مرور برچسب

افيوليت ملانژ

افیولیتها – کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی – پرشین مقاله

کاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مرکزي سنگهاي اولترامافيک سازنده افيوليتها در اثر هجوم سيالات گرمابي حاوي CO2 تحت تاثير فرآيند کربناته شدن تبديل به ليستونيت مي شوند. ليستونيتها…