خمیر کاغذ – تحقیق درمورد روش های تهیه خمیرکاغذ – پرشین مقاله

خمیر کاغذ

خمیرکاغذ فرایندی است که به وسیله آن چوب به یک توده فیبری (لیفی) تبدیل می شود. به بیان دیگر، خمیرسازی فرایندی است که بر اثر آن پیوند های درونی ساختار چوب می شکنند.این کار را می توان به طور مکانیکی، گرمایی، یا شیمیایی انجام داد یا تلفیقی از این روشها را به کار برد. روشهای تجارتی موجود را می توان در سه گروه مکانیکی، شیمیایی یا نیمه شیمیایی (یعنی تلفیقی از عملیات شیمیایی و مکانیکی) طبقه بندی کرد.

این تحقیق دانشجویی تحقیق درمورد روش های تهیه خمیرکاغذ مشتمل بر۶۱ صفحه میباشد، برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه نمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست

مروری بر روشهای تهیه خمیر کاغذ.. ۱

۴-۱ مقدمه ای بر انواع روشهای خمیر سازی… ۱

خمیر سازی مکانیکی… ۱

خمیرسازی شیمیایی… ۸

فرایند کرافت…

۱۰

فرایند سولفیت… ۱۲

خمیرسازی به طریق نیمه شیمیایی… ۱۴

خمیرهای حل شونده. ۲۱

۴-۲ مسائل مطرح در خمیر سازی… ۲۲

۴-۳ مقایسه خمیرها از نظر خواص و کاربرد. ۲۲

خمیرسازی به روشهای مکانیکی… ۲۶

۵-۱  نامگذاری در خمیرسازی مکانیکی… ۲۸

۵-۲ فرایند گراندود سنگی… ۳۰

خرد کن(آسیاب). ۳۱

سنگ…. ۳۲

مکانیسم خرد شدن.. ۳۳

کنترل فرایند خرد شدن.. ۳۴

تیز کردن سنگ…. ۳۷

زمان سپری شده از آخرین عمل تیز کردن (%). ۳۷

اثر متغیرهای مربوط به چوب… ۳۸

انواع خردکنها (آسیابها). ۴۰

پالایش پس زده ها ۴۰

خرد کنی تحت فشار. ۴۲

۵-۳ خمیر مکانیکی پالایشی (RMP). 43

کنترل پالایش…. ۴۷

۵-۴ خمیر سازی گرمایی- مکانیکی… ۵۰

مصرف انرژی… ۵۷

مراجع :۵۸

مقاله تحقیق درمورد روش های تهیه خمیرکاغذ از پرشین مقاله

خلاصه کوتاه از مقاله تحقیق درمورد روش های تهیه خمیرکاغذ را در زیر میتوانید ببینید.

واردات خمیر کاغذ

خمیر سازی مکانیکی

قدیمی ترین و شاید همچنان متداولترین روش خمیرکاغذ مکانیکی، فرایند گراندوود است که در آن چوب به صورت قطعات بریده شده گرده بینه، در طول به وسیله یک سنگ زبر چرخان با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه، تحت فشار قرار گرفته خرد می شود. در نتیجه این عمل، الیاف از چوب کنده  میشوند، ساییده می شوند و با شستشو از سطح سنگ جدا می شوند.

خمیرسازی شیمیایی

هدف در فرایندهای تولید خمیرکاغذ، تجزیه و حل لیگنین و خارج ساختن آن ماده است به طوری که آنچه که بر جای می ماند سلولز و همی سلولز به صورت الیاف سالم و نسبتاً تغییر نیافته است (شکلهای ۴-۳ و ۴-۴) . در عمل، با روشهای تولید خمیر به طریق شیمیایی، می توانند قسمت عمده لیگنین را خارج کنند، این روشها مقداری همی سلولز و سلولز را نیز تجزیه می کنند، در نتیجه در مقایسه با فرایندهای مکانیکی، بازده خمیر شیمیایی کمتر است و در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به مقدار چوب اولیه است.

فرایند کرافت

در فراینذ کرافت، خرده چوبها (چیپس) در محلولی از هیدروکسید سدیم (NaOH) و سولفید سدیم (Na۲S) پخته می شوند. قلیا سبب تخریب مولکول لینگین و تبدیل آن به مولکولهای کوچکتر می شود که به صورت نمک سدیم در مایع پخت حل می شوند. از خمیرکاغذ کرافت کاغذ محکمی تولید می شود (kraft در زبان آلمانی به معنای”محکم”) ، اما خمیر رنگبری نشده بسیار تیره رنگ (قهوه ای) است. گازهای حاصل از عملیات پخت کرافت، عمدتا سولفیدهای آلی و بسیار بدبو هستند ؛ این، خود یک مسئله زیست محیطی مهم پیش می آورد.

خمیر کاغذ چیست

خمیرسازی به طریق نیمه شیمیایی

در خمیرسازی خمیرکاغذ به طریق نیمه شیمیایی، دو روش شیمیایی و مکانیکی با یکدیگر تلفیق می شوند.خرده چوبها (یا قطعه چوبها) تحت تاثیر مواد شیمیایی تا حدودی نرم می شوند و بقیه عملیات با روشهای مکانیکی و غالباً در پالاینده های دیسکی ادامه می یابد (به عنوان نمونه، نمودار گردشی در شکل۴-۶ را ببینید). بازده خمیر در روشهای نیمه شیمیایی، شامل گستره کامل مقادیر بازده از مکانیکی خالص تا شیمیایی خالص است؛ یعنی ۵۵% تا ۹۰% نسبت به چوب خشک. انواع خمیر حاصل، کاربردهای مشخصی دارند و از بعضی خواص مخصوص بهخودبرخوردارند.

خمیرهای حل شونده

خمیرکاغذ،خمیرهای حل شونده برای تبدیل شیمیایی سلولز به فراورده هایی از قبیل ریون، سلوفان، استات سلولز و نیترات سلولز و کربوکسیمتیل سلولز مورد استفاده قرار می گیرند . تولید این خمیرهای مخصوص در نوع خود یک صنعت مهم به شمار می آید .

مسائل مطرح در خمیر سازی

یکی از مشکلات موجود در کارخانه های تولید خمیر شیمیایی، بوی نامطلوب و زننده ای است که از گوگرد موجود در مایع پخت ناشی می شود . با طراحی صحیح کارخانه و بهسازی عملیات، می توان انتشار گازهای بدبو را به حداقل رسانید؛ گرچه نسبت به ۱۵ سال گذشته پخش این نوع گازها در کارخانه ها به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است، متاسفانه برخی از سولفیدهای آلی گازی حتی در غلظتهای بسیار کم (حدود یک جزء در میلیون) باز هم آزار دهنده هستند .

قیمت خمیر کاغذ

خمیرسازی به روشهای مکانیکی

خمیرکاغذ،تکنولوژی تولید خمیرهای مکانیکی در دو دهه اخیر به طرز شگفت انگیزی توسعه یافته است. در سال ۱۹۶۰ در واقع همه خمیرهای مکانیکی با فرایند بنیادی گراندوود سنگی (SGW) تولید شد. تا سال ۱۹۷۵ خمیرSGW   همچنان ۹۰% خمیرهای تولید شده در آمریکای شمالی را تشکیل داد؛ اما در سال ۱۹۸۰ حدود ۵۰% خمیرهای مکانیکی با روشهای پالایشی (ریفاینر) تولید شدند

کنترل فرایند خرد شدن    

فهرست به نسبت کاملی از متغیرهای موثر برفرایند آسیاب کنی چوب در جدول ۵-۲ گردآوری شده است .طراحی خود آسیاب را نیز می توان به عنوان یک متغیر به حساب آورد .عموماً، عامل کنترل اصلی روانی خمیر است . برخی از انواع خمیر های گراندوود، همراه با میزان روانی مورد نظر و میزان انرژی ویژه نسبی، در جدول ۵-۳ گردآوری شده است .

تیز کردن سنگ

معمولاً استوانه را چند بار روی سنگ چرخان حرکت می دهند تا شیارها به عمق کافی (حدود cm 6/1 ) برسند .انواع استوانه ها با الگوهای مختلف وجود دارند (شکل ۵-۱۱)، که از میان آنها نوع مارپیچی و شبکه لوزی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. سطح مقطع یک سنگ تیز شده ایده آل در شکل ۵-۱۲ نشان داده شده است

خمیر مکانیکی پالایشی (RMP)

نخستین تولید خمیر مکانیکی پالایشی (RMP) در سال ۱۹۶۰ آغاز شد. RMP با کاهش مکانیکی اندازه خرده چوبها (یا خاک اره) در یک پالاینده دیسکی تولید می شود. معمولاً فرایند دارای دو مرحله پالایش است که به دنبال هم عمل می کنند (یعنی پالایش دو مرحله ای است) و در مقایسه با گراندوود معمولی، خمیری با الیاف بلندتر به دست می دهد. در نتیجه، خمیر حاصل محکمتر، روانتر، پر حجمتر، اما کمی تیره رنگتر است .

خمیر سازی گرمایی- مکانیکی

خمیر سازی به روش گرمایی- مکانیکی (TMP) شکل تغییر یافته ای از روشRMP است . این روش شامل بخاردهی مادۀ خام، به مدت کوتاه قبل از پالایش و در جریان پالایش است. با عمل بخاردهی خرده چوبها نرم    می شوند و نتیجه این است که خمیر حاصل درصد بیشتری الیاف بلند دارد. این الیاف بلند خمیری بادوام تر از SGW یا RMP تولید می کنند چنان که در جدول ۵-۷ دیده می شود. غالباً دو عمل گرمادهی و پالایش تحت فشار عادی انجام می شود (TRMP) . در این گونه موارد، معمولاً پالایش در چند مرحله انجام می شود .

.

نظرات بسته شده است.