ضرورت معاد – امکان و ضرورت معاد – پرشین مقااله

ضرورت معاد

بحث ما درباره مسأله معاد است. مسأله معاد از نظر اهمیت، بعد از مسأله توحید مهمترین مسأله دینی و اسلامی است. پیغمبران ( و بالخصوص آنچه از قرآن در باره پیغمبر ما استفاده می‌شود) آمده‌اند برای اینکه مردم را به این دو حقیقت مؤمن و معتقد کنند: یکی به خدا ( مبدأ ) و دیگر به قیامت و یا فعلاً به اصطلاح معمول ما معاد مسأله معاد چیزی است که برای یک مسلمان ایمان به آن لازم است، یعنی چه؟ یعنی در ردیف مسائلی نیست که چون از ضروریات اسلام است و ایمان به پیغمبر ضروری است، پس ایمان به آن هم به تبع ایمان به پیغمبر ضروری است.

این تحقیق دانشجویی  امکان و ضرورت معاد مشتمل بر ۱۲۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

امکان و ضرورت معاد. ۱

مقدمه. ۳

۱- پیشینه تاریخی.. ۵

۲- فلسفه معاد : ۱۲

۳/۲- حقیقت دنیا ۲۱

۴/۲- دلایلی بر قاطعیت و اثبات معاد. ۴۲

۱/۴/۲- آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد. ۴۲

۲/۴/۲- اعتقاد به معاد یک امر فطری است. ۴۳

۳/۴/۲- بازتاب معاد در زندگی انسانها. ۴۶

۴/۴/۲- دلایل عقلی معاد . ۴۸

۵/۲- قرآن و مسئله معاد. ۵۳

۱/۵/۲- معاد جسمانی: ۵۶

۲/۵/۲- استدلالهای قرآن بر معاد. ۵۸

۳- مرگ.. ۶۰

۱/۳- ماهیت مرگ از نظر قرآن. ۶۶

۲/۳- در آستانه مرگ.. ۶۹

۳/۳- فشار قبر. ۷۴

۴/۳- خوف از مرگ.. ۷۶

۵/۳- تناسب صورت اخروی با ملکات نفس در هنگام مرگ.. ۷۷

۶/۳- علل کراهت ناقصان و متوسطان و کاهلان از موت.. ۷۸

۷/۳- مومنان از مرگ کراهت ندارند بلکه ترسانند. ۸۱

۸/۳- دیدار پیامبر ، ائمه و فرشتگان هنگام مرگ.. ۸۱

۹/۳- در سفارش به تقوی و ذکر مرگ.. ۸۲

۱۰/۳-برزخ. ۸۳

۴- معانی روح. ۸۴

۱ / ۴ – مسأله روح در قرآن. ۸۵

۲/۴- اشکال کافران و پاسخ قرآن. ۸۷

۶- خصوصیات زندگی روح در عالم برزخ. ۹۴

۷- قیامت : ۹۸

۱/۷-افراد در قیامت چگونه می‌شوند : ۹۸

۲/۷- نامه اعمال انسانها : ۹۹

۳/۷- رستاخیز بزرگ.. ۱۰۰

۱/۳/۷- پرسش و حسابرسی اعمال : ۱۰۱

۲/۳/۷- پل صراط یا گذرگاه خطرناک دروزخ : ۱۰۴

۳/۳/۷- گواهان محشر. ۱۰۵

۴/۳/۷- نابودی جهان و زنده شدن مردگان. ۱۰۹

۵/۳/۷- شبه آکل و مأکول. ۱۱۶

۶/۳/۷- قطعیت قیامت کبری از نظر قرآن. ۱۱۷

۷/۳/۷- استدلالهای قرآن در مورد قیامت.. ۱۱۹

۸/۳/۷- شفاعت.. ۱۲۲

۸- بهشت و جهنم : ۱۲۳

۱/۸- بهشت : ۱۲۳

۲/۸- جهنم : ۱۲۴

۳/۸- اختلاف در مخلوق و موجود بودن بهشت.. ۱۲۵

۴/۸- خداوند جوینده دانش را به بهشت می‌برد. ۱۲۶

نتیجه :۱۲۷

.

مقاله امکان و ضرورت معاد از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله امکان وضرورت معاد را در زیر می توانید ببینید.

فلسفه معاد

کلمه معاد از ماده  “عود” به معنی برگشتن است زیرا روح در جهان آخرت مجدداً به بدن برگردانده می‌شود. معاد از اصول دین مقدس اسلام است که اعتقاد به آن واجب می‌باشد. درک معاد از طریق چشم ، گوش و … مادّی امکان‌پذیر نیست و در اثبات ضرورت معاد دلایل مختلفی وجود دارد.

آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد

این سوره از قرآن مجید با مسئله نبوت آغاز شد، و با هفت آیه منسجم که قویترین بیانات را درباره معاد در بردارد پایان می‌یابد. نخست دست انسان را می‌گیرد و به  آغاز  حیات خودش در آن روز که نطفه بی‌ارزشی بیش نبود می‌برد، و او را به اندیشه وامی‌دارد. می‌گوید :« آیا انسان ندید که ما او را از نطفه آفریدیم و او ( آن‌چنان قوی و نیرومند و صاحب قدرت و شعور و نطق شد که حتی به مجادله در برابر پروردگارش برخاست و) مخاصمه کننده آشکاری شد»؟!

اعتقاد به معاد یک امر فطری است

ضرورت معاد، اگر انسان برای فنا آفریده شده بود باید عاشق « فنا » باشد، و از مرگ ـ هرچند مرگ به موقع ـ و در پایان عمر لذت برد، در حالی که می‌بینیم قیافه مرگ به معنی نیستی برای انسان در هیچ زمانی خوسایند نبوده، سهل است، با تمام وجودش از آن می‌گریزد! کوشش برای باقی نگهداشتن جسم مردگان از طریق مومیایی کردن و ساختن مقابل جاویدانی همچون اهرام مصر، و دویدن دنبال آب حیات، و اکسیر جوانی، و آنچه مایه طول عمر است

بازتاب معاد در زندگی انسانها

اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقای آثار اعمال آدمی، و جاودانگی کارهای او اعم از خیر و شر، اثر بسیار نیرومندی بر فکر و اعصاب و عضلات انسانها می‌گذارد و به عنوان یک عامل مؤثری در تشویق به نیکی‌ها و مبارزه با زشتی‌ها می‌تواند مؤثر شود. اثراتی که ایمان به زندگی پس از مرگ می‌تواند در اصلاح افراد فاسد و منحرف و تشویق افراد فداکار و مجاهد و ایثارگر بگذارد به مراتب بیش از اثرات دادگاهها و کیفرهای معمولی است چرا که مشخصات دادگاه رستاخیر با دادگاههای معمولی بسیار متفاوت است ، در آن دادگاه نه تجدیدنظر وجود دارد, و نه زر و زور روی فکر ناظرانش اثر می‌گذارد، نه ارائه مدارک دروغین در آن فایده‌ای دارد، و نه تشریفات آن نیازمند به طول زمان است.

دلایل عقلی معاد

گذشته از دلایل نقلی فراوانی که برای معاد در قرآن مجید  آمده است و شامل صدها آیه در این زمینه می‌شود دلایل عقلی روشنی نیز بر این امر وجود دارد که بطور فشرده در اینجا قسمتی از آن یادآوری می‌شودالف ـ برهان حکمت : اگر زندگی این جهان را بدون جهان دیگر در نظر بگیریم پوچ و بی‌معنی خواهد بود، درست به این می‌ماند که زندگی دوران جنینی را بدون زندگی این دنیا فرض کنیم. اگر قانون خلقت این بود که تمام جنینها در لحظه تولد خفه می‌شدند و می‌مردند چقدر دوران جنینی بی‌مفهوم جلوه می‌کرد؟ همچنین اگر زندگی این جهان بریده از جهان دیگر تصور شود این سردرگمی وجود خواهد داشت. ضرورت معاد

قرآن و مسئله معاد

بعد از مسأله توحید که اساسی‌ترین مسأله در تعلیمات انبیا است مسأله معاد با ویژگیها و آثار تربیتی و فرهنگیش در درجه اول قرار دارد، لذا در بحثهای قرآنی بیشترین آیات را بعد از توحید و خداشناسی به خود اختصاص داده است. مباحث قرآن ضرورت  معاد گاه به صورت استدلالهای منطقی است و گاه به صورت بحثهای خطابی و تلقینات مؤثر و کوبنده که گاه از شنیدن آن مو بر بدن انسان راست می‌شود، و لحن صادقانه کلام چنان است که همچون استدلالات در اعماق جان و روح انسان نفوذ می‌کند. در بخش اول ، یعنی استدلالات منطقی ، قرآن بیشتر روی موضوع امکان معاد تکیه می‌کند، چرا که منکران غالباً آن را محال می‌پنداشتند،

معاد جسمانی

ضرورت معاد، منظور از معاد جسمانی این نیست که تنها جسم در جهان دیگر بازگشت می‌کند، بلکه هدف این است که روح و جسم تواماً مبعوث می‌شود، و به تعبیر دیگر بازگشت روح مسلم است، گفتگو از بازگشت جسم است. جمعی از فلاسفه پیشین تنها به معاد روحانی معتقد بودند، و جسم را مرکبی می‌دانستند که تنها در این جهان با انسان است، و بعد از مرگ از آن بی‌نیاز می‌شود، آن را رها می‌سازد و به عالم ارواح می‌شتابد. ولی عقیده علمای بزرگ اسلام این است که معاد در هر دو جنبه روحانی و جسمانی صورت می‌گیرد در اینجا بعضی مقید به خصوص جسم سابق نیستند

استدلالهای قرآن بر معاد

دو نوع استدلال در قرآن هست. یک نوع استدلال برضرورت  معاد، بر اساس توحید است که قرآن می‌گوید ممکن نیست خدا خدا باشد ولی معادی نباشد، یعنی اگر معاد نباشد خلقت عبث است. این خودش یک استدلال است. قرآن خواسته روی این مطلب استدلال کند : ” « افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون»” البته ما روی این استدلالها بعد بیشتر صحبت می‌کنیم ولی حالا این مدعای خودمان را که ” معاد از اصول دین است ” می‌خواهیم بگوییم روی چه حساب است. قرآن در واقع این‌طور می‌گوید: یا باید بگویید خدایی نیست، پس خلقت و آفرینش عبث و باطل و بیهوده است.

.

نظرات بسته شده است.