مرور برچسب

زنان

زنان و اشتغال

انسان به طور طبيعي ، گرايش به رشد و تكامل دارد و اصيلترين تفاوت او با ديگر موجودات داشتن تفكر و خلاقيت است . اين انسان متفكر، علي القاعده مي بايد بر اساس تفكر علمي ، روشهاي نوين و…

زنان و پرده نشینی

شكست امپرياليست جهاني به ويژه آمريكا براي خاموش ساختن شعله هاي فروزان انقلاب اسلامي به با انواع حيله ها و توطئه هاي سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي و با مساعدت وياري ايادي داخلي…

تجارت زنان

از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند. استفاده صنفیو ابزاری…