ضرورت معاد – امکان و ضرورت معاد – پرشین مقاله

ضرورت معاد

ضرورت معاد بحث ما درباره مسأله معاد است. مسأله معاد از نظر اهمیت، بعد از مسأله توحید مهمترین مسأله دینی و اسلامی است. پیغمبران ( و بالخصوص آنچه از قرآن در باره پیغمبر ما استفاده می‌شود) آمده‌اند برای اینکه مردم را به این دو حقیقت مؤمن و معتقد کنند: یکی به خدا ( مبدأ ) و دیگر به قیامت و یا فعلاً به اصطلاح معمول ما معاد مسأله معاد چیزی است که برای یک مسلمان ایمان به آن لازم است، یعنی چه؟ یعنی در ردیف مسائلی نیست که چون از ضروریات اسلام است و ایمان به پیغمبر ضروری است، پس ایمان به آن هم به تبع ایمان به پیغمبر ضروری است.

این تحقیق دانشجویی امکان و ضرورت معاد مشتمل بر۱۲۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

فهرست مطالب

امکان و ضرورت معاد ۱

مقدمه. ۳

۱- پیشینه تاریخی. ۵

۲- فلسفه معاد : ۱۲

۳/۲- حقیقت دنیا ۲۱

۴/۲- دلایلی بر قاطعیت و اثبات معاد ۴۲

۱/۴/۲- آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد. ۴۲

۲/۴/۲- اعتقاد به معاد یک امر فطری است. ۴۳

۳/۴/۲- بازتاب معاد در زندگی انسانها. ۴۶

۴/۴/۲- دلایل عقلی معاد . ۴۸

۵/۲- قرآن و مسئله معاد ۵۳

۱/۵/۲- معاد جسمانی: ۵۶

۲/۵/۲- استدلالهای قرآن بر معاد ۵۸

۳- مرگ.. ۶۰

۱/۳- ماهیت مرگ از نظر قرآن. ۶۶

۲/۳- در آستانه مرگ.. ۶۹

۳/۳- فشار قبر. ۷۴

۴/۳- خوف از مرگ.. ۷۶

۵/۳- تناسب صورت اخروی با ملکات نفس در هنگام مرگ.. ۷۷

۶/۳- علل کراهت ناقصان و متوسطان و کاهلان از موت.. ۷۸

۷/۳- مومنان از مرگ کراهت ندارند بلکه ترسانند. ۸۱

۸/۳- دیدار پیامبر ، ائمه و فرشتگان هنگام مرگ.. ۸۱

۹/۳- در سفارش به تقوی و ذکر مرگ.. ۸۲

۱۰/۳-برزخ. ۸۳

۴- معانی روح. ۸۴

۱ / ۴ – مسأله روح در قرآن. ۸۵

۲/۴- اشکال کافران و پاسخ قرآن. ۸۷

۶- خصوصیات زندگی روح در عالم برزخ. ۹۴

۷- قیامت : ۹۸

۱/۷-افراد در قیامت چگونه می‌شوند : ۹۸

۲/۷- نامه اعمال انسانها : ۹۹

۳/۷- رستاخیز بزرگ.. ۱۰۰

۱/۳/۷- پرسش و حسابرسی اعمال : ۱۰۱

۲/۳/۷- پل صراط یا گذرگاه خطرناک دروزخ : ۱۰۴

۳/۳/۷- گواهان محشر. ۱۰۵

۴/۳/۷- نابودی جهان و زنده شدن مردگان. ۱۰۹

۵/۳/۷- شبه آکل و مأکول. ۱۱۶

۶/۳/۷- قطعیت قیامت کبری از نظر قرآن. ۱۱۷

۷/۳/۷- استدلالهای قرآن در مورد قیامت.. ۱۱۹

۸/۳/۷- شفاعت.. ۱۲۲

۸- بهشت و جهنم : ۱۲۳

۱/۸- بهشت : ۱۲۳

۲/۸- جهنم : ۱۲۴

۳/۸- اختلاف در مخلوق و موجود بودن بهشت.. ۱۲۵

۴/۸- خداوند جوینده دانش را به بهشت می‌برد ۱۲۶

نتیجه :۱۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

مقاله امکان و ضرورت معاد ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله امکان و ضرورت معادرا در زیر می توانید ببینید.

امکان معاد چیست

پیشینه تاریخی

ضرورت معاد ، عقیده به معاد در انسانهای بُدوی ( اوّلیه ) : عقیده به معاد در انسانهایی که قبل از ایجاد تمدنهای بزرگ تاریخی زندگی می‌کرده‌اند، وجود داشته است ولی آنها عقیده داشتند که انسان در همین دنیا مجدداً زنده می‌شود و زندگی جدیدی را از سر می‌گیرد، زیرا انسان همیشه دوست داشته که زندگی جاویدان داشته باشد و هیچ‌وقت نمیرد، و این الهام در وجود او بوده و شواهدی که از آثار باستانی بدست آمده نشانگر این مطالب است که انسان بدوی در کنار قبر مردگان خود وسایل راحتی و خوراک او را نیز دفن می‌کرده که تا پس از زنده شدن مجدد برای رسیدن به مقاصد خود از آن استفاده نماید.

دلایل امکان معاد

فلسفه معاد

کلمه معاد از ماده  “عود” به معنی برگشتن است زیرا روح در جهان آخرت مجدداً به بدن برگردانده می‌شود. معاد از اصول دین مقدس اسلام است که اعتقاد به آن واجب می‌باشد. درک معاد از طریق چشم ، گوش و … مادّی امکان‌پذیر نیست و در اثبات ضرورت معاد  دلایل مختلفی وجود دارد

واژه دنیا

واژه‌شناسان دنیا را از ماده دنو به معنای قرب و نزدیکی دانسته‌اند، طریحی نوشته است: دنیا در برابر آخرت و به سبب نزدیک بودن آن، به این نام نامیده شده است. ابن‌منظور یکی دیگر از واژه‌شناسان عرب نوشته است: دنی‌الشیء من الشیء ، یعنی : چیزی به چیزی نزدیک شده است و دنیا نقیض آخرت است، که اصل آن دنوای بود، و واو آن به یاء تبدیل شد. زیرا وزن فعلی اگر اسم دارای واو باشد، آن واو به یاء تبدیل می‌گردد، این رای سیبویه است … و دنیا اسم برای این زندگی است که در آن قرار داریم. به این سبب نام دنیا گرفت که آخرت از زندگی این جهان، دور و دنیا به آن نزدیک است.

امکان معاد

محرومیت انسان از دنیا نشانه لطف حق به اوست

ضرورت معاد ، استفراق در بحر لذایذ حب به دنیا آورد؛ و حب به دنیا تنفر از غیر آن آورد، و وجهه به ملک غفلت. از ملکوت آورد. چنانچه به عکس، اگر انسان از چیزی بدی دید و ادراک ناملایمات کرد، صورت آن ادراک در نفس ایجاد تنفر نماید.پس ، اگر انسان از این عالم هر چه دید بلیات و آلام و اسقام و گرفتاری دید و امواج فتنه‌ها و محنتها بر او روآوردن قهراً از آن متنفر گردد و دلبستگی به آن کم شود و اعتماد بر آن نکند. و اگر به عالم دیگر معتقد باشد و فضای وسیع خالی از هر محنت و المی سراغ داشته باشد، قهراً بدانجا سفر کند.

تفاوت آتش دوزخ با آتش دنیا

تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدی و قیاس کردی به آتش دنیا و عذاب دنیا اشتباه فهمیدی؛ بد قیاس کردی. آتش این عالم‌ یک امر عرضی سرد است. عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است؛ ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه آتشهای این عالم را جمع کنند روح انسان را نمی‌توانند بسوزانند؛ آنجا آتشش علاوه بر اینکه جسم را می‌سوزاند، روح را می‌سوزاند قلب را ذوب می‌کند، فؤاد را متحرق می‌نماید

شناخت دنیا و آخرت موجب حب آخرت

بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیاست و اولاد این آب و خاک است، حب این دنیا در قلبش از اول نشو و نما مفروس است؛ و هر چه بزرگتر شود، این محبت در دل او نمو می‌کند و چون این عالم را محل اتندازات خود می‌پندارد و مردن را اسباب انقطاع آن‌ها می‌داند، و اگر به حسب برهان حکما یا اخبار انبیا، صلوات‌الله علیهم، عقیده ضد به عالم آخرت شده باشد و به کیفیات و حیات و کمالات آن ، قلبش باز از آن بی‌خبر است و قبول ننموده، چه رسد به آنکه به مقام اطمینان رسیده باشد؛ لهذا حبش به این عالم خیلی زیاد است و می‌شود

رسوایی جدال کننده در دنیا و آخرت

و در این باب نکته‌ای است که انسان اگر قدری تفکر کند در آن پشتش می‌شکند. و آن اینست که امام صادق (ع) ، می‌فرماید: « بکوبد خدا بینی او را و قطع فرماید کمرش را » و این عبارت یا اِخبار است یا دعا؛ در هر صورت به وقوع پیوندد. زیرا که اگر اِخبار باشد، اخبار صادقِ مصّدق است؛ و اگر دعا باشد، دعای معصوم است و مستجاب خواهد شد. و این خود کنایه از ذات و خواری و رسوایی است ، و شاید انسان در دو عالم رسوا و دلیل و خوار گردد

در نکوهش دنیا

حضرت علی (ع) می‌فرماید: بدانید، که دنیا پیوند بریده است و روی در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته و خوشیهایش جامه دگر کرده‌اند. آری ، دنیا پشت کرده و شتابان می‌رود و ساکنان خود را به سوی فنا می‌راند و همسایگان خود را به دیار مرگ می‌کشاند . شهد آن به شرنگ بدل شده و زلال آن تیره گردیده ، از آن برجای نمانده، مگر نه مانده‌ای ، به قدر قطره‌ای چند در ته خردک مشکی یا به قدر جرعه‌ای که روی ریگی را که درته قدحی افکنده باشد، بپوشاند، که اگر تشنه‌ای آن را بمکد از او دفع عطش نکند.

آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد.

این سوره از قرآن مجید با مسئله نبوت آغاز شد، و با هفت آیه منسجم که قویترین بیانات را درباره معاد در بردارد پایان می‌یابد. نخست دست انسان را می‌گیرد و به  آغاز  حیات خودش در آن روز که نطفه بی‌ارزشی بیش نبود می‌برد، و او را به اندیشه وامی‌دارد. می‌گوید :« آیا انسان ندید که ما او را از نطفه آفریدیم و او ( آن‌چنان قوی و نیرومند و صاحب قدرت و شعور و نطق شد که حتی به مجادله در برابر پروردگارش برخاست و) مخاصمه کننده آشکاری شد»؟!

اعتقاد به معاد یک امر فطری است

اگر انسان برای فنا آفریده شده بود باید عاشق « فنا » باشد، و از مرگ ـ هرچند مرگ به موقع ـ و در پایان عمر لذت برد، در حالی که می‌بینیم قیافه مرگ به معنی نیستی برای انسان در هیچ زمانی خوسایند نبوده، سهل است، با تمام وجودش از آن می‌گریزد! کوشش برای باقی نگهداشتن جسم مردگان از طریق مومیایی کردن و ساختن مقابل جاویدانی همچون اهرام مصر، و دویدن دنبال آب حیات، و اکسیر جوانی، و آنچه مایه طول عمر است، دلیل روشنی از عشق سوزان انسان به مسئله بقا است

بازتاب معاد در زندگی انسانها

اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقای آثار اعمال آدمی، و جاودانگی کارهای او اعم از خیر و شر، اثر بسیار نیرومندی بر فکر و اعصاب و عضلات انسانها می‌گذارد و به عنوان یک عامل مؤثری در تشویق به نیکی‌ها و مبارزه با زشتی‌ها می‌تواند مؤثر شود. اثراتی که ایمان به زندگی پس از مرگ می‌تواند در اصلاح افراد فاسد و منحرف و تشویق افراد فداکار و مجاهد و ایثارگر بگذارد به مراتب بیش از اثرات دادگاهها و کیفرهای معمولی است چرا که مشخصات دادگاه رستاخیر با دادگاههای معمولی بسیار متفاوت است ، ضرورت معاد ، در آن دادگاه نه تجدیدنظر وجود دارد, و نه زر و زور روی فکر ناظرانش اثر می‌گذارد، نه ارائه مدارک دروغین در آن فایده‌ای دارد، و نه تشریفات آن نیازمند به طول زمان است

قرآن و مسئله معاد

بعد از مسأله توحید که اساسی‌ترین مسأله در تعلیمات انبیا است مسأله معاد با ویژگیها و آثار تربیتی و فرهنگیش در درجه اول قرار دارد، لذا در بحثهای قرآنی بیشترین آیات را بعد از توحید و خداشناسی به خود اختصاص داده است. مباحث قرآن معاد گاه به صورت استدلالهای منطقی است و گاه به صورت بحثهای خطابی و تلقینات مؤثر و کوبنده که گاه از شنیدن آن مو بر بدن انسان راست می‌شود، و لحن صادقانه کلام چنان است که همچون استدلالات در اعماق جان و روح انسان نفوذ می‌کند. ضرورت معاد

معاد جسمانی

منظور از معاد جسمانی این نیست که تنها جسم در جهان دیگر بازگشت می‌کند، بلکه هدف این است که روح و جسم تواماً مبعوث می‌شود، و به تعبیر دیگر بازگشت روح مسلم است، گفتگو از بازگشت جسم است. جمعی از فلاسفه پیشین تنها به معاد روحانی معتقد بودند، و جسم را مرکبی می‌دانستند که تنها در این جهان با انسان است، و بعد از مرگ از آن بی‌نیاز می‌شود، آن را رها می‌سازد و به عالم ارواح می‌شتابد.

استدلالهای قرآن بر معاد

دو نوع استدلال در قرآن هست. یک نوع استدلال بر معاد، بر اساس توحید است که قرآن می‌گوید ممکن نیست خدا خدا باشد ولی معادی نباشد، یعنی اگر معاد نباشد خلقت عبث است. این خودش یک استدلال است. قرآن خواسته روی این مطلب استدلال کند : ” « افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون»” البته ما روی این استدلالها بعد بیشتر صحبت می‌کنیم ولی حالا این مدعای خودمان را که ” معاد از اصول دین است.ضرورت معاد

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

.

نظرات بسته شده است.