مرور برچسب

تاثیر كلاس بندي بهينه بر ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي

تاثیر کلاس بندی بهینه بر ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را ياد مي گيرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافيان ، عادات و آداب آنها را جذب ميكند و با رد يا قبول دنيايي كه براي خود ساخته ، آن را تجربه مي كند…