نرخ بیکاری – نرخ بیکاری درجهان – پرشین مقاله

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری ۱۳۶ کشور در نقشه شماره ۱ آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در ۲۷ کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.

این تحقیق دانشجویی نرخ بیکاری درجهان مشتمل بر  ۹۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست

بیکاری.. ۱

بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی.. ۲

چکیده. ۲

قسمت اول. ۲

بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست.. ۲

بررسی وضعیت اشتغال در ایران. ۴

خلاصه مقاله: ۶

نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری.. ۷

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان. ۷

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان. ۸

بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند. ۸

وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی.. ۹

جذب نیروهای متخصص افغان از خارج. ۱۰

بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار. ۱۱

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها ۱۳

بررس شاخص های فضای کسب و کار. ۱۵

آزادی کسب وکار. ۲۱

آزادی تجارت.. ۲۱

آزادی مالیاتی.. ۲۲

اندازه دولت.. ۲۲

آزادی پولی.. ۲۳

آزادی سرمایه‏گذاری.. ۲۳

آزادی تامین مالی.. ۲۴

حقوق مالکیت.. ۲۵

رهایی از فساد مالی.. ۲۵

آزادی نیروی کار. ۲۶

هفته نامه بیزنس ویک دوم فوریه ۲۰۰۸. ۲۶

بررسی اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران. ۲۶

اقتصاد اطلاعات.. ۲۹

اقتصاد دیجیتالی.. ۳۰

تاریخچه مناطق آزاد در جهان. ۳۱

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری.. ۳۲

تاریخچه مناطق آزاد کشور. ۳۳

تحلیل مختصری از ناکارآمدی و عدم حصول نتایج مد نظر. ۳۵

شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور. ۳۷

آسیب‌های فعلی مناطق آزاد. ۳۸

موانع توسعه و رشد. ۳۹

بررسی وضعیت مناطق آزاد اقتصادی ایران و جهان. ۳۹

فصل سوم. ۴۰

چشم‌انداز تاریک اقتصاد کشورهای عربی.. ۴۰

پایگاه خبـری انصارنیوز. ۴۰

آسیای مرکزی زیر تأثیر بحران اقتصاد جهانی (با تمرکز بر وضعیت مهاجران). ۴۰

تداوم بحران مالی و زندانی شدن هزاران نفر در امارات.. ۴۲

تعویق اجرای پروژه‌های نفتی در خلیج‌فارس… ۴۴

تأثیر بحران اقتصاد جهانی بر وضعیت مهاجرین.. ۴۶

جمع‌بندی.. ۴۷

مهاجرت و مهاجرین آسیای مرکزی.. ۴۷

برنامه های اعزام نیروی کار به خارج از کشور. ۴۹

تجربیات کشورهای فرستنده نیروی کار در آسیا ۵۶

مقدمه. ۵۶

شکایات کارگران مهاجر. ۵۸

الزامات صدور مجوز. ۵۹

تعیین محدودیت در مورد هزینه های کاریابی.. ۶۰

انتشار اطلاعات و توانمندسازی کارگران. ۶۰

اجرای قوانین در جهت تنظیم کاریابی ها ۶۱

خودگردانی.. ۶۲

عملکرد مبتنی بر تشویق و مجازات.. ۶۲

روابط آژانس های اشتغال دولتی و سازمان های بین المللی.. ۶۳

توسعه مهارت ها ۶۳

همکاری میان دولت ها ۶۳

نظارت بر خروج از کشور. ۶۵

خدمات رفاهی برای مهاجران. ۶۵

مهاجرت نیروی کار تاجیکستان.. ۶۶

آموزش ضعیف علت بیکاری جوانان آسیایی.. ۶۷

فصل چهارم. ۷۳

وضعیت اشتغال زنان در جهان.. ۷۳

نقش نفت در اشتغال زنان کشورهای مسلمان.. ۷۵

موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران.. ۷۷

فصل پنجم. ۸۱

چرا برخی کشورها در زمینه ایجاد اشتغال بهتر عمل می‌کنند؟. ۸۱

منافع حاصل از رهیافت IMF. 81

منابع.. ۸۸

اشتغال و واقعیت های دردناک… ۸۹

نتیجه. ۹۲

منبع.. ۹۲

.

مقاله  نرخ بیکاری درجهان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نرخ بیکاری  درجهان را در زیر می توانید ببینید.

تعریف نرخ بیکاری

بیکاری

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری ۱۳۶ کشور در نقشه شماره ۱ آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در ۲۷ کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.

نرخ بیکاری در آمریکا

بررسی وضعیت اشتغال در ایران

نرخ بیکاری، در عصر حاضر، بسیاری از کشورهای جهان با مشکل بزرگی به نام بیکاری دست به گریبانند که عمدتاً ناشی از رشد جمعیت و ساختار غلط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر آن جامعه می­باشد، هدف اصلی این طرح شناخت وضعیت اشتغال موجود در ایران و ارائه راهکارهای مناسب است معهذا، شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی مستلزم انجام مطالعات بنیادی در اقتصاد جمعیت و روند توسعه است. لذا دسترسی به اطلاعات آماری قابل اعتماد، در زمینه کلیه ویژگی­های نیروی انسانی در سطح کشور بسیار اساسی است.

محاسبه نرخ بیکاری

نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی صورت گیرد.معمولاً از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود.

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان

نرخ بیکاری، آقای سیحون کارشناس اقتصادی افغان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر ۳ میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد. این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.

بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند

به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند. مثلا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی در ادارات و موسساتی که به تخصص آن ها ارتباطی ندارد جذب می شوند صرفاً به این دلیل که مدرک دانشگاهی دارند. برخی اوقات هم این افراد در جستجوی شغل پر درآمد تر هستند و یا نمی خواهند به مناطق دوردست، پرخطر و با درآمد پایین بروند. حال آنکه برای آن ها کار وجود دارد.

بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار

نرخ بیکاری، اگر بخواهید برای کسب‌و‌کار یکی دیگر از کشورهای جهان به غیر از ایران را انتخاب کنید، به کدام کشور سفر خواهید کرد؟ برای یافتن بهترین کشورها، مجله اقتصادی «فوربس» فضای کسب‌و‌کار بیش از ۱۲۰ اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرارداده است و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی، آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرده است.کشور دانمارک در فهرست سال ۲۰۰۸ صدرنشین شده است. این کشور توانسته است، سه پله نسبت به سال گذشته صعود کند. نرخ بیکاری در این شور ۵/۵ میلیون نفری، ۵/۳ درصد اعلام شده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور۷/۱ درصد، سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۷ هزار و ۴۰۰ دلار و تراز تجاری آن ۷/۴ میلیارد دلار گزارش شده است.

بررسی شاخص های فضای کسب و کار

نرخ بیکاری، در گزارش سالانه بانک جهانی از وضعیت کسب و کار که به تازگی هم منتشر شده است، ۱۰ شاخص مهم موثر در کسب و کار۱۸۱ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان این کشورها رتبه ۱۴۲ را کسب کرده است. این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه ۱۳۸ قرار گرفته بود. شاخص مزبور نه تنها منعکس کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه گذاری در کشور ما است. بنابراین با توجه به اینکه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقای پارامترهای جاذب سرمایه گذاران خارجی است باید برای بهبود هرچه سریعتر شاخص ها از طریق انجام اصلاحات مناسب انجام گیرد

آزادی کسب وکار

نرخ بیکاری، ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد ، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‏شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است . شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می‏انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می‏کشد در حالی که  میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۷۲.۵ درصدی ۱۵ روز طول می‏کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی ۲۳۴ روز در عرض ۱۹ روز انجام خواهد شد و قواعد ورشستگی به صورت قانونی مشخص شده است

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان

موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از دغدغه های فکری خانواده ها، اجتماع و دولت ها به شمار می رود.اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.طبعاً دولتی که نتواند این قضیه را حل کند علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است دچار مشکلات بیشتری خواهد شد

.

 

نظرات بسته شده است.