مرور برچسب

تعریف هوش هیجانی

هوش هیجانی – بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی – پرشین مقاله

هوش هيجاني هوش هيجاني بي شك معطوف شدن نگاههاي والدين و جامعه ي آموزش كشور به برآورده ساختن نيازهاي علمي دانش آموزان سبب شده است تا نيازهاي روحي آن دسته از افراد در بين مشكلات…

هوش هیجانی – تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی – پرشین مقاله

هوش هيجاني هوش هيجاني انتقال از دبيرستان به دانشگاه براي بسياري از دانشجويان موقعيتي استرسزاست ، نمونه هايي از اين استراسزاها عبارتند از: تغيير در ساختار، روابط با والدين و…

هوش هیجانی – هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه – پرشین مقاله

هوش هيجاني هوش هيجاني پدیده‌ای پیچیده روانی ـ اجتماعی است، این پدیده صفت یا ویژگی ارثی یا ژنتیکی نیست بلکه اساساً در نتیجه روابط نادرست بین فردی و سازش نایافتگی‌های اجتماعی در…