مرور برچسب

حسابداری

حسابدای مالیاتی

 ماليات مبلغي است كه افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد، هزینه و یا ثروت آنها است. دولتها عموماً مالیات…

سیستم های حسابداری

چند سالي است كه از ديجيتالي شدن و اينترنتي شدن زندگي صحبت مي‌كنيم به طوري كه مي‌توان گفت دنياي ما در حال عوض شدن و تغيير به دنيايي ديجيتالي است در تمام اعمال و كردار روزانه ما…

پیش بینی تحول در سیستم های مدیریت حسابداری نتایج تدبیر اقتصادی تر

در طول چند دهه اخیر، محیطی که در مدیریت حسابداری به کار برده شده است با پیشرفت های تغییر یافته در فن آوری اطلاعات نوسانات اقتصادی، تدابیر جدید مدیریتی و تمرکز جدید بر روی کیفیت و…