انواع هوش – انواع هوش و کاربردهای آن – پرشین مقاله

انواع هوش

انواع هوش،همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهمترین مسائل و ویژگی‌های صحیح نظام تعلیم و تربیت توجه کامل به سلامت جسمانی و روانی و تفاوت‌های فردی ، توانائی‌ها و استعدادهای کودکان و تنظیم برنامه‌های آموزش متناسب با این استعدادها است که این امر قطعاً در فرآیند  آموزش و پرورش کشور مفید خواهد بود.  اگر آموزش فراتر از میزان توانمندی کودک باشد، تلاش و کوشش معلم، مدرسه و والدین علاوه بر بی‌نتیجه بودن، ممکن است در بعضی موارد موجب بروز مشکلات جدیدی شود. براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از کودکان هر جامعه به گونه‌ای از نارسایی‌های متفاوت جسمانی و روانی رنج می‌برند.

این تحقیق دانشجویی انواع هوش و کاربردهای آن مشتمل بر ۱۰۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست

فصل اول.. ۱

مقدمه : ۱

کلیات تحقیق.. ۱

بیان مساله. ۴

هدف پژوهش: ۶

ضرورت پژوهش: ۶

فرضیه‌ها: ۸

تعاریف عملیاتی و نظری اصطلاحات و متغیرها ۸

آمادگی تحصیلی.. ۸

تعریف عملیاتی: ۸

تعریف نظری : ۸

آموزش پیش از دبستان.. ۹

تعریف عملیاتی : ۹

تعریف نظری: ۹

سن مادر. ۹

زبـان.. ۹

تحصیلات والدین: ۹

تعداد افراد خانوار. ۱۰

دست غالب.. ۱۰

شهری و روستایی.. ۱۰

مقدمه : ۱۱

فصل دوم.

ادبیات و پیشینه تحقیق..

مفهوم و تعریف های مختلف هوش… ۱۲

تعریف تربیتی هوش: ۱۷

تعریف تحلیلی هوش… ۱۸

تعریف کاربردی هوش… ۱۸

انواع هوش از دیدگاه ثرندایک. ۱۸

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. ۱۹

انواع هوش از دیدگاه ترستون.. ۱۹

تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیرکلامی). ۲۰

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ… ۲۰

انواع هوش از دیدگاه گاردنر. ۲۱

هوش از دیدگاه رشد. ۲۱

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش… ۲۲

تاریخچه آزمون های هوش… ۲۳

سیر تحول نظریه های زیربنایی تست های هوش… ۲۴

عوامل مؤثر بر هوش… ۲۹

محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی.. ۲۹

اهمیت خانواده. ۳۰

تاثیر محیط خانواده در هوش… ۳۰

عوامل بیولوژیکی.. ۳۱

خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب.. ۳۲

خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب.. ۳۲

موفقیت اجتماعی خانواده. ۳۳

میزان تحصیلات والدین.. ۳۵

کم خونی و فقر آهن و اثر آن بر یادگیری: ۳۶

غلبـه طرفـی.. ۳۷

استفاده از دست غالب چه ارتباطی با دو نیمه مغز دارد؟. ۳۸

تفاوت های جنسی.. ۳۸

«علل سببی». ۳۹

سنجش/ارزیابی کودکان پیش دبستانی.. ۴۰

روندهای کنونی.. ۴۱

مشخصه های سنجش پیش دبستانی.. ۴۲

مراجعه به معیار و ضابطه و مرحله مداری.. ۴۲

ارزیابی های (سنجش ها) غیررسمی، غیرمستقیم و طبیعت گرایانه  ۴۲

سنجش های یاری کننده معلولین.. ۴۳

شیوه چند رشته ای (چند انضباطی) و فرارشته ای (فراانضباطی)  ۴۳

نقش پزشکان سلامت ذهنی.. ۴۴

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران: ۴۵

تاریخچه: ۴۶

اهداف طرح سنجش: ۴۷

اهمیت و ضرورت طرح سنجش: ۴۷

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شامل دو مرحله ارزیابی است: ۴۹

  1. ارزیابی اولیه: ۴۹
  2. ارزیابی تخصصی : ۴۹

نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران.. ۴۹

نتایج پژوهش‌های انجام شده در خارج: ۵۴

جامعه آماری.. ۵۷

فصل سوم.

طرح پژوهش و جامعه آماری..

نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۸

روش نمره گذاری.. ۵۹

روایی و اعتبار تست.. ۵۹

دستور اجرای آزمون.. ۶۱

روش آماری.. ۶۱

مقدمه: ۶۲

فصل چهار:

تجزیه و تحلیل داده‌ها

متغیر محل سکونت: ۶۳

متغیر جنسیت: ۶۴

متغیر سابقه آموزش قبل از دبستان: ۶۴

متغیر وضعیت زبان: ۶۵

متغیر دست غالب.. ۶۶

متغیر تحصیلات والدین.. ۶۶

متغیر سن مادر. ۶۸

متغیر تعداد افراد خانواده: ۷۰

فصل پنجم. ۷۱

بحث و نتیجه گیری.. ۸۸

محدودیتها و مشکلات.. ۹۳

پیشنهادها ۹۴

پیشنهادهای کاربردی.. ۹۴

پیشنهادهای پژوهش… ۹۴

منابع و ماخذ. ۹۴

منابع انگلیسی..۹۹

.

مقاله انواع هوش و کاربردهای آن در پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

هدف پژوهش

انواع هوش، از مهمترین وظایف  آموزش و پرورش در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی برای کودکان لازم التعلیم است، که یکی از معیارهای موفقیت در این امر مهم تشخیص سطح آمادگی کودکان لازم‌التعلیم است.  تعیین درجه آمادگی نوآموزان برای بهره‌مند شدن از فرصت‌های آموزش پیش‌بینی شده در برنامه با توجه به میزان موفقیت آنان در دروس موجب می‌شود که هم نیروی تعلیم دهنده به هدر نرود و هم نوآموزانی که نمی توانند همپای دیگر دانش‌آموزان در کلاس پیش روند از احساس ناکامی و شکست دور بمانند.

انواع هوش گاردنر

ضرورت پژوهش

انواع هوش، انسانها در جستجوی و کنش متقابل با محیط هستند، میل به چالش دارند و مهمتر از همه، پدیده‌ها را تعبیر و تفسیر می‌کند، تعبیر و تفسیر پدیده‌هاست که در رفتار تأثیر می‌گذارد،‌نه خود پدیده‌ها.کودکان و بزرگسالان دائماً دانش خود از جهان را می‌سازند و بازسازی می‌کنند و می‌کوشند تا به تجارب معنایی بدهند و نیز در تلاشند تا دانش خود را در قالب ساختهایی به مراتب منسجم‌تر و کارآتر سازمان‌بندی کنند.

مفهوم و تعریف های مختلف هوش

انواع هوش، همچنان که افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند، از نظر خصایص روانی مانند هوش، استعداد، رغبت و دیگر ویژگی‌های روانی و شخصیتی نیز بین آنها تفاوتهای آشکار وجود دارد. مطالعه نوشته‌های فلاسفه و دانشمندان قدیم نشان می دهد که انسان حتی از گذشته‌های بسیار دور از تفاوتهای فردی آگاه بوده است.  چنانکه افلاطون در کتاب جمهوریت تفاوتهای فردی انسان ها را مورد توجه قرار داده و گفته است که هر فرد باید به شغلی متناسب با استعدادها و تواناییهایش گمارده شود. او درباره تفاوتهای افراد، در کتاب جمهوریت خود چنین گفته است: «اشخاص به طور کاملاً یکسان به دنیا نمی آیند، بلکه از نظر استعدادهای طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند، یک شخص برای نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغلی دیگر مناسب است».

انواع هوش در روانشناسی

تعریف تربیتی هوش

به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد، تحصیل به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشمگیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی توان به نمره ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد.انواع هوش

تعریف تحلیلی هوش

بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیت های جدی و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شادی بهترین تعریف تحلیل هوش به وسیله دیوید وکسلر روان شناس آمریکایی پیشنهاد شده است که بیان می کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی و رفتار مؤثر در محیط. انواع هوش

انواع هوش هیجانی

انواع هوش از دیدگاه ثرندایک

ثرندایک رفتار هوشمندانه را متشکل از توانایی های خاص گوناگون می داند. او از سه نوع هوش صحبت می کند که افراد مختلف در هر یک از این انواع می توانند متفاوت باشند. هوش انتزاعی: این نوع از هوش با اندیشه و نمادها سروکار دارد. درک روابط اجزا و پدیده ها با این نوع از هوش ارتباط دارد. توان درک نظریه و ریاضیات و … به این نوع هوش مرتبط است.هوش مکانیکی:  به ویژگیهایی ارتباط دارد که به بهره گیری موثر از ابزارها و انجام اعمال و فعالیتها مربوط می شود.

تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیرکلامی)

این نوع تقسیم بندی در آزمونهایی چون استنفرد ـ بینه و آزمون هوش وکسلر دیده می شود. در سال ۱۹۳۷ ترمن با همکاری مریل تجدیدنظری در آزمون هوش استنفرد ـ بینه به عمل آوردند و آن را به دو دسته M و C ( کلامی و عملی) تقسیم نمودند. هرچند این دسته بندی در تجدید نظر سال ۱۹۶۰ چهار گستره عمده استدلال کلامی، استدلال انتزاعی، استدلال کمی و حافظه کوتاه مدت را در انواع هوش که مورد سنجش قرار می داد شامل شدد.آزمون وکسلر دو نوع هوش کلامی و عملی را اندازه گیری می کند. انواع هوش

هوش از دیدگاه رشد

پیاژه هوش را نوعی انطباق فرد با جهان خارج تلقی می کند. درواقع او بر این باور است که انسان برای ادامه حیات خود باید وسایل انطباق خویش با محیط را فراهم آورد. از این دیدگاه هوش عبارت است از نمونه ای ویژه از انطباق زیستی، یا توانایی ایجاد کنش متقابل و کارا با محیط.پیاژه رشد شناخت را عبور گام به گام از بازتابهای نوزاد تا توانایی بزرگسالی از حیث استدلال منطقی و انتزاعی می داند. براین اساس، سازوکار(مکانیسم) حالات رشد شناخت برای هر فرد اختصاص به خود او دارد، زیرا محیط هر فرد وضعیت خاص بر او تحمیل می کند

.

نظرات بسته شده است.