مرور برچسب

مزایای مدیریت دانش

مدیریت دانش – مدیریت دانش و مدلهای مختلف آن – پرشین مقاله

مدیریت دانش مديريت دانش به فرآيند خلق، انتشار و بكارگيري دانش در سازمان اشاره دارد. هدف نهايي مديريت دانش، شامل اشتراك دانش ميان كاركنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در…