ساختمان مسکونی – کارآموزی احداث ساختمان مسکونی – پرشین مقاله

ساختمان مسکونی

ساختمان مسکونی دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی  آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خ.ود طریقه انجام کارها راببینند

مطلب کارآموزی احداث ساختمان مسکونی مشتمل۹۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته معماری مقالات رشته مهندسی

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

فصل اول. ۳

بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی: ۳

برسسی آموخته ها وپیشنهادات: ۴

فصل دوم. ۴

تخریب: ۵

رعایت اصول ایمنی در تخریب: ۵

فصل سوم. ۶

تجهیز کارگاه: ۶

انبارکردن سیمان: ۶

پیاده کردن نقشه: ۸

پی کنی  : ۹

کرسی چینی: ۱۱

نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی: ۱۲

فصل چهارم. ۱۳

قالب بندی: ۱۳

انواع قالب از لحاظ جنس: ۱۴

قالب چوبی: ۱۵

فصل پنجم. ۱۶

آرماتوربندی: ۱۶

هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی: ۱۷

بستن میلگردها به یکدیگر: ۱۸

نحوه خم کردن میلگردها: ۱۹

برش میلگردها: ۲۰

آچارخم کن میلگرد یا آچار F: 21

نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی: ۲۲

قالب بندی شناژهای افقی وعمودی: ۲۳

فاصله نگهدار یا لقمه: ۲۵

قلاب انتهای میلگرد واندازه استاندارد آن: ۲۶

فصل ششم. ۲۷

بتن سازی: ۲۷

حمل بتن: ۲۸

نسبتهای اختلاط: ۲۹

بتن ریزی: ۳۰

بتن ریزی در هوای گرم: ۳۳

مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته : ۳۴

تراکم بتن تازه: ۳۶

نگه داری از بتن : ۳۷

هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی: ۳۹

قالب بندی شناژ های عمودی: ۴۰

دیوار چینی: ۴۲

نحوه پر کردن شناژ های عمودی: ۴۳

هم سطح کردن دیوار: ۴۵

قالب بندی سقف : ۴۶

سقف تیرچه بلوک : ۴۷

حمل و نقل وانبار کردن تیرچه ها : ۴۹

بلوک: ۵۰

میلگرد های ممان منفی: ۵۲

میلگردهای حرارتی: ۵۲

کلاف عرضی(شناژ مخفی): ۵۳

قلاب اتصال: ۵۴

بتون ریزی سقف: ۵۵

افت بتن (انقباض) : ۵۶

عوامل موثر درافت : ۵۸

راههای مقابله با افت : ۵۹

خزش یا وارفتگی : ۶۰

عوامل موثربرخزش : ۶۰

راههای مقابله با خزش : ۶۱

خستگی در بتن : ۶۱

روشهای مراقبت از بتن سقف : ۶۲

شمشه گیری: ۶۳

کف سازی: ۶۵

سفید کاری یا کف مال گچ: ۶۵

کشته کشی یا نازک کاری: ۶۶

مقاله کارآموزی احداث ساختمان مسکونی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته معماری مقالات رشته مهندسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله کارآموزی احداث ساختمان مسکونی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

ساختمان مسکونی دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی  آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خ.ود طریقه انجام کارها راببینند

  بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی:

اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه حیات نیست .دومین نیازانسان مسکن می باشد ومکانی که در ان زندگی میکند وفرزندانش را بزگ میکند ودر ان به زندگی ادامه می دهد.

طراحی ساختمان مسکونی

 برسسی آموخته ها وپیشنهادات:

اصولا کارهایی راکه برای احداث یک ساختمان صورت میگیرد بسیار گسترده میباشد وبه علت محدود بودن زمان کارآموزی نمیتوان تمام کارهای انجام شده رادید و از نزدیک لمس کرد.

 تخریب:

زمین احداث این منزل مسکونی یک زمین صاف وهموارشده نبود بلکه یک ساختمان فرسوده وکلنگی بود که باید تخریب میشد.تخریب این ساختمان در دومرحله صورت گرفت که ابتدا سقف ان توسط کارگران تخریب شداما دیوارها وکف ان توسط لودرتخریب گردید وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل کارگاه شد.

 رعایت اصول ایمنی در تخریب:

قبل از هر چیز باید روش تخریب مشخص شود و کار برای عوامل اجرایی شرح داده شود. تخریب در معابر عمومی باید درمحوطه ای محصور با نرده های حفاظتی به ارتفاع دو متری انجام شود. کلیه کارگران میبایست مجهزبه کلاه ایمنی باشند ودر ساعات غیر کاری به هیچ عنوان نباید اقدام به برداشتن حصار کرد.

انبارکردن سیمان:

ساختمان مسکونی درموقع انبار کردن سیمان باید دقت شود که رطوبت هوا وزمین باعث فاسد شدن سیمان نشود.در این پروژه برای انبار کردن پاکتهای سیمان ابتدا تمامی پاکتها برروی قطعات تخته که بازمین حدود ده سانتیمتر فاصله داشت قرار داده شد وکیسه ها در ردیفهای ده تایی روی هم چیده شد.

پیاده کردن نقشه:

پس از بازدید از محل اولین قدم در ساخت یک ساختمان پیاده کردن نقشه میباشد منظور از پیاده کردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ برروی زمین با ابعاداصلی است.بطوری که محل دقیق پی ها وستونها ودیوارها وزیرزمینهاو عرض پی ها روی زمین بخوبی مشخص باشد.

نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی:

ساختمان مسکونی روز قبل از اجرای کرسی چینی چند کمپرسی سنگ معدنی(لاشه) و چند کمپرسی ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد. پس از اماده شدن ملات سیمان انرا بوسیله فرغون در کنار پی برای شروع اجرای پی میاوردند. ملات ماسه وسیمان را به نسبت ۱به۴ با پیمانه مخلوط وبه ان اب دادند.

قالب چوبی:

ساختمان مسکونی معمولا در ایران از تخته ای که به روسی معروف است برای قالب بندی استفاده میشود.ضخامت این تخته ها از ۲تا۳سانتیمتر وحداقل بعد ان ۸ سانتیمتر است. درقالب بندی چوبی تمام قسمتهای ان از چوب استفاده میشود قبل از کار گذاشتن قالب چوبی رویه قالب را روغن مالی میکنند

آرماتوربندی:

برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی دربتن داخل شناژبتنی چند ردیف در بالاوپایین میلگردهای طولی قرار میدهند واین میلگردهای طولی را بوسیله میلگردهای عرضی که به آن خاموت میگویند به همدیگر متصل میکنند.

هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی:

ساختمان مسکونی بتن جسمی شکننده است که در مقابل نیروهای فشاری  مقاومتی قابل توجه دارد اما مقاومت ان در برابر نیروهای کششی ناچیز است. به همین دلیل در محاسبات بتن آرمه این مقاومت در نظر گرفته نمیشود. مقاومت بتن در برابر نیروهای کششی تقریبا ۱۰/۱مقاومت فشاری آن در نظر گرفته میشود.

بستن میلگردها به یکدیگر:

میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح ومحاسبه به یکدیگربسته ویکپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی تا گیرش بتن جلوگیری شود.

نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی:

ساختمان مسکونی نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی بدین صورت بود که دو نفر کارگر برای درست کردن خاموتها ابتدا میلگردهای آج دار نمره ۸ را به اندازه مشخص شده قطع میکردند وانرا روی میز میلگرد خم کنی میگذاشتند وبا چند حرکت انرا بصورت مربع یا مستطیل خم میکردند

 قالب بندی شناژهای افقی وعمودی:

ساختمان مسکونی پس از آماده شدن شناژها قبل از انکه انها را در جای خود قرار دهند ابتدا با اب سطح پی سنگی را تمیز کردند وبه فاصله معین قطعات بتنی کوچکی بنام فاصله نگهدار یا لقمه را در زیرشناژها  قرار دادند.

فاصله نگهدار یا لقمه:

ساختمان مسکونی برای ایجاد پوشش یکنواخت بتن روی میلگردها از قطعاتی بنام فاصله نگه دار  یا لقمه استفاده میشود.این قطعات قبل از بتن ریزی در فواصل مناسب به شبکه میلگرد متصل میشوند.

نسبتهای اختلاط:

ساختمان مسکونی منظور از نسبت مخلوط کردن اجزاء بتن ان است که که نسبت مناسبی برای اختلاط شن وماسه به دست بیاوریم تا دانه های ریزتر فضای بین دانه های درشت تر را پر کرده و جسم توپر بدون فضای خالی و با حداکثر وزن مخصوص بدست اید

معماری ساختمان مسکونی

مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته :

ساختمان مسکونی بتن اب انداخته پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به مقاومت مطلوب و مورد نظر نخواهد رسید. لایه رویی بتن اب انداخته پس از سفت شدن  به مرور زمان وبا استفاده های ترافیکی از ان پودر شده و به صورت گرد وخاک در می ایدو به این جهت سطح رویی ناصاف شده وپدیده پودر شدگی اتفاق می افتد.

 هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی:

ساختمان مسکونی پس از اینکه شناژهای افقی زیر دیوار و شناژهای عمودی ریخته شد بطوری که در قسمتهای قبل توضیح داده شد بتن ریخته شده را بوسیله پوشاندن کاغذ از تابش مستقیم آفتاب محافظت کردندو همراه با آن روزانه سه تا چهار بار سطح بتن را آب میدادندپس از گذشت یک هفته قالب های افقی را باز کردند.

حمل و نقل وانبار کردن تیرچه ها :

ساختمان مسکونی حمل ونقل وانبارکردن تیرچه ها باید با دقت انجام شود زیرا دراثر کوچکترین بی احتیاطی در موقع حمل ونقل ویا انبارکردن آنها ممکن است تیرچه شکسته ویاترک بخورد ودرموقع نصب نیزترکها مشاهده نشده ودردرازمدت موجب   خسارت جبران ناپذیر بشود .

میلگرد های ممان منفی:

ساختمان مسکونی اگر دو تیرچه به یک تیر یا شناژ ختم شوند میلگرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله  قطعه میلگردی به طول ۲تا۵/۲ متر به همدیگر متصل می کنند قطر این میلگردها بوسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا از میلگردی به قطر ۸یا۱۰یا ۱۲ استفاده می شود .

میلگردهای حرارتی:

ساختمان مسکونی بعد از اتمام سقف و گذاشتن کلیه آهنها یک سری میلگرد در جهت عمود بر میلگردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی ۲۵الی ۴۰ سانتیمتر قرار می دهند قطر این میلگردها به وسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا میلگردی با قطر ۶ یا ۸یا ۱۰میلیمتر می باشد .

خستگی در بتن :

اگر در قطعه ای که تحت بارهای متناوب قرارگرفته بطوریکه هر یک از این بارها کمتر از مقاومت قطعه باشد شکست اتفاق بیفتد اصطلاحا گفته میشود دراثر خستگی شکسته است . پدیده خستگی مخصوص بتن نبوده ودر دیگر مواد ازجمله فولاد نیز ممکن است خستگی اتفاق بیفتد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته معماری مقالات رشته مهندسی

 

 

نظرات بسته شده است.