مرور برچسب

توزیع

انتقال توزیع

انجام هر كار يا فعاليتي مستلزم صرف مقداري انرژي است . انرژي شيميايي ، انرژي حرارتي ، انرژي مكانيكي ، و انرژي الكتريكي  برخي از انواع مهم انرژي مي باشند. انرژي الكتريكي به علت سهولت…