مرور برچسب

انواع گردشگری

جذب جهانگردی – بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر – پرشین مقاله

جذب جهانگردی جذب جهانگردی مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب مي آيد. بسياری از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال،…