مرور برچسب

ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی

بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور و بیابانک در سال ۱۳۹۰

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند. (ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید…