مرور برچسب

تعاريف فرهنگ سازماني

رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان استان خراسان شمالی

امام علي ابن ابي طالب (ع) در فرمان تاريخي و ارزشمند خويش به مالك اشتر ، آن سردار دلاور خويش را هشدار مي دهد كه آداب و سنن شايسته كه سران اين امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته…