مرور برچسب

بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور و بیابانک در سال 1390

بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور و بیابانک در سال ۱۳۹۰

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند. (ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید…