دوره صفویه – نگارگری دوره ی صفویه – پرشین مقاله

دوره صفویه

دوره صفویه دوران رونق هنر در عصر صفویه در دارالسلطنه های شهرهایی چون اصفهان و قزوین و تبریز که در آن دوران مرکزیت به حساب می آمدند، ماجراهایی دارد که در تاریخ به ثبت رسیده است. اما دوران زوال و پراکندگی هنر و حرمان و دربه دری هنرمندان تحت الحمایه دارالسلطنه های آن دوران، پس از افول عصر صفویه داستان جالب تری دارد که در نهایت به رهایی موازین هنر از قید دربار و گسترش آن به اعماق جامعه انجامید.

این تحقیق دانشجویی نگارگری دوره ی صفویه مشتمل بر ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق آنلاین

فهرست

نگارگری؛ جریانی در متن فرهنگ ایرانی……………………………………………………………………………… ۱

نگارگری سدۀ دهم در سایه حکومت صفویان……………………………………………………………………. ۵

تبریز؛ نگارگری صفوی………………………………………………………………………………………………………………. ۶

درآمدی بر مکتب نگارگری مشهد در عصر صفوی……………………………………………………………. ۱۰

فرش صفوی، شاهکار هنری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

مینیاتورهای دوره صفوی الهام بخش قالی های شکارگاهی…………………………………………….. ۲۰

طرح فرشهای صفوی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

.

مقاله نگارگری دوره صفویه از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نگارگری دوره صفویه را در زیر می توانید ببینید.

نگارگری ؛ جریانی در متن فرهنگ ایرانی

 دوره صفویه دوران رونق هنر در عصر صفویه در دارالسلطنه های شهرهایی چون اصفهان و قزوین و تبریز که در آن دوران مرکزیت به حساب می آمدند، ماجراهایی دارد که در تاریخ به ثبت رسیده است. اما دوران زوال و پراکندگی هنر و حرمان و دربه دری هنرمندان تحت الحمایه دارالسلطنه های آن دوران، پس از افول عصر صفویه داستان جالب تری دارد که در نهایت به رهایی موازین هنر از قید دربار و گسترش آن به اعماق جامعه انجامید.

فرهنگ و هنر در دوره صفویه

نگارگری سدهٔ دهم در سایهٔ حکومت صفویان

نگار گری بخارا نمودی شهرستانی داشته است نه شیوه شاهی و درباری و این مطلب از مقایسه نسخهٔ بهارستان بخارا اثر جامی با صحنه های جانوری سرزنده و آزاد دست که در رنگسایه های متفاوت روی حاشیه های خامه ای نسخه ای از خمسهٔ نظامی اجرا گردیده است ، به تأیید می رسد ؛ و این نسخه ای بود که میان سالهای ۹۴۵ تا ۹۴۹ در تبریز برای شاه طهماسب دومین پادشاه سلسلهٔ صفوی فراهم آمد . دوره صفویه

 نگارگری صفوی

هنگامی که شاه اسماعیل اول صفوی (حک : ۹۰۶ـ۹۳۰) تبریز را تصرف کرد، نسخه خمسه نظامی مورخ ۸۸۶ به دست او افتاد و نقاشان دربار، از جمله سلطان محمد، یازده نگاره دیگر به آن افزودند. نگاره های جدید با مشخصه دستارهای دوازده تَرک صفوی از نگاره های پیشین قابل تشخیص اند (همانجا). از این نگاره ها چنین برمی آید که سبک درباری ترکمانان در آغاز در دربار شاه اسماعیل مسلط بوده است

درآمدی بر مکتب نگارگری مشهد در عصرصفوی

سلسله صفوی درسال ۹۰۷(ه ق ) بدست شاه ا سماعیل صفوی تاسیس شد .این دوره را می توان ازطرفی دوره اوج هنر ایران واز سوی دوره آغازانحطاط فرهنگی و هنری ایران نام نهاد . شاه اسماعیل صفوی درسال۹۱۵ (ه ق) باشکست دادن شیبک خان ازبک وگشودن شهر هرات که وی درسال۹۱۲(ه ق) پس از مرگ سطان حسین بایغرا به تصرف درآورده بود صاحب قدرت وثروت و ذخائر عظیم فرهنگی هنری تیموریان شد. دوره صفویه

زندگی اجتماعی در دوران صفویه

فرش صفوی، شاهکار هنری

دوره صفویه هنر طراحی و بافت فرش در دوران صفوی آن‌قدر رشد کرد و شکوفا شد که حالا این دوران را یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ فرش ایران به حساب می‌آورند. فرش‌های ایرانی که در این دوره بافته شده‌اند در تمام دنیا شاهکار هنری به حساب می‌آیند. نقاشان دوره صفویه در طرح و نقش فرش‌ها تحول اساسی به وجود آوردند و بافندگان هم با مهارتشان در بافندگی و انتخاب پشم و ابریشم مرغوب به تخیل طراحان و نقاشان زندگی بخشیدند. دوره صفویه

جنایات شاه اسماعیل صفوی

مینیاتورهای دوره صفوی الهام بخش قالی های شکارگاهی

شکار یکی از سرگرمی های رایج بزرگان و شاهزادگان ایران قدیم بوده، که در دوره های مختلف تاریخی از رسوم و آداب خاص آن دوران پیروی می کرده است. در متون قدیمی به جا مانده می توان نوشته های بسیاری یافت که به توصیف نحوه شکار بزرگان پرداخته اند. هنرمندان دوره های مختلف نیز از تاثیر این تفریح رایج بی نصیب نبوده اند. دوره صفویه

طرح فرش های صفوی

فرش های بافته شده در این دوران بر اساس طرح های آن در گروه های زیرطبقه بندی می شوند:

طرح گردان، لچک و ترنج، ترنج دار، گلدانی، شکارگاه، گلدار هراتی، درخت و بوته، باغی، لهستانی، طرح ها و نقشه های تصویری و طرح های شاه عباسی.

طرح ها و نقشه های تصویری:

سابقه ی طرح های تصویری در قالی ایران در پرده ای از ابهام است اما از دوره ی صفویه به این سو شاهد طرح های متعدد تصویری در قالی برفی از مناطق ایران بوده ایم.

.

 

 

نظرات بسته شده است.