مرور برچسب

تحقيق دانشجويي

یادگیری

در جهاني که زندگی می کنیم هیچ کس از تعلیم و تربیت بی نیاز نیست، امروز فعالیت در مدرسه و دانشگاه بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته به فراگیری و…