مدیریت موفق – الگوی مدیریتی موفق – پرشین مقاله

مدیریت موفق

مدیریت موفق  با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری وجریان گسترده اطلاعات ، امروزه‌جامعه‌ما نیازمند آموزش‌مهارتهایی‌است‌که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود.. هدف‌باید پرورش‌انسانهایی‌باشد که‌بتوانند با مغزی‌خلاق‌با مشکلات‌روبرو شده‌و به‌حل‌آنها بپردازند. به‌گونه ای‌که‌انسانها بتوانند به خوبی‌با یکدیگر ارتباط‌برقرار کرده‌و با بهره‌گیری‌از دانش جمعی‌و تولید افکار نو مشکلات‌را از میان‌بردارند.

چکیده

با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی‌ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش‌بینی بودن این تغییرات ، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می رساند ، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد مگر با درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه ، جامعه بکوشند.

این تحقیق دانشجویی الگوی مدیریتی موفق مشتمل بر  ۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مدیریت موفق

فهرست مطالب

چکیده. ۲

مقدمه. ۲

مدیریت یا ریاست… ۳

نخستین حرکت… ۳

تکمیل پژوهش ها ۴

یافته های نهایی… ۵

خلاقیت در مدیریت… ۶

تعریف خلاقیت… ۶

نوآوری.. ۷

چگونه متغیرهای ساختاری بر نوآوری اثر می گذارند؟. ۸

ویژگیهای افراد خلاق.. ۸

اهمیت خلاقیت و نوآوری.. ۹

ویژگیهای سازمان خلاق.. ۱۰

کارگروهی… ۱۰

خلاقیت گروهی… ۱۱

الگوی مدیریتی موفق در جهان.. ۱۳

جنبه غالب مدیریت ژاپنى همچنان کایزن است یا نه؟. ۱۶

و کلام آخر. ۱۹

منابع: ۲۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله الگوی مدیریتی موفق از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله الگوی مدیریتی موفق  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی‌ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش‌بینی بودن این تغییرات ، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می رساند ، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد

مقدمه

با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری وجریان گسترده اطلاعات ، امروزه‌جامعه‌ما نیازمند آموزش‌مهارتهایی‌است‌که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود.. هدف‌باید پرورش‌انسانهایی‌باشد که‌بتوانند با مغزی‌خلاق‌با مشکلات‌روبرو شده‌و به‌حل‌آنها بپردازند. به‌گونه ای‌که‌انسانها بتوانند به خوبی‌با یکدیگر ارتباط‌برقرار کرده‌

مدیریت یا ریاست

در گذشته های بسیار دور، «مدیر» در رأس یک بنیان آموزشی _ فرهنگی قرار می گرفت و خودمحوری یکی از شاخص های رفتاری او بود؛ رفتاری که باعث می شد تا همه چیز و همه کس از او دستور گرفته و بی توجه به درستی یا نادرستی کلام او، فرمانبردار باشند.اکنون اما؛ «مدیر» هرچند در رأس یک بنیان آموزشی _ فرهنگی قرار می گیرد، اما بی تردید تعاریف جدید علم مدیریت ،

نخستین حرکت

مارس ،۲۰۰۵ آرتورلوین رئیس دانشکده تربیت معلم دانشگاه کلمبیا پژوهش خود درباره «سیستم آموزشی» و یافتن سیستم آموزشی کارا را با پرسشی به این مضمون که کدام سیستم آموزشی، می تواند ضامنی برای موفقیت تحصیلی دانش آموزان و ارتقای سطح آموزش و پرورش آنها بوده و مدیران چه جایگاهی در برنامه های آموزشی دارند؟ آغاز کرد.

تکمیل پژوهش ها

 مدیریت در تکمیل پژوهش های نوین، کنت لیت وود، کارن سی شور لوس، استفن اندرسون و کیلا والسترام پژوهشگران دانشگاه تربیت معلم کلمبیا، به صورت گروهی پژوهش های لوین را دنبال کردند، اما تمرکز اصلی آنها بر روی نیازهای اساسی مدیران و آموزگاران بود.این گروه پژوهشی پس از انجام پژوهش های گسترده ده شاخص را به عنوان مهم ترین نیازهای متولیان آموزشی به ویژه مدیران اعلام کردند:

ویژگیهای سازمان خلاق

 مدیریت برخی از ویژگیهای سازمان خلاق عبارتند از: – رقابت کامل و فشرده است : در یک سازمان درصورتی خلاقیت صورت می‌پذیرد که رقابت کامل در آن حاکم باشد؛ – فرهنگ : یکی از عوامل عمده ای که به بالندگی مدیریت کمک می کند فرهنگ مردم است. برپایه یک فرهنگ خوب ، اتلاف وقت گناه محسوب می شود. بدیهی است درچنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت یا سازمانهای پویا بهتر شکل می‌گیرد. –

کارگروهی

روابط دائمی و بلندمدت کارکنان با این نوع سازمانها و درنتیجه برخورداری آنها ازامنیت شغلی از دیگر ویژگیهای این سازمانهاست;

– استقبال مدیران از عامل تغییر: در این سازمانها تمامی مدیران ، مسئله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریزناپذیر می دانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی کنند. طبیعی است در چنین سازمانی ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی از وقت خود را برای جلوگیری برخورد با تغییرات اختصاص دهد زیرا همه به این باور رسیده اند

ویژگی های اخلاقی مدیران

خلاقیت گروهی

 مدیریت سازمانها می توانند از انواع تکنیک های توسعه خلاقیت گروهی به شکل جدی ومستمر استفاده کنند این تکنیک ها از این قرارند:تکنیک تحرک مغزی (طوفان فکری): یکی از تکنیک های متداول در ایجاد خلاقیت و فعال ساختن اندیشه‌ها به صورت گروهی، تکنیک تحرک مغزی است. در این تکنیک مسئله‌ای به یک گروه کوچک ارائه شده و از آنان خواسته می‌شود فی‌البداهه و به سرعت به آن واکنش نشان داده و برای آن پاسخی بیابند. پاسخ‌ها بر روی تابلویی نوشته می‌شوند.

اسامی مدیران موفق

الگوی مدیریتی موفق در جهان

کایزن به معناى بهبود مستمر و تدریجى و در دهه هاى بعد از جنگ جهانى دوم الگوى مدیریتى ژاپن بوده است. کایزن پیشرفت گام به گام بوده است و در ضمن در تقابل با نوآورى نیست. کایزن مفهومى چترى شکل و دربرگیرنده مقولاتى همچون مشترى گرایى، کنترل کیفى، تولید بى نقص، بهبود کیفیت و تولید محصول جدید است. رضایت خاطر، دشمن شماره یک کایزن بوده و تشخیص نیاز نقطه آغاز بهبود به شمار مى آید. مدیریت

جنبه غالب مدیریت ژاپنى همچنان کایزن است یا نه؟

مدیریت فرایندگرایى ژاپنى ها به معنى بى توجهى به نتیجه نیست. آنها مى گویند نتیجه ماحصل یک فرایند خوب است. بنابراین مى گویند اگر فرایندها را بهبود بدهیم، نتیجه حتماً حاصل مى شود. اما کایزن مانند سیستم نتیجه گرا کارمند را به حال خود رها نمى کند که کار را انجام بدهد و هیچ گونه پشتیبانى از او به عمل نیاورد. عدم حمایت از کارمند باعث شکست او مى شود. در مدیریت روندگرا بحث این است. مدیریت

برنامه مدیران موفق

و کلام آخر

مدیریت گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده که خلاقیت بیش از پیش اهمیت یابد ، کشورها فقط با ابتکار و نوآوری می توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونیها به پیش روند. بدیهی است در دنیای پیچیده کنونی ، سازمانهایی در رقابت با سایرین موفق ترند که بتوانند از فرصتهای پیش‌رو ، به بهترین نحو استفاده کنند

منابع:

-احمد پور داریانی ، محمد ، کارآفرینی – تعاریف – الگوها ، ناشر : شرکت پردیس

-صمد آقایی ، جلیل ، سازمانهای کارآفرین‌، ناشر : مرکز آموزش مدیریت دولتی

-الوانی ، سید مهدی ، مدیریت عمومی ، نشر نی

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.