الگوی تدریس – تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش‌آموزان – پرشین مقاله

الگوی تدریس

الگوی تدریس دنیای امروز دنیایی است با ابعاد و ویژگیهای مختلف و گوناگون که ماهیت این ابعاد نحوه زندگی را در جوامع و کشورهای مختلف روشن می‌نماید. برای زیستن در این جهان پارامترها و فاتورهای بسیاری وجود دارد که در صورت آگاهی از روش صحیح برخورد با این عوامل و استفاده از این روشها می‌توان به بهترین نحو زیست به جرأت می‌توان یکی از مهمترین مواردی که از ابتدای خلقت تاکنون بشر یا آن برخورد می شود.

این تحقیق دانشجویی تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش‌آموزان مشتمل بر ۳۸  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله در تلگرلم

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

زمینه. ۳

الف : شاگرد. ۴

توصیه‌هایی در شیوه‌های تدریس… ۶

ب : استــاد. ۷

۱- ویژگی‌های استاد: ۷

۲- بهسازی شیوه تدریس… ۹

پ) تدریس… ۱۲

ارتباط تدریس و یادگیری.. ۱۵

عوامل مؤثر در کیفیت درس… ۱۶

ارزشیابی کیفیت تدریس… ۱۷

مهارتهای ارائه درس… ۱۸

عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی : ۲۴

الـگوی تـدریـس… ۲۶

۲- خانواده اطلاعات‌پردازی.. ۲۹

۳- خانواده فردی (قراردادن فرد در کانون توجه) ۳۳

۴- خانواده سیستم‌های رفتاری(نظریه رفتار) ۳۴

نتیجه‌گیری.. ۳۶

منابع و مآخذ. ۳۸

.

مقاله تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش‌آموزان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش‌آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

 الگوی تدریس دنیای امروز دنیایی است با ابعاد و ویژگیهای مختلف و گوناگون که ماهیت این ابعاد نحوه زندگی را در جوامع و کشورهای مختلف روشن می‌نماید. برای زیستن در این جهان پارامترها و فاتورهای بسیاری وجود دارد که در صورت آگاهی از روش صحیح برخورد با این عوامل و استفاده از این روشها می‌توان به بهترین نحو زیست به جرأت می‌توان یکی از مهمترین مواردی که از ابتدای خلقت تاکنون بشر یا آن برخورد داشته و سعی در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دانست. الگوی تدریس

زمینه

امروزه در اکثر کشورهای جهان آموزش از جایگاه خاصی برخوردار است و همه کشورهای کم و بیش در صدد اجرای هر چه بیشتر، بهتر و مفیدتر آن می‌باشند. باید این نکته را متذکر شد که در حال حاضر بسیاری از کشوهای دنیا از روشهای آموزشی سنتی بهره می‌گیرند و پایبند این نوع آموزش می‌باشند. الگوی تدریس

انواع روش تدریس را نام ببرید؟

توصیه‌هایی در شیوه‌های تدریس

رعایت پاره‌ای از مطالب در تدریس، تأثیر آن را فزونی بخشیده و علاقه شاگردان را به موضوعات آموزشی بیشتر می‌کند، لذا به استادان و مدرسین گرامی توصیه می‌شود که به موارد یاد شده زیر توجه کافی مبذول بدارند. یکی از مهمترین اصول تدریس، احاطه کامل معلم است به مطالب آموزشی، تا بتواند پاسخ‌گوی همه سئوالات کلاس باشد. اما اگر معلم پاسخ سئوالی را به هر سببی ندانست، لازم نیست که با داستان‌سرایی در مقام پرده‌پوشی به آن چه نمی‌داند.

روش تدریس مشاهده ای

مهارتهای ارائه درس

 الگوی تدریس می‌دانیم که معلم ارائه کننده مطالب درسی در کلاس است و این مطلب همواره برای وی حائز اهمیت می‌باشد. در اکثر کلاسهای سنتی ، معلم تشریح می‌کند، داستان‌سرایی می‌کند، بحث می‌کند، سخنرانی می‌کند و توضیح می‌دهد.

همانطور که پیروت  گفته است : «بدون در نظر داشتن سطح یادگیری فراگیران ، لزوم شناساندن حقایق تازه، مفاهیم و اصول به فراگیر تا توضیح عقاید ، روشن ساختن مطالب یا بازنمودن روابط، بیشتر اوقات معلم را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار است در حد زیادی مطالب ارائه دهد.» الگوی تدریس

خانواده الگوهای تدریس رفتاری

عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی :

  • هدف : اگر بخواهیم بازده و نتایج هدفهای تربیتی به طور دلخواه و رضایت‌بخش حاصل شوند، هدفها باید کاملاً گویا و روشن باشند.
  • آمادگی : برای اینکه فراگیر در تجربه‌های آموزشی و تحصیلی خود شرکت فعال و موفقیت‌آمیز داشته باشد باید از آمادگیهای بدنی و روانی و ذهنی کافی برخوردار باشند.

نتیجه‌گیری

معلمی در کار تدریس موفق‌تر است که از بین روشهای پرشمار تدریس روش مناسب را در کلاس بکار برده و به بهبود تدریس و یادگیری هر چه بیشتر و بادوامتر دانش‌آموز کمک کند. با توجه به ماهیت وجودی انسان و با بازنگری نظریه xy مک گریگور بیاد می‌آوریم که انسان از دید مدیران و رؤسا دارای ویژگیهای کاری متفاوتی به شرح ذیل می‌باشد: الگوی تدریس

منابع و مآخذ

  • مکارم شیرازی ، ناصر ـ تفسیر نمونه ، جلد ۱ ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، مهر ماه ـ ۱۳۶۱ ص ۱۲۱.
  • بهرنگی ، محمدرضا ـ مدیریت آموزشی آموزشگاهی ، چاپ گلچین ، زمستان ۷۱، ص ۲۱.
  • مجله رشد آموزش شیمی ، سال دهم ، پاییز ۱۳۷۲، شماره مسلسل ۳۷ ، ص ۴.

.

 

نظرات بسته شده است.