رضایت مندی – تحقیق درمورد رضایت مندی – پرشین مقاله

رضایت مندی

رضایت مندی با توجه به موضوع این پژوهش، رضایت مندی، ز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.

این تحقیق دانشجویی تحقیق درمورد رضایت مندی مشتمل بر ۵۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

علوم انسانی مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست

چارچوب نظری تحقیق. ۱

مقدمه: ۱

تئوری های جامعه شناسی. ۲

قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز. ۶

قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز. ۸

قضیه محرک. ۱۱

تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و آنومی و میزان خشنودی فرد: ۱۸

نظریه رابطه اجتماعی دورکیم: ۱۹

۳-۱ نظریه برابری: استاسی آدامز: ۲۳

۳-۲ نظریه ارزش لاک: ۲۴

۳-۳ نظریه وروم: ۲۴

۳-۴ نظریه آرنولد و فلدمن: ۲۵

۳-۵ نظریه هاپاک: ۲۵

۳-۶ مدل انتظار: ۲۶

۳-۷ نظریه وبلن. ۲۶

۳-۸نظریه لوتنز: ۲۶

نظریه کورت لوین: ۲۷

مقدمه: ۲۷

تعریف نیاز از نظر لوین: ۳۰

ارزیابی و نقد تئوری میدانی لوین: ۳۰

نظریه مَزلو (مازلو) ۳۳

ارزیابی و نقد تئوری مازلو : ۳۵

مقایسه سلسله مراتب نیازهای مازلو و نظریه دو عاملی هرزبرگ.. ۳۷

نظریه آلدرفر: ۳۷

۳-۸نظریه پورتر: ۳۸

نظریه هرزبرگ.. ۳۹

ارزیابی و نقد نظریه دو عامل هرزبرگ: ۴۰

۳-۸نظریه لاک.. ۴۱

۳-۸نظریه غنی سازی مشاغل. ۴۱

۳-۸نظریه فرات و استارک.. ۴۲

۳-۸دیدگاه مسیر- هدف.. ۴۳

۳-۸دیدگاه رفتارها: ۴۴

۳- ۱۹دیدگاه واکنشی گراین و هولندر. ۴۵

تئوری نیازهای آشکار ماری: ۴۵

مقایسه مدل ماری با مدل مازلو: ۴۶

ارزیابی و نقد نظریه نیاز ماری: ۴۶

مک کلاند و تئوری کسب موفقیت، قدرت، وابستگی : ۴۷

سل گلرمن و مفهوم انگیزش: ۴۸

تئوری اسناد E.L,Deci (1971): 48

جمع بندی تئوریها و نتیجه گیری: ۵۰

چارچوب نظری تحقیق ما : ۵۱

منابع فصل سوم: چارچوب نظری تحقیق. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم انسانی مقالات رشته علوم تربیتی

مقاله تحقیق درمورد رضایت مندی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحقیق درمورد رضایت مندی را در زیر می توانید ببینید.

معنی رضایتمندی

تئوری های جامعه شناسی

در این قسمت نظریات جامعه شناختی که به نوعی تبیین کننده مساله رضامندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت  مندی  توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضایت مندی   یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضایت مندی  و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.

قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز

هومنز با توسل به دو متغیر اساسی، قضایای عام خود را بیان می‌کند. این دو متغیر عبارتند از: ارزش و کمیت، یعنی ارزش «واحد عمل» که بر شخصی وارد می‌شود و تعداد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد می‌شوند. باید به یاد داشت که عملی که بر شخصی وارد می‌شود همان است که از شخص دیگری صادر شده است. خود ارزش دارای دو جزء است: یکی ثابت، که سروکار هومنز با همین جزء است و دیگری متغیر. اگر ما مقدار«عمل» را که بر شخصی وارد می‌شود کنار بگذاریم، باید بگوییم که وی آن فعل را بیشتر، یا کمتر از عمل دیگر ارزش می‌گذارد و این رجحان به طور موقت ثابت باقی می‌ماند: این اولین جزء است

رضایتمندی یعنی چه؟

قضیه محرک

در صورتی‌که در یک زمان خاص، اغلب موارد عمل به واسطه دیگری پاداش داده شود، عمل تکرار می‌گردد. قضیه دوم فقط به تکرار عمل مربوط است. ولی قضیه سوم به ارزش عمل ربط دارد.«استمرار دریافت پاداش در مقابل انجام عمل، عاملی در تکرار عمل است». (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۲۸۵-۲۸۶) این قضیه مربوط به تأثیر موقعیتها بر اعمالی است که در آن موقعیتها رخ می‌دهد. این اعمال ممکن است ارادی یا غیرارادی باشند و درهرحال این موقعیتها زمینه محرک و یا انگیزش نامیده می‌شوند و باعث برانگیختن عمل در انسان می‌گردند.

نظریه رابطه اجتماعی دورکیم

در این نظریه رضایت از زندگی تابع نوع، شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است. رابطه اجتماعی از دو جهت بر رضایت فرد از زندگی اثر می گذارد. از یک سو با تامین نیازهای عاطفی، شناختی و حتی مالی فرد رضایت مندی او را افزایش می دهد و از سوی دیگر از طریق مهارتها تمایلات افراد از آرزوهای بی پایان و ارضاء نشدنی جلوگیری می کند. دورکیم بارزترین نماینده این نظریه به شمار میآید.به نظر دورکیم در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی به ارزش های جمعی تضعیف می یابد.

نظریه برابری استاسی آدامز

هنگامی که فردی عضو سازمانی می شود علاوه بر پیمان اقتصادی که برای دستمزدها، ساعت های کار و ویژگی های محل کار با سازمان می بندد، یک پیمان روان شناختی نیز با سازمان دارد که این موضوع وضع درگیری روانی هر کارمند را با سیستم تعیین وتعریف میکند. کارمندان می پذیرند که میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سیستم بدهند، ولی در برابر آن علاوه بر پاداش های اقتصادی، امنیت،  رفتار انسانی، پیوندهای سودبخش با مردم و پشتیبانی برای دستیابی به آرزوهای خود را از سازمان بخواهند. اگر سازمان تنها به پیمان اقتصادی تن دهد و پیمان روان شناختی را نادیده بگیرد کارکنان سازمان به رضایت مندی و کارکرد اندک گرایش می یابند؛ زیرا توقعات آنها نادیده گرفته شده است. اگر هر دو پیمان مذکور به کار بسته شوند، رضایت کارکنان در کار بالا خواهد رفت.

رضایتمندی چیست

ارزیابی و نقد تئوری میدانی لوین

همانطور که اشاره شد آقای رفیع پور به منظور مطالعه نیازهای ۳۰ روستای برگزیده یزد در پی یافتن یک چهارچوب تئوری قابل استفاده در عمل، نظریات و گفتارهایی مربوط به پیدایش نیازها را مطالعه و بررسی نمود.اما این نظریه ها چنان که می بایست از نظر وی، به لحاظ تجربی و تبیین نیازهای شخصی در یک جامعه ارزشمند باشند، فاقد این خصیصه بودند. هر چند که برای تبین کلی پیدایش نیازها مناسب بودند زیرا وی معتقد است که هیچ یک از آنها قادر نیستند که نیازهای مشخص و موجود در یک جامعه را به طور کامل و دقیق تبیین نمایند.

نظریه هرزبرگ

در تئوری هرزبرگ بر دو دسته عوامل در ایجاد رضایت مندی شغلی تاکید می شود:عوامل بهداشتی یا عوامل سالم سازی محیط که شامل حقوق و دستمزد و پاداش مالی، خط مشی ها و مدیریت سازمان و روابط مافوق- ایمنی شرایط کار و … می شود.عوامل انگیزشی یا محرک ها شامل موفقیت در کار، قدردانی از افراد و کار آنها، مسئولیت ترفیع یا پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار و وظایف محوله ، آزادی عمل در تصمیم گیری، توسعه توانایی های فردی- خلاق بودن، کمال شخصی، رشد استعداد و علائق فردی، بازشناسی (قدردانی و تشویق، ارزش گذاشتن به کار و مفید بودن کار) تلاش، برانگیزه بودن کار و تنوع کار و … می شود.

نظریه فرات و استارک

جدیدترین مدلی که از فرآیند دستیابی به رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن ارائه شده است مربوط به سال ۱۹۷۷ است که توسط فرات و استارک عنوان شده است. براساس این مدل عواملی که بر رضایت شغلی تاثیر دارند را می توان به عوامل درونی، محتوایی و عوامل زمینه، بیرونی تقسیم کرد. عوامل درونی- محتوایی که جزء ذات کار محسوب می شوند شامل کار و کاربرد مهارت می شوند. کاری که برای شخصی جالب و معنی دار باشد باعث رضایت می شود.

دیدگاه رفتارها

این دیدگاه، به رفتار رهبری توجه دارد. به اعتقاد مک گریگور دو سبک اصلی مدیریت وجود دارد که او آنها را نظریه x و نظریه  y نامیده است. نظریه x بر جنبه رهنمودی و قدرت طلبانه تاکید کرده و براین فرض استوار است که مقام مافوق باید کارمندان را تحت کنترل و هدایت خود داشته باشد. نظریه y جنبه تجویزی بیشتر داشته است. کارمند برای خود ایجاد انگیزه می کند و سعی در رسیدن به اهداف والا و توفیق در کار را دارد. تحقیقات مختلفی در این باره انجام شده و مشخص گردیده که دو سبک رهبری متمایز قابل شناسایی است

سل گلرمن و مفهوم انگیزش

سل گلرمن معتقد است که همه ما به چیزهایی مثل پول، مقام، موفقیت و شناخته شدن نیاز داریم و اگر هر کدام از این نیازها ارضاء نشود. شخص برای ارضاء آن برانگیخته خواهد شد. وی از طرفی می گوید که ما پول ، مقام یا موفقیت را به خاطر خود آنها نمی خواهیم بلکه اینها وسیله ای هستند که شخص همواره برای رسیدن به اینکه «خودش باشد» یا آن چنان شخصی باشد که شایستگیش را دارد به کار می برد.

[۱] Sall cellerman

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم انسانی مقالات رشته علوم تربیتی

.

نظرات بسته شده است.