مرور برچسب

خريد مقاله

تعهد سازمانی

مسئوليت پذيري در اخلاق اداري، اصلي مبنايي است به گونه اي كه هر نوع بي مسئوليتي به مفهوم بيرون شدن از مسير درست و گام نهادن در كجي ها و ناراستي هاست. كمال آدمي به كمال مسئوليت پذيري…

یادگیری

در جهاني که زندگی می کنیم هیچ کس از تعلیم و تربیت بی نیاز نیست، امروز فعالیت در مدرسه و دانشگاه بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته به فراگیری و…