مرور برچسب

بررسی رابطه بین اضطراب و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه

بررسی رابطه بین اضطراب و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه

حتماً تا کنون واژه هایی مانند تنبلی ، سهل انگاری ، تعلل و یا اهمال کاری را بارها و بارها شنیده اید هزاران سال است که اهمال کاری یا تعلل به عنوان عقب انداختن کار امروز به فردا ،…