مرور برچسب

تفاوت ترس با اضطراب

بررسی علل ترس دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان مدرسه

ترس واكنشي است طبيعي، لازم، مهم و مفيد، در صورتي كه به طور كامل كنترل و به طور منطقي تعبير شود ترس باعث مي شود شخص در مراجعه با مشكلات بيشتر احتياط كند. روش هاي پيشگيري در پزشكي…