ورزش همگانی – مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی – پرشین مقاله

ورزش همگانی

ورزش همگانی ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد. ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

مطلب مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی مشتمل۱۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه۲

بیان مسأله۳

ضرورت و اهمیت پژوهش۵

اهداف پژوهش۷

هدف کلی پژوهش۷

اهداف ویژه پژوهش۷

فرضیه های پژوهش۸

فرضیه اصلی پژوهش۸

فرضیه های فرعی پژوهش۸

پیش فرض های پژوهش۹

محدودیت های پژوهش۹

تعاریف نظری۱۱

تعاریف عملیاتی۱۳

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه۱۷

بخش اول : مبانی نظری پژوهش۱۸

 • مفهوم تربیت بدنی ۱۸
 • تعریف ورزش۱۹
 • ورزش ۱۹
 • تعاریف ورزش همگانی۲۳
 • مفهوم جهانی ورزش۲۶
 • مفهوم ورزش۲۷
 • کیفیت زندگی۲۹
 • حق به دنبال خوشحالی بودن۳۰
 • انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی۳۱
 • فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی۳۶
 • تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار۳۸
 • طبقه بندی ورزش های همگانی۳۹
 • گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت۴۲
 • تعادل در ورزش۴۳
 • مفهوم فراغت۴۴
 • توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان۴۹
 • فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن۵۴
 • نگرش و چارچوب مفهومی آن۵۷
 • تعریف نگرش۵۸
 • گرایش به ورزش و فعالیت بدنی۵۹
 • انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی۶۱
 • بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش۶۵
  • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور۶۵
  • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور۷۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه۹۰

روش پژوهش۹۱

جامعه آماری۹۲

نمونه آماری و روش نمونه گیری۹۳

ابزار پژوهش۹۶

متغیرهای پژوهش۹۷

اعتبار و روایی ابزار پژوهش۹۸

شیوه جمع آوری داده ها۹۹

روش های آماری۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق۱۰۲

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی۱۰۲

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی۱۱۴

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی۱۳۲

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی۱۳۴

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ۱۳۶

سایر یافته های پژوهش۱۵۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه۱۶۱

خلاصه ی پژوهش۱۶۱

یافته های اصلی پژوهش۱۶۱

سایر یافته های پژوهش۱۶۳

بحث و تحلیل و نتیجه گیری۱۶۶

روش های گسترش ورزش همگانی۱۷۱

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش۱۷۳

پیشنهادات برای محققین دیگر۱۷۳

مقاله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ورزش همگانی ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد. ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

بیان مسأله

ورزش همگانی بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ضرورت و اهمیت پژوهش

ورزش همگانی سلامتی موهبت و ودیعه ای الهی است و هر صاحب خردی با توجه به بیان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثیرات متقابل روح و جسم بر یکدیگر اذعان می کند. این موضوع از سوی بسیاری از اندیشمندان چون شیلر، پستالوژی، فروبل، روسو و … تأکید شده است. تالیران معتقد است «جسم انسان حقی برای تربیت دارد که با انجام ورزش این حق ادا می شود» (جاوید، ۱۳۵۱).

تعریف ورزش

ورزش همگانی در فرهنگ نفیسی , ورزش در لغت , رسم , دستور , عادت , شغل , کار , عمل , صفت , سعی و کوشش و جهد , فایده , حاصل و منفعت و پرهیز و اجتناب و زهد آمده است و در اصطلاح , به معنی ریاضت و حرکات و اعمال مخصوص است که برای قوت اعمال بدنی , همه روزه آن را به جای می آورند .

تعریف ورزش همگانی

ورزش همگانی و پرداختن به ورزش به عنوان ابزاری برای گذراندن اوقات فراغت فعالیتی است که نیاز به مهارت خاص یا اراده قوی ندارد و هرکس می تواند با توجه به علاقمندی و هدف مورد نظرش برای بهتر شدن در آن شرکت نماید.

مفهوم جهانی ورزش همگانی

ورزش همگانی یک جنبش , کوششی جمعی و منظم است برای تصحیح , تغییر , یا توسعه کمبودهایی که در  نظام های اجتماعی وجود دارد , و شهروندان به طور داوطلبانه در آن جنبش شرکت می کنند (چانگ  , ۱۹۹۵ ) .ورزش همگانی , وظیفه ارتقای رفاه و آسایش تمام شهروندان و همچنین تعلیم و تربیت آنها را عهده دار است .

حق به دنبال خوشحالی بودن

اگر قبل از هر چیز حقی وجود داشته باشد , این حق شامل سلامتی و خوشحالی است . همه ما یک بدن داریم , در نتیجه , همه ما حق داشتن بدنی سالم همچنین حق شرکت کردن در زندگی فعال با کمک این بدن را داریم .

اهمیت ورزش همگانی

انگیزه گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش های همگانی

ورزش همگانی توجه به ورزش همگانی در بین کشورها از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلادی با نگرش های متفاوتی صورت پذیرفت که از آن جمله غنی سازی اوقات فراغت یا ترویج بهداشت و سلامتی و یا هردو نگرش در بین مردم بود .

رشته های ورزش همگانی

فوائد شرکت در فعالیت های ورزش همگانی

تن ،فکر و روح هر سه به سلامتی نیاز مندند و به صورت جدا نشدنی با یکدیگر ارتباط محکم دارند همان اندازه که ستون فقرات کج ناهنجاری محسوب می شوند، عصبانیت و آزارگری هم ناهنجاری محسوب خواهد شد . ورزش می تواند مایه تلقین وتفهیم سازی از فضایل به افراد باشد که در این قسمت به چند مورد اشاره می شود

گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت

ورزش همگانی ویژگی جامعه افزایش حجم اوقات فراغت است . ورزش همگانی باید به اندازه کافی بلند همت و موفق باشد تا این اوقات را برای مردم پر کند . اهمیت ویژه این جنبه ورزش در ارائه اشکال مختلف و جذاب برنامه برای مردم جوان است . ورزش همگانی می تواند با ارائه سرگرمی های مفید به عنوان یک راه چاره از فاجعه هایی نظیر اعتیاد به الکل , سیگار , دارو , ایدز و ….. جلوگیری کند .

توسعه تاریخی ورزش همگانی درکشورهای جهان

ورزش همگانی به همان گونه که مفهوم ورزش را در زمینه ی تاریخی مورد برسی قرار می دهیم ،توسعه بازی که پایه ی اساسی ورزش است ،که می تواند به عنوان نتیجه ی جسمانی ،عقلانی ،عاطفی ،و رشد انسانی در نظر گرفته شود . ما معتقدیم تا زمانی که اجتماع بشری وجود دارد ،بازی ،مسابقات و ورزش از عناصر قطعی زندگی است .

انواع ورزش همگانی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

– در پژوهشی که به وسیله بیراستدت  در سال ۱۹۸۳ در مورد “گرایش زنان و مردان آلمانی به ورزش های همگانی” انجام گرفت، ۲۵۰۰ مرد و زن در آن مشارکت نمودند، نتایج زیر حاصل گردید:

۱- زنان کمتر از مردان انگیزه شرکت در برنامه های ورزش همگانی از خود نشان دادند:

روش های گسترش و ورزش همگانی

ورزش همگانی با توجه به یافته های تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه را مارتیندال ذیل برای رشد و توسعه ورزش همگانی در ایران ارائه می گردد:

۱- باید مردم ایران را با نتایج مثبت شرکت در ورزش های همگانی، در ابعاد مختلف زندگی شان آشنا نمود.

۲- باید حضور مردم را برای شرکت در ورزش های همگانی تسهیل کرد.

منابع

۱- الخولی : امین احد (۱۳۸۱) .” ورزش و جامعه”، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

۲- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۶) ، “بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی .”

پارکز ، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسانی (۱۳۸۳) ،”مدیریت معاصر در ورزش”، انتشارات دانشگاه تربیت مدارس

۳- پورکرانی ، محمد (۱۳۷۹) ، “بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها”، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .

۴- ترکمانی، مهران (۱۳۷۶) ، “مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک”، شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی

۵- توحیدی اقدام، محمد حسین (۱۳۸۰)، “درآمدی به ورزش در اسلام”، نشر نصایح قم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

 

 

نظرات بسته شده است.