بزرگترین ایلات ایران – شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران – پرشین مقاله

بزرگترین ایلات ایران

بزرگترین ایلات ایران همانطور که می دانیم یکی از راههای برقراری ارتباط با جوامع و اقوام مختلف آشنایی دقیق با روحیات ، باورها، اعتقادات و ارزشهای آن قوم و گروه از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار می باشد. به زبان دیگر اگر بخواهیم رابطه نزدیکتری با تمامی افراد نه الزاما گروه و قومی خاص ایجاد کنیم باید در گام نخست آن دسته را بخوبی بشناسیم.

این تحقیق دانشجویی شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران مشتمل بر  ۱۸۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

هدف پژوهش : ۶

علت انتخاب موضوع : ۶

روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات : ۶

فصل ۱. ۷

جغرافیای کوچ نشینان بختیاری.. ۷

موقعیت جغرافیایی:‌ ۷

۱-حدود و وسعت: ۷

۲- طول و عرض جغرافیایی:‌ ۷

۳- موقعیت نسبی: ۸

۴- حدود سرزمین بختیاری: ۹

۵- وسعت: ۹

۶- ژئومورفولوژی ییلاق: ۱۱

۷- ژئومورفولوژی قشلاق:‌ ۱۱

۸- آب و هوای مناطق ایل بختیاری: ۱۲

۹- منابع آب: ۱۵

۱۰- تقسیم بندی منابع آب: ۱۵

۱۱- پوشش گیاهی مناطق ایل بختیاری: ۱۸

۱۲- پوشش جانوری مناطق ایل بختیاری: ۲۰

۱۳- تفاوتهای دو منطقه قشلاق و ییلاق:‌ ۲۱

بخش دوم. ۲۳

جغرافیای انسانی و ساختار اجتماعی در ایل بختیاری.. ۲۳

۱-جغرافیای انسانی.. ۲۳

۱-وجه تسمیه کلمه بختیاری: ۲۳

۲-وجه تسمیه طوایف بختیاری براساس اخذ مالیات: ۲۴

۳-تقسیم بندی ایل بختیاری:‌ ۲۴

۴- شناسایی ایل بختیاری: ۲۷

فصل سوم. ۳۶

آداب و رسوم و فرهنگ… ۳۶

آداب و رسوم و فرهنگ… ۳۶

ازدواج:‌ ۳۶

طلاق: ۳۸

مراسم سوگواری: ۳۹

خوراک… ۴۰

پوشاک… ۴۰

ابزار و وسایل زندگی:‌ ۴۱

تقسیم کار:‌ ۴۱

تقسیم کار براساس سن: ۴۲

مهاجرت و ترک زندگی عشایری در ایل بختیاری.. ۴۳

مسکن و نحوه سکونت عشایر بختیاری.. ۴۴

چادر عشایری.. ۴۶

انگیزه کوچ و انگیزه‌ آن در طایفه بامدی‌ها: ۴۷

نظام سیاسی بختیاریها و طایفه بامدی ها:‌ ۵۰

نظام اجتماعی طایفه بامدی ها:‌ ۵۳

موقعیت قرارگیری بهونها در حال: ۵۷

قشرهای اجتماعی بامدی ها :‌ ۵۷

ازدواج – سن ازدواج – همسرگزینی – تشریفات و مراسم ازدواج در بین طایفه بامدی:‌ ۵۹

حجله:‌ ۶۳

داد و ستد در بامدی ها:‌ ۶۴

پوشاک و سرپناه بامدیها: ۶۴

پوشاک زنان. ۶۶

برخی اصطلاحات و ضرب المثلهای رایج در بین ایل بختیاری: ۶۷

برخی اصطلاحات ایل بختیاری: ۶۷

برخی از ضرب المثلهای رایج.. ۶۹

خلاصه مطالب… ۷۰

بخش چهارم. ۷۸

ساخت ایلی و هرم قدرت در ایل بختیاری.. ۷۸

ساخت ایل بختیاری:‌ ۷۸

فصل ۵. ۹۰

اقتصاد ایلی.. ۹۰

کوچ و تعلیف… ۹۱

انگیزه‌های کوچ: ۹۳

برنامه کوچ.. ۹۴

چگونگی کوچ.. ۹۵

مسافت کوچ (ایلراهها)‌ ۹۷

وسیله کوچ.. ۹۷

ایلراهها و مسیرهای اصلی کوچ بختیاری.. ۹۸

تعداد دامهای بختیاری.. ۱۰۱

روش تشخیص سن اسب قاطر. ۱۰۲

چوپان و وظایف او. ۱۰۳

وسایل مورد نیاز چوپان بختیاری.. ۱۰۵

فرآورده های دامی و سود حاصل از یک دام در طول یک سال. ۱۰۶

مالیات در ایل بختیاری: ۱۱۳

مادیان معافی.. ۱۱۶

کوچ نشینان و یکجانشینان. ۱۱۷

فصل ششم. ۱۲۶

جایگاه ایلات در درون ساختار سیاسی سنتی.. ۱۲۶

تشریح تعامل ایل بختیاری و ساختار سیاسی سنتی.. ۱۳۱

فصل هفتم. ۱۴۹

ظهور دولت مدرن در ایران. ۱۴۹

فصل هشتم. ۱۷۳

معمای استمرار نظام ایلی در ایران. ۱۷۳

ایل بختیاری..۱۷۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

مقاله شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران   را در زیر می توانید ببینید.

حدود و وسعت

بزرگترین ایلات ایران  ، به طور کلی محدوده ایل بختیاری، در جنوب غربی کشور در بین دو سرزمین کوهستانی و مرتفع شمال و شرق چهارمحال و بختیاری و لرستان و سرزمین جلگه ای گرمسیری مغرب و جنوب خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است. به عبارتی این محدوده از بلندترین نقطه قلل مرتفع یعنی زردکوه بختیاری با بیش از ۴۵۰۰ متر و کوههای الیگودرز با ارتفاعاتی بیش از ۲۵۰۰ متر شروع شده به سمت غرب و جنوب تا جلگه پست و آبرفتی خوزستان ادامه می یابد

طول و عرض جغرافیایی

چون محدوده مورد نظر ما بر تقسیمات سیاسی استانها منطبق نیست سعی کرده ام که موقعیت جغرافیایی آن را در نقاطی که امروزه حد گسترش بختیاریها به شمار می رود در نظر بگیریم. از نظر عرض جغرافیایی بین مدارهای ۳۱ درجه و ۱۶ دقیقه (رامهرمز) و ۳۳ درجه و ۲۲ دقیقه شمالی (الیگودرز) قراردارد. و تقریبا بیش از دو درجه و ۶ دقیقه عرض شمالی را می پوشاند . از نظر طول جغرافیایی بین نصف‌النهار ۴۸ درجه و ۵۰  دقیقه (شوشتر) و ۳۱ درجه و ۲۷ درجه شرقی (بروجن) قراردارد.بزرگترین ایلات ایران

حدود سرزمین بختیاری

امروزه منطقه های اصلی سکونت بختیاریها در دو استان چهارمحال بختیاری و خوزستان نشان داده می شود. اما حوزه نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن در خارج از این استانها کاملا مشهود است.به طور کلی منطقه سکونت ایل بختیاری به این مناطق محدود می شود. از شمال به نجف آباد، داران، الیگودرز، از مشرق به اصفهان، شهرضا، بروجن، از جنوب به سمیرم و لردگان و شمال استان کهکیلویه و بویراحمد و بالاخره از غرب و جنوب غربی به شهرستانهای مشرق خوزستان نظیر شوشتر و دزفول و مناطق بین آنها، اگرچه تا اهواز نیز گسترش دارد

ژئومورفولوژی ییلاق

منطقه ییلاق بختیاری ها کوهستانی است. این منطقه د رمحدوده چین خوردگی زاگرس واقع بوده، بسیار نامنظم و برخلاق منطقه گرمسیر خوزستان دارای پستی و بلندیهای فراوانی است. مرتفع ترین کوههای زاگرس در این قسمت واقع است. از جمله زردکوه به ارتفاع ۴۵۲۷ متر که در سراسر طول سال پوشیده از برف است و سبزکوه به ارتفاع ۳۹۰۰ متر در شهرستان بروجن که از مهمترین ارتفاعات منطقه به شمار می رود. کلیه شبکه آبگیر دائمی و غنی رودخانه‌های نظیر کارون که حیات اقتصادی استانهای مجاور بویژه خوزستان را تضمین می کند در این منطقه قراردارد.بزرگترین ایلات ایران

ژئومورفولوژی قشلاق

در این قسمت ناحیه گرمسیری است که بخش شرقی خوزستان را دربرمی‌گیرد. جنس زمین در این  ناحیه از مواد آبرفتی آهکی،‌رسی زاگرس با بافت ریز است. دیواره کوهستانی زاگرس از شمال و مشرق این منطقه را احاطه کرده است. شبکه آبها،‌بستر رودخانه ها و تعدادی تپه ماهور در این ناحیه دیده می شود. بطور کلی در این منطقه هرچقدر به سمت جنوب و مغرب پیش می رویم از ارتفاع کاسته می گردد و به همواری و یکنواختی آن افزوده می شود. ارتفاع در این ناحیه کم است به طوری که ارتفاع شوشتر ۱۷ متر، رامهرمز ۱۱۵ متر و تا کناره ای شرقی خلیج فارس (نزدیک ماهشهر)، به کمتر از ۱۰۰ متر هم کاهش می یابد. (برگرفته شده از کتاب جغرافیای کوچ نشینی،‌نوشته دکتر سیدرحیم مشیری).

آبهای زیرزمینی

بزرگترین ایلات ایران ، امروزه آب زیرزمینی در حیات اقتصادی وتوسعه روستایی منطقه ویژه در قشلاق نقش حیاتی دارد. سفره های کارستی غنی با آب شیرین در سراسر منطقه دیده می شود. البته بارشهای بسیار بویژه برف کاهش تبخیر و شیب زمین در نفوذ آب به سمت سفره های زیرزمینی بسیار موثر است.در تمامی منطقه خصوصا در اطراف شهرها آب روستاها و عشایر از طریق چاههای نیمه عمیق تامین می شود.

پوشش گیاهی مناطق ایل بختیاری

در جلگه دو بخش شوراب، بازفت، در میان کوه سفید و چشمه اول کوهرنگ پوشش گیاهی نسبتا متراکمی گسترش یافته که مهمترین نوع آن گون است که منبع درآمد بسیاری از خانوارها و طوایف عشایری می باشد.از جمله گیاهان این منطقه:‌سروکوهی،‌نسترن، گونه های نعنا، پیاز خودرو و پنیرک است. همچنین در فواصل بین درختچه‌های موجود در این نواحی علوفه‌های دائمی رشد بسیار خوبی دارد اما در قسمت غرب و جنوب غربی منطقه که از میزان نسبی ارتفاعات کاسته می شود، خاک مناسب و پوشش گیاهی جای خود را به درختچه‌ها و سرانجام به جنگل های وسیع می دهد که آفتابگیر و پوشیده ازجنگل های نسبتا متراکم است.

پوشش جانوری مناطق ایل بختیاری

منطقه سردسیر ایل به واسطه ویژگیهای جغرافیایی از جمله کوهستانی و نیمه کوهستانی و نیمه جنگلی بودن مناطق آن یکی از مستعدترین شکارگاههای کشور محسوب می شود که انواع گوناگون حیوانات بزرگ و کوچک و حتی حیوانات و پرندگان کم نظیر را در آن می توان یافت. اغلب جانوران منطقه کوهی بوده، با وضعیت سخت آب و هوایی وسط کوهستان سازگاری دارند که مهمترین آنها عبارت است از کل (بز وحشی) ‌، کبک،‌تیهو، خرس قهوه ای و پلنگ. در دشتها و ارتفاعات کم وحوش بیشتری هستند بزرگترین ایلات ایران

ایلات و عشایر

تفاوتهای دو منطقه قشلاق و ییلاق

هرچند منطقه قشلاق و ییلاق ایل بختیاری چندان از هم دور نیست، هرکدام از ویژگیهای خاص برخوردار بوده، همچنین از نظر ژئومورفولوژی  ، آب و هوا و پوشش گیاهی و … با یکدیگر تفاوت دارند. برای مثال ارتفاعات بیش از ۲۵۰۰ متر و حتی بالای چهارهزار متر و ییلاق، با فاصله ای نسبتا کم و به ارتفاع کمتر از پانصدمتر و در نهایت کمتر از صد متر در خوزستان (قشلاق) منتهی می شود که این خود تفاوتهای طبیعی و اکولوژیکی مهمی در سطح دو منطقه پدیدار ساخته است. به طور کلی منطقه ییلاق ایل از رشته کوههای بلند زاگرس با قله مرتفع تشکیل شده که در زمستان آب و هوای سرد و تابستان آب و هوای معتدل کوهستانی دارد.

ساخت ایل بختیاری

ایل – طایفه – تیره – تش – کربو (اولاد)- خانوار واحد مسکونی خانوار عشایری سیاه چادر است و چند خانوار که در کنار هم در سیاه چادرها زندگی می کنند یک مال را تشکیل می دهند. سیاه چادر را بهون نیز می نامند که به نام رئیس خانوار خوانده می شود. ساخت سنتی ایلی در دو شاخه هفت لنگ و چهارلنگ یکسان نیست زیرا شاخه هفت لنگ به پنج (باب) تقسیم می گردد و هرباب به چند طایفه تقسیم می گردد در صورتی که شاخه چهارلنگ مستقیما به طوایف چندی تقسیم می شود.بزرگترین ایلات ایران

بزرگترین ایل کرد

اقتصاد ایلی

گفته شد که وجه تمایز اقتصاد عشایری و اقتصادی روستائی بر فراورده های زراعی و دامی استوار است. با این تفاوت که اقتصاد غالب در روستاها زراعت و در عشایر دامداری است. برای اثبات این موضوع به محاسبه آمار رسمی کشور در این مورد می پردازد.در سرشماری کشاورزی خانوارهای متحرک در جداول مربوط تعداد گوسفند و بز در دو جدول از هم تفکیک شده بود ولی در جدول حاضر فرض براین است که کلیه دام متعلق به همه عشایر کوچ رو است از این رو متوسط دام خانوارهای عشایری محاسبه تا در جداول کشاورزی خانوارهای عشایری قابل مقایسه باشد.

ظهور دولت مدرن در ایران

پیدایش دولت مدرن در ایران، گسستی ساختاری، حداقل با گذشته آن به شمار می رود. دولت ایلی ایران ویژگیهای دلوت مدرن یعنی به گفته ماکس وبر «یک جامعه انسانی که با موفقیت، انحصار استفاده مشروع از اجبار را در سرزمین معین به خود اختصاص دهد» نداشت. دولت ایلی ماهیتی غیرمتمرکز و پراکنده داشت. قدرت سیاسی به تناسب میان دولت مرکزی، ایلخانان،‌والیان، ایل بیگی ها، کلانترها و … تقسیم شده بود. صحبتی از ادغام پیرامون ایلی که در مرکز سیاسی یا تخریب ساختار ایلی نبود. بلکه دولت مرکزی سعی بر حفظ این ساختار نیز داشت. چرا که از راه گردآوری مالیتهای ایلی توسط حکام محلی کسب درآمد می کرد. ضمن این که حفظ نظم و امنیت و نظارت بر اجرای قانون نیز به حکام محلی واگذار شده بود.

مسافت کوچ (ایلراهها)‌

با توجه به محدوده های جغرافیایی و حوزه های ییلاقی و قشلاقی عشایر منطقه که قسمتهای وسیعی از استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری را دربرمی‌گیرد حد اکثر مسافت بین دو منطقه ییلاقی و قشلاقی عشایر بختیاری در حدود ۳۰۰ کیلومتر است (دهستان چغاخور و حومه اهواز). تیره های سوری از طایفه دورکی و برخی طوایف دینارانی کوتاهترین مسیر کوچ را که نزدیک به هشتاد کیلومتر است، دارند.

وسیله کوچ

اسب و قاطر وسیله اصلی کوچ عشایر منطقه است. زنان و مردان کهنسال و کودکان خردسال به همراه بار و اثاثیه مسیر کوچ را به وسیله چهارپایان و مردان و زنان جوان و نوجوان مسیر کوچ را پیاده طی می کنند. وظیفه زنان حمل بارهای سبک و کودکان است و مردان و نوجوانان مال، گله ها را همراهی می کنند با توجه به سختی راه و کوهستانی بودن مسیرهای کوچ ایل بختیاری قاطر بهترین وسیله حمل و نقل به شمار می آید و به هنگام کوچ نقش مهمی را در جابجایی افراد و بار و بنه خانوارها ایفا می کنند. داشتن قاطر و اسب بیشتر موجب بالارفتن منزلت اجتماعی خانوارهاست. استفاده از اسب در میان بختیاریها کمتر رواج دارد و خانوارهای کم بضاعت برای کوچ و حمل بار از الاغ و گاو استفاده می نمایند

 اولین ایل بزرگ ایران

ایلراهها و مسیرهای اصلی کوچ بختیاری

عشایر بختیاری از مسیرهای اصلی و انشعابات فرعی مختلفی برای کوچ استفاده می کنند. انشعابات فرعی، یورتگاههای عشایری را به ایلراههای اصلی تاراز، هزارچم، کوه سفید ، دوآب و دزیاب متصل می کند و عشایر چه در ییلاق و چه در قشلاق ناگزیر به عبور از این پنج راه اصلی که ارتباط بین محدوده های ییلاقی و قشلاقی بختیاری را برقرار می کنند، هستند. مسیر ایل بختیاری از ارتفاعات صعب‌العبور و پر فراز و نشیب رشته کوههای زاگرس و رودخانه های پرآب سرشاخه های مختلف کارون می گذرد و به همین دلیل، از ناهموارترین راههای عشایری کشور به شمار می آید و عبور از آنها هنوز یکی از مشکلات مهم کوچ نشینان بختیاری است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

نظرات بسته شده است.