ۶
 • exe در مقابل winnt32.exe ………………………………………………………………………    ۷
 • استفاده از ece ………………………………………………………………………………………………….    ۷
 • استفاده از exe ……………………………………………………………………………………………. ۸
 • نصب از روی سی دی ………………………………………………………………………………………………………    ۸
 • نصب اتوماتیک ………………………………………………………………………………………………………………..    ۹
 • نصب بر اساس تصویر ……………………………………………………………………………………………………….   ۹
 • نصب بر اساس فایل جواب …………………………………………………………………………………………….    ۱۰
 • نصب غیر حضوری ……………………………………………………………………………………………………………    ۱۰
 • sysprep …………………………………………………………………………………………………………………….    ۱۲
 • ایجاد inf ……………………………………………………………………………………………………    ۱۳
 • اجرای برنامه ها پس از اتمام کار sysprep …………………………………………………………………….    ۱۴
 • تکثیر تصویر اصلی در یک فایل ………………………………………………………………………………………….    ۱۴
 • مرحله مینی ستاپ ……………………………………………………………………………………………………………    ۱۴
 • (RIS) Remote Installation Service …………………………………………………………… ۱۵

فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور  (RRAS)

 • امن کردن RRAS ………………………………………………………………………………………………………….     ۱۹
 • تماس مجدد ……………………………………………………………………………………………………………………..     ۲۱
 • ID تماس گیرنده    ……………………………………………………………………………………………………………..    ۲۱
 • شبکه های خصوصی مجازی …………………………………………………………………………………………………….    ۲۲
 • نصب RRAS ……………………………………………………………………………………………………………….    ۲۳
 • فعال کردن RRAS …………………………………………………………………………………………………………    ۲۴
 • پیکربندی دستیابی راه دور (شماره گیری یا VPN ) ……………………………………………………………… ۲۵
 • پیکربندی NAT در مسیریاب    ………………………………………………………………………………………..    ۲۷
 • پیکربندی VPN و NAT ………………………………………………………………………………………………….    ۲۹
 • پیکربندی یک اتصال امن بین دو شبکه خصوصی …………………………………………………………………..    ۳۰
 • پیکربندی RRAS بصورت سفارشی    ………………………………………………………………………………….   ۳۲
 • پیکربندی سرویس گیرنده های RRAS ……………………………………………………………………………..   ۳۳
 • مدیریت و عیب یابی RRAS ……………………………………………………………………………………    ۳۵
 • مدیریت چند سرویس دهنده RRAS ……………………………………………………………………………..    ۳۶

 فصل چهارم :  معرفی دایرکتوری فعال

 • نصب دایرکتوری فعال و ایجاد ناحیه دیشه ………………………………………………………………………….. ۳۹
 • افزودن ناحیه فرزند ……………………………………………………………………………………………………………      ۴۲
 • ابزار مدیریت دایرکتوری فعال ………………………………………………………………………………………..       ۴۵
 • کامپیوتر ها و کاربران دایرکتوری فعال ………………………………………………………………………………….      ۴۶
 • توافق ها و ناحیه های دارکتوری فعال ……………………………………………………………………………………     ۴۶
 • سایت ها و خدمات دایرکتوری فعال ………………………………………………………………………………….      ۴۶
 • افزودن کاربر به ناحیه …………………………………………………………………………………………………………       ۴۷
 • تنظیمات زمان ورود به شبکه و کامپیوتر های شبکه …………………………………………………………….       ۴۸
 • تغییر نام کاربر ………………………………………………………………………………………………………………      ۵۰

فصل پنحم :خدمات نام ناحیه ( DNS  )

 • مروری بر سرورهای DNS: …………………………………………………………………………………………………..     ۵۱
 • فضای نام DNS ………………………………………………………………………………………………………………..    ۵۲
 • نحوه کار DNS …………………………………………………………………………………………………………………….    ۵۴
 • نصب خدمات نام ناحیه ………………………………………………………………………………………………………….    ۵۶
 • پیکربندی سرور DNS …………………………………………………………………………………………………………..    ۵۷
 • ایجاد منطقه مستقیم جستجو …………………………………………………………………………………………………….    ۵۷
 • رونوشت برداری منطقه ………………………………………………………………………………………………………….  ۵۸
 • نام منطقه و بروز کردن پویا ( Dynamic Update  ) …………………………………………………………  ۶۰
 • ایجاد یک منطقه جستجوی معکوس ………………………………………………………………………………………………   ۶۰
 • نامگذاری منطقه جستجوی معکوس ……………………………………………………………………………………………….  ۶۱
 • مدیریت DNS …………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۲
 • عیب یابی خدمات سرور DNS …………………………………………………………………………………………….  ۶۵

فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP )

 • آشنایی با DHCP ………………………………………………………………………………………………………………   ۶۷
 • نصب خدمات DHCP ……………………………………………………………………………………………………….    ۶۸
 • پیکربندی خدمات DHCP توسط خدمات میدان دید …………………………………………………………….   ۶۹
 • مباحث مربوط به قرارداد DHCP …………………………………………………………………………………………..  ۷۰
 • ایجاد میدان دید فوق العاده ( Superscope ) …………………………………………………………………………..۷۱
 • ایجاد ذخیره ها ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۳
 • فال سازی میدان دید ………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
 • تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال  ……………………………………………………………………………………..۷۴
 • یکپارچه سازی DHCP ‌ و DNS ……………………………………………………………………………………………….۷۵
 • ویرایش گزینه ای سرور DHCP ………………………………………………………………………………………..  ۷۶
 • بررسی قراردادهای DHCP ……………………………………………………………………………………………………   ۷۷
 • بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP‌ …………………………………………………………………………………..   ۷۸
 • عیب یابی DHCP   ………………………………………………………………………………………………………..   ۷۹

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته کامپیوتر

.

مقاله معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ را در زیر می توانید ببینید.

فصل اول : معرفی ویندوز سِرور۲۰۰۳

معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳

ویندوز سرور ۲۰۰۳  نسبت به ویندوز ۲۰۰۰ گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم این نگارش جدید سیستم‌عامل مایکروسافت آن قدر ابزار و کنترل‌های مدیریتی زیادی را به ارمغان آورده است که آنها را از ادامه کار با NT منصرف می‌کند.

مقاله ویندوز سرور ۲۰۰۳

ویرایش‌های ویندوز سرور ۲۰۰۳

* ویندوز سرور ۲۰۰۳  ویرایش standard

* ویندوز سرور ۲۰۰۳  ویرایش enterprise (نگارش‌های ۳۲ و ۶۴ بیتی)

* ویندوز سرور ۲۰۰۳  ویرایشdatacenter

ویرایش standard

ویرایش standard ویندوز سرور ۲۰۰۳  برای اغلب شبکه‌ها مناسب است. این ویرایش، چندپردازشی متقارن (SMP) چهارراهه و ۴ گیگابابت RAM را پشتیبانی می‌کند. از ویرایش استاندارد می‌توان برای میزبانی network load balancing (ولی نه cluster services) و terminal server استفاده کرد.

ویرایش enterprise

ویرایش enterprise چنان طراحی شده است که همه نیازهای شرکت‌هایی با هر اندازه را برآورده می‌سازد. این ویرایش SMP هشت‌راهه، ۳۲ گیگابایت RAM در نگارش سی و دو بیتی، ۶۴ گیگابایت RAM در نگارش ۶۴ بیتی، و همچنین خوشه‌بندی سرویس‌دهنده‌ها تا هشت گره را پشتیبانی می‌کند.

ویندوز سرور ۲۰۰۳ چیست ؟

خدمات نصب راه دور (RIS) در سِرور

قبلاً RIS فقط برای نگارش‌های سرویس‌گیرنده / ایستگاه کاری ویندوز موجود بود، اما اکنون توابع جدید NET RIS را در همه نگارش‌های ویندوز سرور ۲۰۰۳  غیر از datacenter می‌توان به کار گرفت.

Remote desktop در ابتدا در ویندوز ۲۰۰۰ معرفی شد.

پیکربندی خدمات DHCP توسط میدان دید

مرحله بعدی در پیکربندی سرور DHCP استفاده از میدان دیدی است که از آدرس‌های IP تشکیل شده است. میدان دید (Scope) محدوده‌ای از آدرس‌های IP را مشخص می‌کند که سرور می‌تواند آنها را به مشتری‌های  DHCP متقاضی ارائه دهد.

برای ایجاد میدان دید از Scope Wizard استفاده می‌شود. در این ویزارد پارامترهای مربوط به DHCP مانند محدوده استثناء (exclusion range) دیده می‌شوند.

تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال

همه سرورهای DHCP که ناحیه ویندوز سرور ۲۰۰۳  قرار دارند باید توسط دایرکتور فعال تأیید شوند تا بتوانند روی شبکه کار کنند. با این کار اختصاص آدرس‌های IP نادرست به مشتری‌های DHCP جلوگیری می‌کند و امنیت شبکه بالاتر می‌رود.

یکپارچه‌سازی DHCP و DNS

در ویندوز سرور ۲۰۰۳  ، DHCP و DNS با هم یکپارچه می‌شوند. اگر DHCP و DNS برای به روز رسانی پویا (Dynamic Update) پیکربندی شده باشند، هر گاه DHCP یک آدرس IP را به مشتری متقاضی اختصاص دهد، نام میزبان مشتری و آدرس IP در پایگاه داده DNS ثبت می‌شوند.

ویرایش گزینه‌ای سرور DHCP

تنظیمات مربوط به سرور DHCP مانند دروازه پیش‌فرض (default gateway) ، سرور DNS و سرور WINS را می‌توانید تغییر دهید. ویرایش این گزینه‌ها در جعبه محاوره Server Option Properties انجام می‌شود. روی درخت نمای فوری، گروه سرور DHCP را باز کنید. روی آیکون Server Options کلیک راست کرده و Configure Options را انتخاب کنید تا جعبه محاوره مربوط به آن باز شود.

بررسی قراردادهای DHCP

از آنجا که هدف اصلی DHCP ارائه قراردادهایی IP به مشتریانش است باید به بررسی این قراردادها پرداخت. قراردادهای جاری در نمای فوری DHCP مشاهده می‌شود. برای دیدن آنها از گام‌های زیر استفاده کنید:

۱- در نمای فوری DHCP گره سرور DHCP را باز کنید. پوشۀ Scope را ملاحظه می‌نمایید.

بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP

یکی دیگر از مسایل مدیریتی DHCP بر روی شبکه کار با پشتیبان (back up) پایگاه داده DHCP است. به طور پیش‌فرض در هر ساعت از پایگاه داده، پشتیبانی تهیه می‌شود. اگر مشتری‌ها در استفاده از آدرس‌های IP دچار مشکل هستند احتمالا پایگاه دادۀ DHCP دچار نقص است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته کامپیوتر

.

 

 

برچسب ها