مرور برچسب

اقلیم شناسی

مه

طبق تعريف، مه به هر ابري اتلاق مي گردد كه ميدان ديد ناظر را كاهش دهد و آن را از هزار متر به 100 و حتي 10 متر محدود كند این تحقیق دانشجویی خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود…