پدیده کودک آزاری – علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در شهر تهران – پرشین مقاله

پدیده کودک آزاری

پدیده کودک آزاری بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد .

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران است که هدف از آن بررسی و پیداکرن راه حلی برای کاهش این پدیده در شهر تهران و ارائه راه حلی برای آن می باشد.جامعه آماری در این پژوهش شهروندان تهرانی می باشند و تعداد مورد بررسی ۲۵ نفر بوده و روش اصلی در این پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و ابزار مورد استفاده در اینجا پرسشنامه است.

این تحقیق دانشجویی بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران مشتمل بر ۱۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

چکیده: ۳

فصل اول. ۴

کلیات پژوهش… ۴

مقدمه. ۵

بیان مسأله : ۷

اهداف پژوهش: ۹

اهمیت موضوع تحقیق : ۱۰

سوالهای پژوهش : ۱۲

۷ – ۲ تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: ۱۴

فصل دوم. ۱۸

پیشینه پژوهش… ۱۸

۱-۲ مقدمه. ۱۹

۲-۲ ابعاد تعریف… ۲۰

۳-۲  عوامل موثر بر کودک آزاری.. ۲۴

۴-۲ آثار کودک آزاری.. ۲۹

۵-۲ نظریات مرتبط با کودک آزاری.. ۳۳

۶-۲ وضعیت موجود کودک آزاری در ایران و جهان. ۴۷

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۵۵

فصل سوم. ۵۹

روش پژوهش… ۵۹

۱-۳ مقدمه. ۶۰

۲-۳ جامعه آماری : ۶۱

۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۶۲

۴-۳- ابراز اندازه گیری ( ابراز سازی ) ۶۳

۵-۳ روش جمع آوری اطلاعات : ۶۴

۶-۳ روش آماری : ۶۵

فصل چهارم. ۶۶

تحلیل یافته های پژوهش… ۶۶

مقدمه. ۶۷

۱ – ۵ بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۲

فصل پنجم. ۱۳۱

نتایج پژوهش… ۱۳۱

۱ – ۵ بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۲

۲ – ۵ . تنگناها و محدودیتهای پژوهش… ۱۳۳

۳ – ۵  پیشنهادهای پژوهش… ۱۳۵

۱ – ۶ خلاصه پژوهش: ۱۳۸

فصل ششم. ۱۳۷

خلاصه پژوهش… ۱۳۷

۱ – ۶ خلاصه پژوهش: ۱۳۸

فهرست منابع: ۱۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

مقاله بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در شهر تهران از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در شهر تهران را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران است که هدف از آن بررسی و پیداکرن راه حلی برای کاهش این پدیده در شهر تهران و ارائه راه حلی برای آن می باشد.جامعه آماری در این پژوهش شهروندان تهرانی می باشند و تعداد مورد بررسی ۲۵ نفر بوده و روش اصلی در این پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و ابزار مورد استفاده در اینجا پرسشنامه است.

مقدمه

پدیده کودک آزاری بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد .

کودک آزاری چیست

بیان مسأله :

در رابطه با این پدیده شوم و نابهنجار اجتماعی که سراسر دنیای اجتماعی با آن مواجه است مقاله ، سمینارهای گوناگون و نیز تلاشهای فراوان صورت گرفته است . سازمانهای جهانی در ارتباط با آن تشکیل شده اند و کشورها و جوامع مختلف از طریق سازمانها و نیز NGO به مبارزه با این پدیده و کمک به کودکان پرداخته اند . پدیده کودک آزاری

اهداف پژوهش:

هدف کلی :

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

هدف های جزئی :

۱) بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی و پدیده کودک آزاری

۲) بررسی ارتباط وضعیت فرهنگی و اجتماعی و پدیده کودک آزاری

۳) بررسی تعداد فرزندان در خانواده و پدیده کودک آزاری

اهمیت موضوع تحقیق :

شاید برای برخی از والدین ، آزار و اذیتی که از سوی آنها یا سایر اعضای خانواده بر کودکان اعمال می شود مسئله زیاد مهمی نباشد . آنان عادت کرده اند که ارزش و اهمیت زیادی برای شخصیت فرزندان قائل نشوند . برخی بر این باورند که رو دادن به کودکان آنها را گستاخ بار می آورد،کودکان تا زمانی که بزرگ نشده و به سن بلوغ نرسیده اند نباید زیاد مورد عنایت و توجه قرار گیرند . پدیده کودک آزاری

آثار کودک آزاری

۱-۴-۲ جمعیت خانواده:

در بسیاری از خانواده های فقیر و پرجمعیت که پدر از عهده تأمین مخارج فرزندان ناتوان است تمایل بیشتری به این مورد دارد که کودکان را از همان سنین خردسالی به سرکار بفرستد تا هم وی بتواند شکم خود را سیر کند و هم نان آوری برای سایر افراد خانواده باشد.  پدیده کودک آزاری

عوامل موثر بر کودک آزاری

۱-۳-۲ طلاق : اثر طلاق در فرزندان متعلق به کانون خانواده از هم پاشید شده بسیار شدید است . و عقده های غیر قابل تحمل و توأم با نفرت در آنان به وجود می آورد. کودکان بر اثر لجبازی والدین مجبور هستند از عاطفه مهر و محبت یکی از والدین جدا شده وشخص دیگری همچون ناپدری و نامادری را جایگزین آن کنند .(پل آماتو۱۳۸۰ ص ۲۷) .

کودک آزاری در ایران

بحث و نتیجه گیری

خشونت های و پرخاشگری و کودک آزاری از چند عامل به وجود می آید که یکی از آنها وضعیت روحی و روانی و وجود اختلال روانی در افراد پرخاشگر است. عامل دیگر شرایط اجتماعی است که ممکن است به صورت فقر و با تبعیض، موجب بروز پرخاش شود. از این رو احتمال بیشتری وجود دارد ، که یک شخص مبتلا به اختلال شخصیت دست به خشونت بزند

تنگناها و محدودیتهای پژوهش

در ایران مانند اکثر کشورهای جهان سوم تحقیق اجتماعی با تعارضها و مشکلات متعددی روبرو است این مسائل و مشکلات از طرف افراد و جامعه و گاهی نیز از سوی خود پژوهشگر سبب بروز مانع در انجام تحقیق می شود، از جمله عوامل و مشکلاتی که در زمینه پژوهش اینجانب بوده است در ذیل آمده است: پدیده کودک آزاری

راه های پیشگیری از کودک آزاری

پیشنهادهای پژوهش

  1. لازم است کانون های خانواده های کم درآمد، کم سواد یا بی سواد و یا خانواده هایی که والدین آنها معتاد و بیکار هستند را یاری کرد و آگاهی داد. که از جمله مهمترین عاملهای کودک آزاری فقراست لذا مسئولان می بایست نسبت به آن توجه لازم را داشته باشند.
  2. آموزش علمی و رایگان زوجین قبل از ازدواج رسمی و بچه دار شدن در زمینه های فرزندپروری صحیح و روشهای تربیت کودک با پرهیز از خشونت.

فهرست منابع:

  • فهرست کتابها
  1. سولاولف، (۱۳۶۹)، کودکان تحت فشار، مهدی قراچه داغی – انتشارات رشد
  2. یولاکارسون، (۱۳۸۰)، کودک و خشونت در رسانه جمعی، مهدی شفقتی، مرکز تحقیقات و برنامه ریزی
  3. قائمی، پروین، (۱۳۷۵)، روانشناسی کودک، انتشارات رشد، جلد اول

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

 

نظرات بسته شده است.