بهبود کیفیت – شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری – پرشین مقاله

بهبود کیفیت

بهبود کیفیت اگر چه وزارت آموزش و پرورش بی‏وقفه برای اصلاح مشکلات نظام آموزشی کشور تلاش می‏کند اما شواهد نشان می‏دهد مشکلات عدیده‏ای متوجه مدیریت آموزشگاههای کشور, به خصوص مقطع متوسطه می‏باشد. این تحقیق با عنوان بررسی راههای  بهبود کیفیت  مدیریت از دیدگاه مدیران و دبیران انجام شده است.هدف از این تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری (دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر ساری) بوده است.

این تحقیق دانشجویی شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری مشتمل بر ۱۲۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

چکیده: ۲

مقدمـه : ۳

بیان مسئله : ۶

ضرورت و اهمیت موضوع: ۹

اهداف تحقیق: ۱۲

سؤالات تحقیق: ۱۴

تعاریف مفهومی و عملیاتی : ۱۵

فصـل دوم. ۱۹

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۹

مقدمـه : ۲۰

الف : ادبیات… ۲۲

– مفهوم مدیریت : ۲۲

مدیریت آموزشی و اهمیت آن: ۲۳

تاریخچه پیدایش مدیریت کیفیت فراگیر. ۲۶

اجزا مدیریت کیفیت فراگیر : ۳۱

عوامل مؤثر در کیفیت… ۳۳

ب ) نقش مدیران میانی : ۳۴

ج ) نقش نیروی کار : ۳۴

۲- تعریف کنترل. ۳۶

نظارت و ارزشیابی : ۳۷

مدیریت مشارکتی: ۳۸

آموزش ضمن خدمت : ۳۹

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر. ۴۰

اصول مدیریت کیفیت فراگیر. ۴۲

نظریه‏پردازان مدیریت کیفیت فراگیر. ۴۵

ب ) پیشینه تحقیقات… ۶۱

بحث و نتیجه‏گیری از فصل: ۶۹

فصــل سوم. ۷۲

روش اجرای تحقیق.. ۷۲

مقدمه : ۷۳

روش تحقیق: ۷۳

جامعه آماری: ۷۴

نمونه‏آماری و نحوه گزینش…. ۷۴

ابزار جمع‏‏آوری اطلاعات: ۷۴

سنجش پایایی پرسشنامه: ۷۵

تجزیه و تحلیل آماری: ۷۸

روشهای آماری به کار رفته: ۷۸

فصــل چهـارم. ۷۹

توصیف و تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷۹

فصــل پنجـم. ۱۱۲

نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۱۱۲

مقدمه: ۱۱۳

محدودیتها : ۱۱۷

پیشنهادها: ۱۱۸

پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی : ۱۲۰

فهرست و منابع.. ۱۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته مدیریت

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته مدیریت

.

نظرات بسته شده است.