مرور برچسب

سيستم ايمني و بيش تمريني

تعیین اثر سه روش پیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار

فعاليتهاي ورزشي علاوه براينكه، يك عمل تفريحي ونشاط­آورند، وسيله موثري در حفظ سلامت بدن و نيرومندي جسم محسوب مي­گردند. مطلب   تعيين اثر سه روش پيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان…