مرور برچسب

نکاتی چند در باره آموزش عربی

مشکلات و راهکارهای تدریس دینی، عربی و قرآن مقطع راهنمایی

درس دینی و عربي واقعأ از دروس دیگر مشکلتر است و دبیر دینی و عربي باید از میان اصیلترین ،با هوش ترین و تواناترین افراد انتخاب شود بطوریکه علم و عمل و ویژگیهای گوناگون انسانی به هم…