اضطراب اجتماعی – رابطه سلامت روان و اضطراب اجتماعی در میان دانش آموزان – پرشین مقاله

اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی یکی از دغدغه های جامعه انسانی در طول تاریخ، به ویژه در قرون اخیر مسئله مربوط به امراض جسمانی و روانی و روحی، طرز برخورد و درمان آن بوده و می باشد. در ادوار گذشته بیشتر مرگ ومیرها به خاطر۱- بیماریهای میکروبی ۲- عدم بهداشت جسمانی و ۳- حوادث طبیعی بوده است، اما امروزه آمار های موجود بیانگر این است که نیمی از مرگ ومیرها ناشی از رفتارها و روش های غلط زندگی و پرخطر می باشد.

مطلب رابطه بین سلامت روان و اضطراب اجتماعی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مشتمل به ۷۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

فصل اول۱

مقدمه۲

بیان مسئله۳

اهمیت و ضرورت موضوع۴

اهداف پژوهش۵

سوالات پژوهش۵

فرضیه‌های تحقیق۶

تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها۶

فصل دوم۸

مبانی نظری تحقیق۹

بهداشت روانی و عوامل موثر بر آن۹

تعریف اضطراب۱۷

انواع اضطراب۱۷

عوامل موثر بر بهداشت روانی۱۹

تاریخچه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور    ۲۰

علائم اضطراب۲۶

علل بروز مشکل۲۷

درمان اضطراب۲۸

اختلالات اضطراب۲۹

نتایج یافته‌ها۳۲

فصل سوم۳۵

روش تحقیق۳۶

جامعه آماری۳۶

نمونه و روش نمونه گیری۳۶

روایی۳۷

پایایی۳۷

وسایل جمع آوری اطلاعات۳۸

فصل چهارم۳۹

تجزیه و تحلیل داده‌ها۴۰

فصل پنجم۴۵

جمع‌بندیو پیشنهادات۴۶

منابع۵۴

ضمائم۵۵

مقاله  رابطه بین سلامت روان و اضطراب اجتماعی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه بین سلامت روان و اضطراب اجتماعی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اضطراب اجتماعی یکی از دغدغه های جامعه انسانی در طول تاریخ، به ویژه در قرون اخیر مسئله مربوط به امراض جسمانی و روانی و روحی، طرز برخورد و درمان آن بوده و می باشد. در ادوار گذشته بیشتر مرگ ومیرها به خاطر۱- بیماریهای میکروبی ۲- عدم بهداشت جسمانی و ۳- حوادث طبیعی بوده است، اما امروزه آمار های موجود بیانگر این است که نیمی از مرگ ومیرها ناشی از رفتارها و روش های غلط زندگی و پرخطر می باشد.

بیان مسئله

اضطراب اجتماعی همه ما انسانها اضطراب را تجربه کرده ایم . بعضی رویدادهای زندگی به ما این باور را می دهند که در وضعیت خطرناکی هستیم . در این شرایط اضطراب واکنشی طبیعی است . چون کار اضطراب ، بسیج کردن نیروی دفاعی بدن است و به ما هشدار میدهد که گوش بزنگ باشیم وخود را از خطر حفظ کنیم .

تعریف مفهومی سلامت روان:

در رابطه با بهداشت روانی تعریف متعددی وجود دارددر مورد بهداشت می گوید:” بهداشت روانی عبارت است از ارشاد، راهنمایی، آشنا ساختن مردم به اصول روابط صحیح انسانی و برحذر داشتن آنها از خطراتی که بهداشت روانی آنها تهدید می کند.”

تعریف مفهومی اضطراب اجتماعی:

اضطراب اجتماعی اضطراب حالتی عاطفی ناخوشایند و مبهمی است که همراه با ترس و فشار و ناراحتی است و با یک یا چند احساس جسمی مانند تپش قلب، تعریق، سردرد و بی قراری همراه می گردد و یا می تواند با حالت عاطفی، رفتاری، ذهنی، روانی و یا درونی بروز کند.

بهداشت روانی و عوامل موثر بر آن :

اضطراب اجتماعی بهداشت روانی با هدف پیشگیری افراد اجتماع به امراض جسمانی و روانی تلاش می کند با به وجود آوردن فضای مطلوب انسانی، عوامل و زمینه های بروز و پیدایش امراض جسمانی و روانی را تا حد امکان کنترل و کم نماید و زمینه مناسب برای رشد جسمانی،روانی انسان و ارضای نیازهای اساسی او فراهم کند.

تأثیر رسانه های گروهی بر بهداشت روانی

از بین رسانه ها و فن آوری های جدید،تلویزیون و رایانه بیشترین نفوذ را به ذهن تأثیرپذیر کودکان و نوجوانان داشته و برای خانواده ها و جامعه ایجاد مشکلاتی کرده است که شایسته توجه و عنایت خاص متفکران و متخصصان علوم انسانی است.

تأثیر مثبت و منفی تلویزیون

تلویزیون به عنوان یکی از قویترین و تأثیر گذارترین عناصر زمان در شکل گیری رفتاری،عقاید،عواطف و روابط فردی و اجتماعی ما نقش عمده ای بازی می کند،از جنبه مثبت آن تلویزیون  به مشابه یک دانشگاه عظیم که هم تأثیر کوتاه مدت دارد وهم دراز مدت عمل می کند،از طریق تلویزیون می توان جامعه ای را هدایت کرد.

تاریخچه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور

لطف آبادی ( ۱۳۶۶) چنین اظهار داشته باشد که بهداشت روانی در معنای وسیع آن ، از مقوله تعلیم و تربیت در تمام طول حیات آدمی است . بهداشت روانی مستلزم تربیت همه جانهب فرد و تامین امکانات آموزش و پرورش فرد در خانواده و مدرسه و مناسبات و ارتباطات اجتماعی است .

اضطراب چیست ؟

اغلب اصطلاح ترس و اضطراب به صورت مترادف به کار می روند . تفاوت این دو آن است که ترس اغلب به ارزیابی اولیه از خطر واقعی بر می گردد . در حالی که اضطراب بیشتر به حالت هیجانی و دلواپسی به علت خطری نامعلوم و مبهم مربوط می شود.

روش تحقیق: (توصیفی از نوع همبستگی)

  • دراین پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون اضطراب بک و پرسشنامه سلامت روان CHQ استفاده شده است. به طوریکه این آزمون در اختیار دانش آموزان جامعه نمونه قرار داده شده تا با پاسخدهی به آنها رابطه بین بهداشت روانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان خوی مورد تحلیل قرار گیرد.

جمع‌بندی و پیشنهادات

پژوهش‌های بی‌شمار نشان می‌دهد که از هر پنج دانش‌آموز، یک نفر دچار مشکلات سلامت روانی است و متاسفانه به سبب عدم پیگیری، این‌گونه اختلالات رفتاری تا مقاطع تحصیلی بالاتر و حتی تا هنگام ورود به جامعه، در دانش‌آموزان ماندگار است.

پیشنهادات:

۱- به دلیل وجود رابطه بین اضطراب و عملکرد دانش‌‌‌آموزان فضا و جو حاکم بر جلسه امتحان دوستانه و غیررمسی جلوه داده شود.

۲- معلمان و والدین باید از مقایسه دانش‌آموزان و فرزندان خوی با همکلاسان و همسالان جداً خودداری کنند تا از ایجاد احساس حقارت و اضطراب جلوگیری شود.

محدودیتهای تحقیق:

هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است. بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را دارند، کمک می کند تا به دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند.

منابع

– آزاد حسین،(۱۳۷۸)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

– آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی،(۱۳۸۱)،نظریه مشاوره وروان درمانی ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

– افروز غلامعلی،(۱۳۷۷)، مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.

– افروز غلامعلی،(۱۳۸۵مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

– افروز غلامعلی،(۱۳۸۴)،روانشناسی وتوانبخشی کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

 

 

 

نظرات بسته شده است.