مرور برچسب

کلینیک پیکر شناسی

پیکر شناسی – پیکر شناسی و معماری دریونان – پرشین مقاله

پیکرشناسی هنرهاي بين‌النهرين و جهان اژه‌اي تا زماني بسيار نزديك به زمان ما از معرض ديد و ياد انسان‌ها كم و بيش به طور كامل ناپديد بود و البته تمدن‌هاي پيش- كلمبي چه در اروپا چه در…