مرکز توانبخشی – بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی – پرشین مقاله

مرکز توانبخشی

مرکز توانبخشی منابع علمی عدیده ای گزارش داده اند که بیماریها و مشکلات روانی در بین همه انواع بیماریها و امراض بار عاطفی، اقتصادی، خستگی، روانی و جسمانی و فرسودگی زیادی را بر مراقبان چه خانواده و چه کارکنان مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و توانبخشی تحمیل می کنند، پذیرش این بار شاید تا حدی برای خانواده که جگر گوشه اش به یکی از بیماریهای روانی مبتلا شده است

این تحقیق دانشجویی بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی مشتمل بر ۷۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق علوم انسانی

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

بهزیستی: ۳

خدمات توانبخشی: ۳

معلولین روانی: ۳

فصل اول. ۵

تاریخچه مرکز توانبخشی باران مهر. ۵

مقدمه. ۶

تاریخچه مرکز توانبخشی باران مهر. ۸

ظرفیت پذیرش بیماران در مرکز توانبخشی باران مهر. ۹

فعالیتهای اجرایی مورد نظر در مرکز توانبخشی باران مهر: ۹

مقررات مرکز توانبخشی باران مهر. ۱۲

میزان تحصیلات کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر. ۱۴

آشنایی کلی با مکان. ۱۴

ارگونومی محیط کار ۱۵

روشنایی.. ۱۷

صــدا ۱۹

رنـــگ… ۲۱

درجه حرارت و رطوبت.. ۲۲

نحوه گزینش و استخدام. ۲۴

آموزش و کارکنان. ۲۴

نحوه مدیریت.. ۲۵

منشور اخلاقی مرکز توانبخشی و باران مهر. ۲۵

سیستم حقوق و مزایا ۲۶

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن. ۳۰

فصل دوم. ۲۹

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن. ۲۹

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن. ۳۰

عوامل متشکل بهره وری.. ۳۳

فرمول بهره وری.. ۳۴

مدیریت بهره وری: ۳۵

عوامل مؤثر بر ارتقائ بهره وری.. ۳۹

شاخص های مؤثر بر بهره وری.. ۴۳

راههای توسعه و افزایش بهره وری.. ۴۴

عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی.. ۴۵

آموزش و بهره وری.. ۴۷

تأثیر مشارکت کارکنان در بهره وری.. ۴۹

ارزیابی عملکرد بهره وری : ۴۹

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی: ۵۱

احترام به خود ناشی از سازمان. ۵۲

مراحل موفقیت.. ۵۳

بهـره وری.. ۵۳

برای بهبود بهره وری موانعی به شرح ذیل وجود دارد: ۵۹

فواید عمومی بهره وری عبارتند از: ۶۰

فصل سوم. ۶۵

روش پژوهش… ۶۵

روش پژوهش… ۶۶

جامعه آماری.. ۶۶

جامعه آماری پژوهش… ۶۶

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۶۷

متغیر پژوهش… ۶۷

هدف پژوهش: ۶۷

ابزار اندازه گیری و سنجش… ۶۸

الف) ویژگی های پرسش نامه بهره وری شغلی.. ۶۸

تحلیل آزمون: ۷۳

کلید سؤالات: ۷۸

پیشنهادات پژوهش: ۷۹

محدودیت های پژوهش: ۷۹

مـنـابـع. ۸۱

پیوست.. ۸۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق علوم انسانی

.

مقاله بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی مقاله را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

 مرکز توانبخشی منابع علمی عدیده ای گزارش داده اند که بیماریها و مشکلات روانی در بین همه انواع بیماریها و امراض بار عاطفی، اقتصادی، خستگی، روانی و جسمانی و فرسودگی زیادی را بر مراقبان چه خانواده و چه کارکنان مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و توانبخشی تحمیل می کنند

خدمات توانبخشی:

 مرکز توانبخشی عبارتست از مجموعه ای از اقدامات پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی که موجبات استقلال نسبی افراد ناتوان و معلولین را در جامعه فراهم نموده و سبب بازگشت و الحاق مجرد آنان به جامعه و استفاده یکسان از فرصت های مختلف اجتماعی، آموزشی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می گردد.

تاریخچه مرکز توانبخشی باران مهر

در سال ۱۳۸۴ مرکز توانبخشی باران مهر شروع به کاردرمانی کرده است. در ابتدای کار این مرکز درمانی با ۱۳ نفر پرسنل در حوزه درمان، مراقبت از بیماران و کلیه فعالیتهای درمانی خویش را آغاز کرده است. مرکز توانبخشی باران مهر فعالیتهای درمانی خود را به منظور درمان بیماران روانی مزمن و بهبودی بیماران با خدمات روانپزشکی، پزشکی، روان پرستاری، روان شناسی، کاردرمانی، تمام وقت کار خود را شروع کرده است.

فعالیتهای اجرایی مورد نظر در مرکز توانبخشی باران مهر:

مرکز توانبخشی فعالیت های لازم براساس آیین نامه سازمان بهزیستی استان تهران در حوزه نگهداری و درمان بیماران روانی مزمن آقایان می باشد و با ارائه خدمات روانپزشکی، پزشکی، روان پرستاری، روان شناسی، کار درمانی کمک به بهبودی بیماران می نماید.

مقررات مرکز توانبخشی باران مهر

مدت زمان کاری پرسنل مرکز توانبخشی و همچنین کارکنان خدماتی این مرکز بطور متوسط ۱۲ ساعت در روز می باشد ولی ساعت کاری مراقبین در مرکز توانبخشی باران مهر به صورت شیفتی (۲۴ ساعت شیفت کاری و ۴۸ ساعت استراحت) می باشد و در هر شیفت ۲ مراقب برای نگهداری از بیماران گذاشته می شود. مرکز توانبخشی

مرکز توانبخشی چیست

جامعه آماری

جامعه آماری بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. به عبارت دیگر تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد مرکز توانبخشی

مرکز توانبخشی کودکان

نمونه آماری و روش نمونه گیری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آمار جامعه که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. نمونه گروه کوچک از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شود و با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است می توان مشخصات کل جامعه را بدست آورد. (جان، بست، ۱۳۷۱). مرکز توانبخشی

رشته توانبخشی چیست

پیشنهادات پژوهش:

  • پژوهشی مشابه بر روی نمونه وسیع تری انجام گیرد.
  • در تحقیقات دیگر از روش نمونه گیری تعداد فراوانی، خوشه ای، طبقه ای و … موارد دیگر با توجه به ضرورت پژوهش به جز روش نمونه گیری تصادفی در دسترس صورت گیرد.

مـنـابـع

  • حقیقی، محمدعلی و دیگران، ۱۳۸۰، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ترمه
  • خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۶، آشنایی بامدیریت بهره وری، انتشارات کانون فرهنگی، انتشارات سایه‌نما.
  • ساعتچی، محمود، ۱۳۷۶، روان شناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه، سازمان ، مؤسسه، نشر ویرایش.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق علوم انسانی

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.