مرور برچسب

شوراي فناوري اطلاعات

شورای فناوری اطلاعات – گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات – پرشین مقاله

شوراي فناوري اطلاعات با پايان سال 81، شوراي فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن دومين سال فعاليت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومين سال فعاليت شورا و به منظور معرفي برنامه 1382,…