مدیریت استراتژیکی – نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق – پرشین مقاله

مدیریت استراتژیکی

مدیریت استراتژیکی همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند

مطلب نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق  مشتمل۳۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته حسابداری

فهرست مطالب

۱- مقدمه : ۲

۲- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها) ۳

۳- تغییر سیاست توسعه یافته اقتصاد منطقه ای : برخی از ابزارهای سیاستی. ۸

۴- رهبری و توسعه اقتصاد منطقه ای : ۱۰

۵- آگاهی و دانش ضرورت دارد : ۱۴

۵.۱ (تحلیل چند بخشی (چندگانه) (msI) 14

۵-۲- مطالعه و تحقیق در مورد مثال ؟(؟ شمالی ) ۱۷

۵.۳ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : طراحی اقتصاد منطقه ای.. ۲۵

۵.۴ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : فهرستهای انطباقی و پیشتاز: ۲۷

۵-۵ سیستم های اطلاعات ژئوگرافی : ۲۹

۶- خلاصه و نتیجه گیری : ۳۴

مقاله  نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق  در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

مدیریت استراتژیکی همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند

سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(۲۰۰۱) William & Stimson ، (۲۰۰۱) ۸ kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن ۲۰ و اواخر قرن ۲۱ شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد مدیریت استراتژیکی

تغییر سیاست توسعه یافته اقتصاد منطقه ای : برخی از ابزارهای سیاستی.

با وجود تأکید بر استراتژی کلی ثبات شکل گیری ، تنوع ابزارهای جدید سیاستی و روشهای دیگری را که در جهت تکمیل و انجام این امور تأیید شده اند یک روش برای خلاصه کردن این ابزار توسط اسیلر و ویکلین ۱۹۹۰) که اخیراً ضرورتهای در حال تغییر را تشخیص می دهند پیشنهاد شده است آنها این مجموعه از ابزار را بصورت یک تقسیم تناوبی پیوسته از عوامل زیربنایی تنظیم شده توصیف می کنند

رهبری و توسعه اقتصاد منطقه ای :

تقریباً همیشه ضرورت ساخت و ایجاد سیاستهای استراتژیکی متفاوت و جدید پدید می آیند و این به علت بحرانهای سختی است که با رژیم سیاسی موجود به اندازه کافی عیاق نشده است این یک مورد مثال می باشد با سیاست امنیتی ای که به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا اتفاق افتاد. مدیریت استراتژیکی

آگاهی و دانش ضرورت دارد :

مدیریت استراتژیکی به منظور ثبات هر چه بیشتر و سیاست رشد جهت یافته (سرمایه گذاری ، اطلاعاتی که به لحاظ کیفی جدید و مهم باشند ، ضرورت دارند. از درک بهتر عملکرد دور بودند اقتصادی و نوع ساختار آن گرفته تا مجموع پیش بینی و تغییر ساختار تحت سناریوی متفاوت سیاسی مطرح می باشند رهبری ، زمانیکه به دانش و آگاهی مورد نیاز درباره اقتصاد ، روند اجرایی و عملکرد احتمالی آینده آن دست یابند بهبود نمی یابد .

تحلیل چند بخشی (چندگانه) (msI)

مدیریت استراتژیکی علی رغم۲ سال تجربه در امر طراحی استراتژیکی در مجموعه های کوچک ، بزرگ و استاندارد ، اغلب در روند برنامه ریزی و طراحی در رابطه با توان و ظرفیتهای بالقوه بخش صنعت دچار نقص می شویم این یک مشکل عمده می باشد

مطالعه و تحقیق در مورد مثال ؟(؟ شمالی )

اطلاعات جمع آوری شده در شکل ۸، نحوه استفاده بعضی از روشهای کمی بکار گرفته شده در بررسی منطقه ای صنایع اصلی در بخش شمال و ید ؟ ، پایتخت ملی آمریکا، را به تصویر کشیده است گروههای صنعتی برای شرکت در سری بخشهای سازماندهی و بکار گرفته شده در پاسخهای آشکار اعضای گروه در موارد قیاسی منقطه که بیانگر زیرساختار ملایم و سخت می باشد

پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : طراحی اقتصاد منطقه ای

در اوایل سال ۱۹۸۰ جفری هرینگز در لابراتور رشد و توسعه اقتصاد منطقه (REA1) یک مدل داده – بازده اقتصاد شیکاگو را که بعد از کاری که در اوایل (۱۹۹۰) Conway انتشار شد را طراحی کرده اند یک خصوصیت جالب توجه این مدل این بود که در محیط پنجره ها اجرا شده است

پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : فهرستهای انطباقی و پیشتاز:

یک سیستم اصلی و اقتصادی هماهنگ Indices طراحی شده است و توسط فولد در تغییر چرخه پیش بینی ، اقتصاد ؟ در سال ۱۹۹۰ توسعه یافته است بطوریکه در آن زمان نتایج تجربی ، همواره به روز شده و در مناطق مربوط به پایتخت آمریکا و پرتغال انتشار یافته است مدیریت استراتژیکی

سیستم های اطلاعات ژئوگرافی :

مدیریت استراتژیکی این سیستم ها (GIS) این تعهد را داده اند که دانش و آگاهی الحاقی ، یک گام به سوی دانش و درک مسائل بردارد در اینجا ، یک تحلیل و بررسی از روابط میان صنعت ناحیه ای ، و عملیاتی در سه منطقه نزدیک پایتخت آمریکا جمع آوری شده است

 خلاصه و نتیجه گیری :

این مقاله ، کشف دلایلی را که بر رشد و سیاست اقتصاد منطقه ای تأکید دارد همچنین در شکل گیری و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته عمل می کند را تنظیم می کنند انقلاب تکنولوژیکی ICT و جهانی سازی پیوسته را قابل درک می سازد و اینکه تغییرات ایجاد شده را هماهنگ می سازد. مدیریت استراتژیکی

 

 

نظرات بسته شده است.