دستگاه اسطرلاب

  • دستگاه اسطرلاب

    اسطرلاب دستگاه کوچکی است که برای تعیین بعضی مشخصات زمان و مکان آسمان به کار میرود. به فارسی«جام جم» نامیده…

    بیشتر بخوانید »