استان تهران – بررسی جامع جغرافیایی استان تهران – پرشین مقاله

استان تهران

استان تهران با وسعتی حدود ۱۸۹۵۶ کیلومتر مربع بین ۳۴ تا ۵/۳۶ درجه عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است.

مطلب بررسی جامع جغرافیایی استان تهران مشتمل بر۷۴ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

بررسی جامع جغرافیایی استان تهران.. ۱

موقعیت کشوری… ۲

«جغرافیای طبیعی و اقلیم». ۲

ارتفاعات… ۲

پوشش گیاهی… ۳

اقلیم.. ۴

بارندگی… ۶

بادها ۷

طول روز. ۷

«وضعیت اجتماعی و اقتصادی». ۸

جمعیت…. ۸

کشاورزی… ۹

صنایع.. ۱۰

معادن.. ۱۱

«پیشینه تاریخی تهران از نظر باستان‌شناسی». ۱۳

ساکنان چشمه‌علی… ۱۴

قیطریه و دروس…. ۱۵

«نخستین توصیفها درباره تهران». ۱۸

«نظریه‌های متفاوت در مورد نگارش املاء و معنای تهران». ۲۱

«حمام، مراسم و اعتقادات مردم». ۲۵

بوق حمام. ۲۵

قرق حمام. ۲۶

انعام قرن نمودن حمام. ۲۷

کیسه کشی و مشتمال‌ دادن.. ۲۷

حجامت کردن در حمام. ۲۸

رفت و آمد جن در حمام. ۲۹

«حمام، در قانون ابن‌سینا». ۳۰

«وقایع تاریخی حمام». ۳۳

«آب در فقه اسلامی». ۳۵

آب در اقتصاد اسلامی… ۳۵

«بافت‌های تاریخی تهران». ۳۷

مداخله در بافت‌های تاریخی… ۳۸

«حمام در گذر زمان (از پیش از اسلام تا به امروز)». ۴۱

« مبحث آب ». ۵۵

۱- پیشینه تاریخی آب تهران.. ۵۵

مشاغل گوناگون در رابطه با آب… ۵۹

قنات‌های تهران.. ۶۳

«معماری گرمابه‌ها». ۶۵

«تاثیر اقلیم در معماری گرمابه‌ها». ۶۶

مزیت قرارگیری بدنه حمام در زمین… ۶۷

«سیستم گرمادهی و تاسیسات گرمابه‌ها». ۶۷

حرارت… ۶۷

اتاق آتشدان.. ۶۷

– آب و رطوبت…. ۶۸

– چهار گاو. ۶۸

– روشنایی… ۶۹

– تهویه. ۶۹

«مصالح و تزئینات گرمابه‌ها».۷۰

.

مطلب بررسی جامع جغرافیایی استان تهران درپرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای از مطلب بررسی جامع جغرافیایی استان تهران را می توانید در زیر ببینید.

بزرگترین شهرستان تهران کدام است

موقعیت کشوری

استان تهران با وسعتی حدود ۱۸۹۵۶ کیلومتر مربع بین ۳۴ تا ۵/۳۶ درجه عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است.بر پایه آخرین تقسیمات کشوری، استان تهران در سال ۱۳۷۳ دارای ۹ شهرستان، ۲۲ شهر، ۲۰ بخش، ۶۲ دهستان و ۱۹۴۷ آبادی است.

ساکنان چشمه‌علی

نخستین جماعات حدود هشت هزار سال پیش بر تپه‌ای واقع در کنار چشمه‌ای دایمی، که در دوران اسلام به نام اولین امام شیعیان، چشمه‌علی نامیده شد، زندگی می‌کردند. شهر رگها یا راگس که تقریباً در ۶ کیلومتری جنوب استان تهران قرار داشت در (کتیبه‌ای که داریوش در بیستون حک کرده راگا رگها را از شهرهای ماد ذکر کرده است.) در عهد باستان در پای این تپه به سمت جنوب گسترش یافته بود.

نقشه استان تهران و حومه

نخستین توصیفها درباره تهران

قدیمیترین توصیف در مورد تهران مربوط به ابن بلخی است که در فارسنامه خود که بین ۵۰۰ تا ۵۱۰ ق. نگاشته شده از انارهای تهران تعریف کرده و انار مرغوب را اناراستان تهران دانسته است. خود تهران یک قرن بعد، یعنی به سال ۶۱۷ ق. از سوی یاقوت توصیف شد. درست قبل از حمله مغول یاقوت در ری می‌زیسته است. سخنان او را زکریای قزوینی که به سال ۶۷۴ می‌زیسته تأیید و تکمیل کرده است. یاقوت به استناد نوشته‌اش خود از تهران دیدن نکرده، بلکه حرفهای یکی از ساکنان ری را که مردی مورد اعتماد بوده نقل کرده است.

پیشینه تاریخی آب تهران

از همان تاریخی که آقا محمدخان قاجار، تهران را به پایتختی خود برگزید، و نهادهای اداری و دولتی در این شهر استقرار یافت و شهرنشینی در تهران رو به گسترش نهاد، مسئله تامین آب مشروب پایتخت به عنوان یک مشکل اساسی رودر روی دولتیان قرار گرفت.تنها راهی که آن روزها برای حل این مسئله وجود داشت احداث قنات و افزایش تعداد قنوات بود.

استان تهران مقصدها

قنات‌های تهران

هم چنانکه در مبحث پیشین یادآور شدیم، پیش از لوله‌کشی استان تهران، آب مصرفی و آشامیدنی شهر تهران فزون بر آب رودخانه کرج از قنوات تامین می‌شد و بیشتر این قنات‌ها نیز وقفی یا خصوصی بودند.پژوهش درباره قناتهای تهران موید این است که تا آغاز سلطنت رضاشاه، تهران از ۴۸ رشته قنات مشروب می‌شده است

 بادها

در استان تهران، بیش‌ترین فشار هوا در اواخر پاییز و اوایل زمستان دیده می‌شود. این، نشانگر غلبه توده‌های سرد هوا در این ماه‌هاست. در فصل زمستان، به علت عقب‌نشینی جبهه سرد به سوی شمال کشور، توده هوای خشک این ناحیه را تحت نفوذ قرار می‌دهد و به همین سبب حالتی کم‌فشار پیدا می‌کند. در بیش‌تر ماه‌های سال جهت باد، غربی است

.

نظرات بسته شده است.