گذران اوقات فراغت – بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان – پرشین مقاله

گذران اوقات فراغت

گذران اوقات فراغت فراغت در لغت به معنای «آسودگی و آسایش» است و معمولاً در تقابل با اشتغالات و درگیریهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می­شود بکار می­رود. اما فراغت از نگاه علمی به این استنباط عام محدود نمی­گردد و تبیین آن عملاً به گشایش باب ویژه­ای از حوزه این علم تحت عنوان «جامعه شناسی فراغت» انجامیده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مشتمل بر ۸۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گذران اوقات فراغت

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول: ۴

مقدمه: ۵

تاریخچه در جهان: ۹

سیر تاریخی گذران اوقات فراغت: ۹

مشخصات فراغت در دوران جدید: ۱۴

تاریخچه در  ایران: ۱۶

فصل دوم: کلیات تحقیق.. ۱۸

روش تحقیق: ۲۰

هدف تحقیق: ۲۲

فایده تحقیق: ۲۲

سئوالات تحقیق: ۲۶

تعریف عملیاتی واژهها: ۲۷

فصل سوم : چارچوب نظری.. ۲۹

چارچوب نظری: ۳۰

عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت: ۳۴

فصل چهارم : ۳۹

پیشینه تحقیقی اوقات فراغت.. ۳۹

فصل پنجم: ۴۳

دلائل انتخاب: (خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه) ۴۴

بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق ۱ و ۱۶ هر دو دبیرستان: ۴۶

جامعه مورد مطالعه: ۴۶

مشاهدات اولیه: ۴۸

مشاهدات اولیه: ۴۸

نمونه هایی از مصاحبات انجام شده: ۵۷

بررسی میزان خلاقیت و نوآوری در اوقات فراغت: ۷۴

فصل هفتم : ۸۰

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۱

منابع و مأخذ: ۸۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

گذران اوقات فراغت فراغت در لغت به معنای «آسودگی و آسایش» است و معمولاً در تقابل با اشتغالات و درگیریهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می­شود بکار می­رود. اما فراغت از نگاه علمی به این استنباط عام محدود نمی­گردد و تبیین آن عملاً به گشایش باب ویژه­ای از حوزه این علم تحت عنوان «جامعه­ شناسی فراغت» انجامیده است.

چکیده :

 گذران اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه­ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه ۱ و ۱۶ شهر تهران) می­پردازد. گذران اوقات فراغت

تاریخچه در جهان:

سیر تاریخی گذران اوقات فراغت:

گذران اوقات فراغت درباره اینکه اصولاً زمان فراغت پدیده خاص جامعه صنعتی است، تمام پژوهشگران هم داستان نیستند بلکه برخی از آنها معتقدند که زمان فراغت در تمام مراحل تاریخی زندگی بشر وجود داشته ولی تفاوتهایی اساسی با اوقات فراغت عصر صنعتی داشته است. گذران اوقات فراغت

اوقات فراغت دانش آموزان

مشخصات فراغت در دوران جدید:

تحولات و دگرگونیها سریع صنعتی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی را دربرداشت. که بر چگونگی اوقات فراغت مردم تأثیراتی را برجای گذاشت. برای مثال، مکانیزه شدن صنایع و ایجاد امکانات رفاهی و نظایر آن که موجب تغییر سبک زندگی مردم از قبیل کوچکتر شدن ابعاد خانواده و تغییر روابط همبستگی افراد با یکدیگر شد. گذران اوقات فراغت

تاریخچه در ایران:

کشور ما در زمره و ردیف جوانترین کشورهای دنیا است هدایت و ایجاد امکانات برای گذران اقات فراغت نوجوانان و جوانان می­تواند در شکل­گیری و تداوم شخصیت صحیح آنان و سازندگی جامعه نقش بسزایی داشته باشند. تحقیقات متعدد نشان داده است که رواج انواع تفریحات انحرافی (به خصوص در میان نوجوانان و جوانان) گذران اوقات فراغت

پر کردن اوقات فراغت

نمونه­ هایی از مصاحبات انجام شده:

الف) مصاحبه با مدیریت دبیرستان شهید اول:

  1. وضعیت جغرافیایی: نوع محل مسکونی، خانه­ها و وضعیت زندگی دانش­آموزان این مدرسه را در یک نگاه کلی ارائه نمایید؟

پاسخ: موقعیت جغرافیایی منطقه ۱۶ و از جمله محل زندگی دانش­آموزان دبیرستان شهید اول را از سه بعد مورد بررسی قرار می­دهم. الف. محیط از نظر جغرافیایی ب. محیط از نظر فرهنگی ج. محیط از نظر اقتصادی

اوقات فراغت نوجوانان در تابستان

بررسی میزان خلاقیت و نوآوری در اوقات فراغت:

  • در گذران فراغت خود تا چه اندازه به خلاقیت و نوآوری دست یافته­اید؟

دو  نفر از جمع ۲۱ نفره کلاس مدعی­اند که توانسته­اند در گذران فراغت خود به خلاقیت دست یابند از جمله اینکه: ۱- نویسندگی می­کنند و برطبق گفته خودشان داستانها، قصه­ها و متنهای ادبی و … را که نوشته­اند مطلب جدیدی بوده است. البته برخی از آنها در نوشتن داستانهایشان از کتابهای دیگر الهام گرفته­اند ولی مطلبی را که نوشته­اند مطلب جدیدی می­باشد.

منابع و مأخذ:

  • آلن، بیرو (۱۳۶۶): فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، تهران
  • اسدی، علی (۱۳۵۲): تعاریف فراغت و دیدگاههای آن، سمینار ملی رفاه اجتماعی،کمیته گذران اوقات فراغت سازمان برنامه و بودجه، تهران
  • ایمانی جاجری، حسین (۱۳۷۶): اوقات فراغت و زندگی اجتماعی، روزنامه همشهری، شماره ۱۲۹۹، تهران

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.