باورهای دینی – باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها – پرشین مقاله

باورهای دینی

باورهای دینی باورها و ارزشها به فرهنگ کلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و کار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا که خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست.

این تحقیق دانشجویی باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها   مشتمل بر  ۸۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله

فهرست مطالب

مقدمـه : ۴

بیان مسئله‌ : ۵

اهمیت تحقیق : ۷

ضرورت تحقیق : ۸

اهداف تحقیق : ۹

سؤالات تحقیق : ۹

فرضیـات : ۱۰

تعاریف مفهومی : ۱۰

فصل دوم. ۱۴

پیشینه نظری موضوع  : ۱۶

«مقدمه ». ۱۶

تاریخچه باورهای مذهبی: ۱۸

تاریخچه تلویزیون : ۲۰

«مقدمه ». ۲۰

تلویزیون الکترونیکی : ۲۱

پخش کردن برنامه از تلویزیون : ۲۴

اولین پخش زنده تلویزیونی: ۲۵

(B) ایستگاههای تلویزیونی : ۲۵

استانداردهای تلویزیون : ۲۷

تاریخچه پیدایش رادیو وتلویزیون :‌ ۲۸

تشکیل رادیو :‌ ۲۹

تشکیل تلویزیون :‌ ۳۱

تشکیل سازمان رادیو وتلویزیون ‌:‌ ۳۳

مبانـی نظری : ۳۳

سوابق تجربی موضوع : ۳۹

منابع و ماخذ فصل دوم : ۴۱

فصل سوم. ۴۳

روش شناسی تحقیق : ۴۴

روش تحقیق : ۴۵

ابزار تحقیق : ۴۵

جامعه آماری : ۴۵

جامعه نمونه : ۴۶

روش نمونه گیری : ۴۶

شاخصها : ۴۶

روشهای آماری : ۴۷

فصل چهارم. ۴۸

فصل پنجم.. ۷۲

نتیجه گیری: ۷۳

پیشنهادات : ۷۸

.

مقاله ای از باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها را در زیر می توانید ببینید.

مقدمـه :

 باورهای دینی باورها و ارزشها به فرهنگ کلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و کار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا که خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست.

 بیان مسئله‌ :

 باورهای دینی طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است. با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان   داده اند که تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ کنند . دنیایی که مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم که سرنوشت جوامع انسانی و افکار عمومی یکسره در اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است

باورهای دینی چیست

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیک شدن فرهنگ هابه یکدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.امروز تحقیقات انجام گرفته حاکی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است که مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند.

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبکه فارسی زبان خارج از کشور و کوشش آنها در القای ارزش ها و افکار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می کند.

مفهوم باورهای دینی

تاریخچه باورهای مذهبی:

دین و باورهای مذهبی یکی از اساسی ترین و مهمترین نهادهایی است که جامعه بشری به خود دیده است به طوریکه هیچگاه بشر خارج از این پدیده زیست نکرده و دامن از آن بر نکشیده. به گفته پلوتارک اگر به صحنه گیتی نظری بیافکنیم، بسیاری از محل ، اماکن را    خواهید دید که در آنجا نه آبادیست نه علم و نه دولت ، اما یکجا که خدا نباشد و باور مذهبی نمی توان پیدا نمود. باورهای دینی

تلویزیون الکترونیکی :

با وجود اینکه نیپ کوف ، روسینگ ، بیرد خیلی خارق العاده بود . قسمت کمی از تکنولوژی آنها در تلویزیون امروزی کاربرد داشت . در سال ۱۹۳۴ ، تمام سیستمهای تلویزیونی الکترومکانیکی دیگر خارج از مد شده بود . کمپل سوینتون یک نامه به مجله طبیعت در ۱۸ ژوئن ۱۹۰۸م نوشت که در آن استفاده از اشعه کاتدی در تلویزیون الکتریکی که توسط کارل فردیناند براون اختراع شده بود را شرح داد . او نظریه داد که از پرتو الکترون هم در دوربین و هم در دریافت کننده استفاده شود ، که می تواند بصورت الکترونیکی بچرخد و تصاویر متحرک تولید کند . باورهای دینی

راهکارهای تقویت باورهای دینی

پخش کردن برنامه از تلویزیون :

اولین فاصله زیاد پخش تلویزیون عمومی که از واشنگتن DC به نیویورک پخش شد ، در ۷ آوریل ۱۹۲۷ پدیدار شد . تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود . هربرت هوور اولین سرویس مشابه WGY بود ، شنکتدی ، نیویورک در ۱۱ می ۱۹۲۸ افتتاح شد . اولین نمایش تلویزیون انگلیسی مردی با گل در دهانش بود، که در ژوئیه ۱۹۳۰م پخش شد. باورهای دینی

استانداردهای تلویزیون :

  • تلویزیون زمینی «خشکی»
  • تلویزیون ماهواره ای
  • تلویزیون کابلی
  • سیستم پخش چند کانالی چند منظوره
  • نسبت جنبه یا بعد تلویزیون

پیشنهادات :

با توجه به اینکه اکثر جامعه آماری ۴۰% تفریح و سرگرمی انتخاب شده و بیشتر آنها بین ۷-۶ را تلویزیون تماشا کرده اند بهتر است برنامه سازان تلویزیونی برنامه هایی را که در جهت گذران اوغات فراغت و سرگرم شدن مخاطبان است بیشتر مد نظر قرار دهند . با توجه به اینکه بیشتر مخاطبان شبکه ۳ را بعنوان شبکه برتر انتخاب کرده اند و فیلم و سریال را نیز بعنوان نوع برنامه منتخب بهتر است این شبکه در این زمینه قوی تر عمل کنند .

منابع وماخذ فصل چهارم :‌

۱) رستگار خالد – امیر “‌آسیب شناسی رسانه تلویزیونی ” تهران مرکز تحقیقات صداوسیما – ۱۳۸۰ .

۲) پستمن – نیل ” زندگی در عیش مردن در خوشی ” ترجه صادق طباطبایی – تهران ۷۵ .

۳) جیمز ویلیام – ” دین دوران ” ترجمه بیژن محمدایلیایی – انتشارات نسل نواندیش چاپ چهارم .

.

 

نظرات بسته شده است.