مرور برچسب

رضایت شغلی

رضایت شغلی کارکنان – عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی – پرشین مقاله

رضايت شغلي كاركنان رضايت شغلي كاركنان هر چند عصر ما عصر تغيير و تحولات شتابنده و دور از انتظار است و دورانب كارگيري شيوه هاي سنتي انسان متحول شده و در قالب نظامهاي هوشمند و خبره،…

رضایت شغلی – بررسی رضایت شغلی با سلامت روانی بین معلمان مرد ملایر – پرشین مقاله

رضايت شغلي رضايت شغلي هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان خمين است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای…

بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت

خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل…

رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج». در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی…

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشی منطقه¬ی تبادکان

آدمي حدود نيمي از عمر و زنئگي خويش ار با كار و شغل سپري مي سازد. انسان با كار تربيت مي شود، از كار لذّت مي برد و بسياري از نيازهاي مادّي و معنوي او از طريق كار تأمين و ارضاء مي…

بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری…

دهة 1960 يكي از دوره هاي بسيار پربار از نظر ارائه مفاهيم انگيزش بود در اين دهه سه نظريه ويژه ارائه شده كه عبارت از نظريه سلسله مراتب نيازها، نظريه هاي y , x نظريه بهداشت و انگيزش…

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر…