روستای گرمه – مونوگرافی روستای گرمه – پرشین مقاله

روستای گرمه

روستای گرمه در مطالعه سیر تمدن بشری به مرحله ای بنام «روستا نشینی» برمی خوریم که از نظر علم مردم شناسی و علوم اجتماعی حد واسط میان بیابانگردی و شبانی و مرحله شهر نشینی است. می توان گفت دوره یکجا نشینی و ظهور تمدن ها و مظاهر آن همچون عمارات ،کاخ ها ،صنایع مختلف ،هنرها و علوم با آغاز دوره روستا نشینی پایه گذاشته شده است .

این تحقیق دانشجویی مونوگرافی روستای گرمه مشتمل بر ۱۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روستای گرمه

فهرست مطالب

۱-مقدمه: ۵

۲-بیان مساله: ۷

۳-اهداف تحقیق: ۸

فصل اول:ویژگیهای طبیعی وجغرافیایی: ۱۰

۱-۱موقعیت جغرافیایی: ۱۰

۳-۱میزان بارش : ۱۱

۴-۱ باد: ۱۱

۵-۱ منابع خاک: ۱۱

۶-۱ منابع آب روستا: ۱۲

۷-۱ گونه های گیاهی و جانوری: ۱۵

۸-۱ وضع زمین: ۱۸

۹-۱ کشاورزی: ۱۸

۱۰-۱ انواع مختلف خرما : ۲۱

۱۱-۱-ابزار وسایل تولید: ۲۴

۱۲-۱ شکارگاه: ۲۵

فصل دوم:دور نمای تاریخی.. ۲۶

فصل دوم: دور نمایی تاریخی.. ۲۷

۱-۲ پیشینه تاریخی: ۲۷

۲-۲ اوضاع سیاسی منطقه از گذشته تا امروز: ۲۸

۳-۲ آثار و ابنیه تاریخی: ۳۱

فصل سوم: ویژگیهای انسانی.. ۳۸

۱-۳: جمعیت روستا و حرکات جمعیت: ۳۹

۲-۳ ساخت سنی و جنسی: ۴۱

۳-۳ وضع زناشویی: ۴۱

۳-۴مذهب اهالی روستا: ۴۲

۵-۳ سواد: ۴۳

۶-۳ گروههای عمده فعالیت: ۴۴

۷-۳ صنعت خانگی: ۴۶

۸-۳ مهاجرت.. ۴۷

۹-۳ زبان اهالی روستا: ۴۸

۱۰-۳ کارکرد اقتصادی زنان و مردان: ۴۹

۱۱-۳ مرفولوژی (ریخت شناسی روستا) ۵۰

۱۲-۳ امکانات روستا: ۵۴

۲-۱۲-۳ مرکز مخابرات و تلفن: ۵۵

۳-۱۲-۳ آب، برق و گاز: ۵۵

۴-۱۲-۳ مراکز تحصیلی: ۵۶

۵-۱۲-۳ مساجد: ۵۷

۱۶-۱۲-۳ درمانگاه: ۵۸

۷-۱۲-۳ سایر امکانات روستا: ۵۸

۱۳-۳ انسان شناسی جسمانی اهالی روستا: ۶۲

۱۴-۳ روابط خویشاندوی و خصوصیات آن : ۶۵

۱۶-۳ ساختار خانواده: ۶۸

فصل چهارم :صنایع دستی.. ۷۰

فصل ۵: آداب و رسوم و اعتقادات.. ۷۷

بخش اول :مراسم ازدواج. ۷۸

۱-۲-۵ طریقه همسر گزینی: ۷۸

۳-۱-۵ مراسم شیرینی خوران: ۷۹

۴-۱-۵ مراسم عقد: ۸۰

۵-۱-۵ سفره عقد: ۸۱

۶-۱-۵ مراسم ازواج: ۸۲

۷-۱-۵ بررسی نمادین سفره عقد: ۸۳

۸-۲-۵ زایمان: ۸۴

۲-۲-۵ نامگذاری نوزاد: ۸۶

۳-۲-۵ ده روز پس از زایمان : ۸۶

۴-۲-۵ ختنه سوران: ۸۶

۵-۲-۵ دندان درآوردن نوزاد: ۸۷

۱-۳-۵ عزاداری برای متوفی: ۸۸

۲-۳-۵ مراسم مذهبی.. ۹۰

۳-۳-۵ مراسم محرم: ۹۱

۴-۳-۵ مراسم و باورهای خاص: ۹۴

۱-۴-۵ عید فطر : ۹۸

۲-۴-۵ عید غدیر: ۹۹

۳-۴-۵ مراسم نوروز: ۹۹

فصل پنجم: بازیهای ایام عید و تابستان.. ۱۰۲

بخش پنجم :بازیهای ایام عید و تابستان.. ۱۰۳

بخشش ششم: باورهای و اعتقادات.. ۱۰۵

۱-۶-۶- باورهای مذهبی: ۱۰۵

۲-۶-۶ باورهای مرتبط به موجودات فوق طبیعی: ۱۰۷

۳-۶-۶ باورهای عامیانه: ۱۰۸

۴-۶-۶ باورهای مرتبط با آب و هوا: ۱۱۰

۵-۶-۶ باورهای مرتبط با پزشکی: ۱۱۱

۷-۶-۶ ضرب المثل های رایج: ۱۱۴

فصل ششم: نتیجه گیری.. ۱۱۶

فصل ۶:نتیجه گیری.. ۱۱۷

۱-۶ مقدمه: ۱۱۷

۲-۶ پدیده مهاجرت: ۱۱۹

۳-۶ پدیده مهاجرت و تغییرات اجتماعی: ۱۲۵

۴-۶ مهاجرت و علل فرهنگی: ۱۲۸

۵-۶ مهاجرت و علل اقتصادی: ۱۳۰

۶-۶ تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی: ۱۳۲

۷-۶ پتانسیل گردشگری: ۱۳۵

کتابنامه: ۱۳۹

 

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله مونوگرافی روستای گرمه از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مونوگرافی روستای گرمه  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

 روستای گرمه در مطالعه سیر تمدن بشری به مرحله ای بنام «روستا نشینی» برمی خوریم که از نظر علم مردم شناسی و علوم اجتماعی حد واسط میان بیابانگردی و شبانی و مرحله شهر نشینی است. می توان گفت دوره یکجا نشینی و ظهور تمدن ها و مظاهر آن همچون عمارات ،کاخ ها ،صنایع مختلف ،هنرها و علوم با آغاز دوره روستا نشینی پایه گذاشته شده است . روستای گرمه

روستای گرمه کجاست

بیان مساله:

روستای گرمه پس ازگذشت چند هزار سال از زمان امپراطوری هخامنشی وساسانی هنوز فرهنگ ایران باستان را درخود جای داده است که بارز ترین آن زبان آن دوران می باشد که هنوزمردم روستای گرمه به آنصحبت می کننداما مساله اینجاست که رشدشهرنشینی وآغازمهاجرت روستاییان به شهر ودرکنارآنگسترش راههای مواصلاتی وگسترش وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلویزیون قالب کهن ودیرین روستا گرمه راشکسته است. روستای گرمه

اقامتگاه روستای گرمه

موقعیت جغرافیایی:

روستای گرمه واقع درشمال شرقی استان اصفهان ودر حاشیه شمالی کویر نمک قرار دارد .این روستا جزءبخش خور بیابانک از شهرنائین می باشد و دراطراف روستاهای مهرجان ،عروسان،آب گرم،اردیب میباشد ودرفاصله ۷۵۵کیلومتری از شهرتهران واقع شده است.

گونه های گیاهی و جانوری:

روستای گرمه بدلیل مجاورت با کویر دارای گونه های گیاهی خاص کویر ایران است که از میان می توان به گونه های تاغ ،بوته قیچ، گیاه تن گز، خار شتر، بوته ریش، ترخ، آویشن،گل گاو زبان ،بادام کوهی ،خارو، هلندر،ترشو، تره صحرائی، علف مار اشاره داشت.

قلعه روستای گرمه

وضع زمین:

بدلیل عدم مرغوبیت جنس خاک، نمی توان گونه های متنوعی از گیاهان و درختان را در منطقه به بار آورد و کشت خرما در چنین منطقه ای که دارای خاک رملی و ماسه ای است کار بسیار دشواری است و یافتن چند متر زمین مناسب کشت کار بسیار دشواری است.

پدیده مهاجرت و تغییرات اجتماعی:

می توان گفت اغلب تغییرات اجتماعی در شهر متولد شده و پس از طی مسیری به روستاها منتقل می شود و در این میان افراد به شهرها زودتر دستخوش این تغییرات نسبت به افراد ساکن در روستا می شوند و اکثر این تغییرات اجتماعی به تغییر و تحول در فرهنگ جامعه روستایی ختم می شود.بطور مثال فرد مهاجری که مدتی در شهر تهران بوده است و با شرایطزندگی در شهر تهران آشنا شده است. روستای گرمه

مهاجرت و علل فرهنگی:

در زمینه پدیده مهاجرت بسنده کردن ریشه آن به مقاصد اقتصادی و رفاهی اشتباه است زیرا مهاجرت بعنوان یک متغییر وابسته در ارتباط با متغییرهای مستقل فراوانی است که شاید از مهمترین آنها که گاه می توان گفت با عامل اقتصاد برابری می کند علل فرهنگی می باشد.

مهاجرت و علل اقتصادی:

به روشنی می توان گفت که سهم ریشه اقتصادی در پدیده اجتماعی مهاجرت بر سایر علل می چربد و به تنهایی از علل عمده بسیاری از مهاجرت ها در تمام نقاط دنیاست و حتی می توان مهاجرت از یک کشور به کشوری دیگر را بواسطه آن تحلیل کرد.

تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی:

باید گفت که گذشت زمان و تغییر شرایط اجتماعی همواره سبب تغییر و تحول در حوضه های مختلف از جمله در دایره ارزش های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی حاکم بر یک جامعه می شود، خواه این جامعه یک جامعه روستایی یا عشایری باشد و یا یک جامعه شهری.

باید گفت تمام رفتارهای اجتماعی افراد از طریق هنجارها و یا استانداردهای رفتاری مورد قبول جامعه شکل می یابد

پتانسیل گردشگری:

روستای گرمه بدلیل واقع شدن در منطقه خاص جغرافیایی و داشتن پیشینه تاریخی دارای پتانسیل فراوانی برای صنعت توریسم است. روستای گرمه با قرار گرفتن در دل کویر و داشتن نخلستانهای سر به فلک کشیده و سرسبز دارای جذابیت ای خاص و مناظر چشم نوازی است.

کتابنامه:

  1. محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، تهران ،نشر دوران ،۱۳۷۶
  2. فاستر،جرج،جوامع سنتی و تغییرات فنی، ترجمه سید مهدی ثریا،نشر کتاب فرا، ۱۳۷۸
  3. نیک خلق ،علی اکبر ،جامعه شناسی روستا،، نشر کلمه،۱۳۷۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.