پیکرتراشی – هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی – پرشین مقاله

پیکرتراشی

پیکرتراشی یکی از موضوعات مهم در بررسی تاریخ هنر و باستان شناسی ایران در دوران تاریخی، آگاهی از چگونگی روابط متقابل این فرهنگ «اشکانی» با فرهنگ و تمدن هلنی است. کسب این آگاهی بدون ژرف نگری در بنیادهای فکری، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … این دو حوضه تمدنی میسّر نمی شود

این تحقیق دانشجویی هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی مشتمل بر۱۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

فصــــل اول.. ۴

کلیـــــات.. ۴

۱) بیان مسئله. ۴

۲ ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۳ ) فرضیه ها ۵

۴ ) اهداف بررسی.. ۵

۵ ) روش انجام تحقیق.. ۵

فصل دوم. ۶

نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان). ۶

۲ . ۱ ) تاریخ و فرهنگ اشکانیان : ۶

۲ . ۲ )  چگونگی تشکیل حکومت پارتیان.. ۸

۲ . ۳  ) خواستگاه قوم پارتیان (اشکانیان). ۱۰

۲ . ۴  ) اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی پارتیان.. ۱۱

۲ . ۵ ) دین پارتیان.. ۱۳

۲ . ۶  ) انقراض حکومت پارتیان (اشکانیان). ۱۶

فصل سوم. ۱۷

مبانی فکری، فرهنگی و هنری هلنیزم. ۱۷

۳ . ۱ ) اسطوره و مذهب : ۱۹

۳ . ۲ ) مکاتب فلسفه : ۲۳

۳ . ۳ ) هنر (پیکرتراشی – سفال گری – نقاشی – معماری ) : ۲۹

۳ . ۴ ) دورۀ هندسی و آرکائیک (ما قبل کلاسیک) : ۲۹

۳ . ۵ ) کلاسیک پیشین : ۳۵

۳ . ۶ )  کلاسیک پسین ۳۲۳ – ۴۰۰ ق.م : ۳۹

۳ . ۷ ) هلنستیک (عصر هلنی) ۲۷ – ۳۲۳ ق.م : ۴۰

فصل چهارم. ۴۳

ویژگیهای زیباشناسی هنر هلنی در پیکرتراشی.. ۴۳

۴ . ۱ ) واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی.. ۴۳

۴ . ۲ ) پرسپکتیو (فضای دو بعدی و سه بعدی) : ۴۶

۴ . ۳ ) پلاستیسیته (هنرهای تجسمی) (Plasticity) : 48

۴ . ۴ ) ایستایی (متعادل) : ۴۹

۴ . ۵ ) تصویر سوار کار و اسب.. ۵۴

۴ . ۶ ) مدل مو و ترکیب چهره : ۵۴

۴ . ۷ ) تجسم خدایان در صورت انسانی : ۵۷

۴ . ۸ ) برهنگی : ۵۸

فصل پنجم. ۶۰

نفوذ و تأثیر نقشمایه های هلنی در پیکرتراشی اشکانی.. ۶۰

۵ . ۱ ) نقشمایه های اساطیری : ۶۰

۵ . ۱  . ۱ ) شخصیتهای اسطوره ای.. ۶۲

۵ . ۱ . ۱ . ۱ ) آفرودیته (Aphrodite). 62

۵ . ۱ . ۱ . ۲ ) مدوسا (Medusa) : 65

۵ . ۱ . ۱ . ۳ ) هراکلس ( Heracles). 66

۵ . ۱ . ۱ . ۴ ) پان (Pan). 68

۵ . ۱ . ۱ . ۵ ) (اروس [Eros]، کیوپید (Cuopid)). 69

۴ . ۱ . ۱ . ۶ ) آرتمیس (Artemis). 69

۵ . ۱ . ۲ ) نمادها ۷۰

۵ . ۱ . ۲ . ۱ ) پرتو (شعاع)نور پیرامون سربزرگان یا شخصیتهای اسطورهای.. ۷۱

۵ . ۱ .۲ . ۲) لنگر. ۷۱

۵ . ۲ ) نقشمایه های غیر اساطیری.. ۷۲

۵ . ۲ . ۱ ) زوج های اروتیک… ۷۲

۵ . ۲ . ۲ ) لباس یونانی (یونانی – رومی). ۷۳

۵ . ۲ . ۳ ) لباسهای نظامی.. ۷۴

۵ . ۲ . ۴ ) لباسهای غیر نظامی.. ۷۵

۵ . ۲ . ۵ ) چهره های شبیه به ماسک… ۷۵

فصل ششم. ۷۸

نفوذ و تأثیر روش یونانی در پیکر تراشی اشکانی.. ۷۸

۶ . ۱ ) پیکره هایی که دارای فناوری ساخت خالص یونانی هستند : ۷۹

تجریه وتحلیل و نتیجه گیری : ۸۵

فهرست منابع فارسی : ۱۲۴

منابع لاتین : ۱۲۸

Abstract: 129

.

مقاله هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

پیکر تراشی از نیمه ی هزاره اول قبل از میلاد میان اقوام ایرانی و یونانی به تدریج روابط چند جانبه ای بوجود آمد این روابط که بیشتر قهر آمیز بوده ، تاثیر و تاثیراتی دو طرفه مابین این دو فرهنگ (اشکانی-هلنی) انجامید. جهت تسهیل در طبقه بندی ، مجسمه های دوران پارتی به دو دسته ی غربی و شرقی تقسیم می گردد. دسته غربی در محدوده ی بین النهرین (پالمیره الحضره نمرود داغ) می باشد و دسته شرقی محدود به جنوب غربی ، غرب و شمال شرق ایران است . پیکرتراشی

عوارض پیکرتراشی چیست

مقدمه

پیکرتراشی یکی از موضوعات مهم در بررسی تاریخ هنر و باستان شناسی ایران در دوران تاریخی، آگاهی از چگونگی روابط متقابل این فرهنگ «اشکانی» با فرهنگ و تمدن هلنی است. کسب این آگاهی بدون ژرف نگری در بنیادهای فکری، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … این دو حوضه تمدنی میسّر نمی شود. پیکرتراشی

جدیدترین روش پیکرتراشی

بیان مسئله

پیکرتراشی از هنر دوران (اشکانیان) اطلاعات زیادی در دست نیست. و آثار مکشوفه به دلیل در دسترس نبودن معیارهای معتبر تاریخ گذاری، کمتر راهگشا هستند. با این حال اندک آثار موجود، حاکی از رهایی تدریجی هنر این دوره از تأثیر هنرهای یونانی و رومی است. در دورۀ اشکانیان هنر ایران تا حدودی ملهم و متأثر از سنت های پیشین خود بود. با این حال این هنر کاملاً ایرانی به شمار می رفت. و اگرچه از نظر تکنیک و موضوع تا حدی دچار انحطاط شده بود.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سوابق این پژوهش مربوط می شود به تحقیقات انجام یافته در دانشگاههای کشور یا مراکز علمی و پژوهش داخل و خارج کشور. البته این موضوع متشکل از موضوعات فرعی از جمله اینکه چگونه اشکانیان در ساخت پیکره های گوناگون از یونانیان و رومیان تأثیر پذیرفته اند. در رابطه با این کم و بیش صحبت شده و لیکن این موضوع بطور کلی بعنوان یک پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته است. پیکرتراشی

چگونگی تشکیل حکومت پارتیان

پس از مرگ اسکندر (۳۲۳ پ . م) جنگهای خونینی در مدت چهار سال جانشینیان وی را از یکدیگر جدا ساخت. پس از جنگ ایپوس (۳۰۱ پ . م) با روی کار آمدن سه دولت تشکیلات سیاسی دنیا استقرار و ثبات یافت. یکی از آنها حکومت سلطنتی مقدونیه در اروپا بود. دیگری یک حکومت یونانی در مصر و سومی حکومت سلوکیان در آسیا بود. سلوکوس که وارث قسمت بزرگی از امپراطوری هخامنشی بود

تاریخ و فرهنگ اشکانیان :

بررسی تاریخ پادشاهی پارتیان دارای دشواری خاصی است، زیرا منابعی که این تاریخ باید برآنها استوار باشد هم پراکنده است. و هم غیر ایرانی و بیگانه در شرایط کنونی ما از تاریخ پارتیان و اطلاعاتی که از منابع پارتی معتبر مایه می گیرد بسیار اندک است. تقریباً تمامی شرحهای موجود برگرفته از تواریخی است که به یونانی و لاتین نوشته شده و امپراطوری روم که حامی و مشوق بیشتر مورخان مربوط به این موضوع بوده است.

نظرات مردم درباره پیکرتراشی

پرتو (شعاع)نور پیرامون سربزرگان یا شخصیتهای اسطورهای

درهنر شرق باستان برای نشان دادن بزرگی و اهمیت افراد معمولاً اندام آنها را در زمنیه ی طرح بزرگتر از سایرین تصویر می کردند و در مواردی غیر از این از بعضی صور نمادین مخصوص به آنان استفاده می کردند. این نمادهاهر چه است، هیچگاه بصورت پرتوهای نورانی خورشیدگونه بر گرد سر تجلی نکرده است. استفاده از این پرتو یک تأثیر هلنی است.

نفوذ و تأثیر روش یونانی در پیکر تراشی اشکانی

سنتهای پیکرتراشی آسیای غربی، قبل از اسکندر وسیع و پیچیده بود؛ آسیاییان با پشتوانه و سابقه سه هزار ساله در تولیدات پیکر تراشی، سبکها و شیوه های خود را به منظور انتخاب و کار بر روی انواع سنگهای مختلف و برای مقاصد و پروژه های کوچک و بزرگ، توسعه دادند. با این وجود با بکارگیری ابزارهای آهنی در اوایل هزاره ی اول، یک مجموعه ازروشها برای استفاده بر روی سنگ آهن، گرانیت، ماسه سنگ و سایر مواد اشاعه یافت.

پیکره هایی که دارای فناوری ساخت خالص یونانی هستند :

یکی ازاین پیکره هاکه در ایران پیدا شده از مرمرهای سفید شرق مدیترانه ساخته شده است. در مورد اینگونه پیکره ها، مسأله ای که بصورت حل نشده باقی مانده این است که آیا این پیکره ها قبل ازصادر شدن ساخته شده اند یابعد از آن.بزرگترین پیکره از این مجموعه مربوط به نیم تنه ی زن یا الهه ای است که چیتون ایونی پوشیده است، (تصویر ۲۹).

تجریه وتحلیل و نتیجه گیری :

پیدایش و آغاز هنر پیکرتراشی که رشته یی از آموزش هنری است دنباله ی صنعت و هنر کوزه گری و سفال سازی می باشد که آریاهای ایرانی از زمان بسیار دور با آن آشنایی داشته اند. در زمان اشکانیان بعد از دوره ی انحطاط و رکودی که در نتیجه ی حمله اسکندر و جانشینانش در ایران به وجود آمده بود، سنگ بری و پیکرتراشی نیز متداول گشت. نمونه هایی از این هنر در بیستون سبک و کار استادان و هنرمندان اشکانی را نشان می دهد.

فهرست منابع فارسی :

  • ابومنصور، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی. اهل نیشابور، متوفی به سال ۱۴۲ هجری قمری، کتاب معروف او، غرر الاخبار ملوک افرس و لعرب.
  • اینورنیزی، آنتونیو، «هنر دوره ی پارت»، ۷۰۰۰ سال هنر ایران، چاپ اول، فردریش زاپیل، مترجم فرانک بحرالعلومی، موزۀ ملی ایران، تهران، ۱۳۸۰ ؛ صص ۲۹۴ – ۲۶۱ .

.

 

نظرات بسته شده است.