سیستم های قدرت – مبانی سیستم های قدرت – پرشین مقاله

سیستم های قدرت

تولید الکتریسیته ساکن و اندازه گیری آن و انجام تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و سپس تولید الکتریسیته جاری با استفاده از نوعی باتری توسط الکساندر ولتا به مرحله اجرا درآمد. باپیشرفت علم در سال ۱۸۸۲ برای اولین بار در اشتوتگارت آلمان نیروگاهی ساخته شد که قادر بود فقط چند خانه راتغذیه کند و بتدریج نیروگاهی پیشرفته تر ساخته شد. با تکامل صنعت وظهور ماشین بخصوص ماشینهای بخار و توربینهای مختلف تولید این انرژی در سراسر دنیا افزایش داده شد. سیستم های قدرت

مطلب مبانی سیستم های قدرت مشتمل بر۷۱ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به  اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

فهرست

عنوان تحقیق: ۱

مبانی سیستم های قدرت. ۱

مبانی سیستم های قدرت. ۲

فصل اوّل. ۳

تاریخچه صنعت برق در جهان. ۳

تاریخچه صنعت برق در ایران. ۳

معرفی ایستگاه KV400 چغادک: ۴

شناسنامه ایستگاه ۴۰۰کیلو ولت چغادک.. ۵

فصل دوّم. ۶

نقشه ها و استانداردها: ۶

علایم وکدگذاری در دیاگرام های شبکه برق. ۶

شناسایی اتصال خطوط: ۷

شناسایی ترانسفورماتوهای قدرت: ۸

مشخصات جریان الکتریکی: ۹

الکتریکی: چگالی جریان. ۹

اشکال مختلف جریان الکتریکی. ۹

اندازه گیری جریان الکتریکی. ۱۰

مقاومت الکتریکی. ۱۰

توان: ۱۰

خطوط انتقال: ۱۲

روابط تجربی برای تعیین ولتاژ انتقال اقتصادی: ۱۳

خطوط انتقال هوایی : ۱۴

خطوط انتقال زمینی : ۱۵

شبکه های فشار قوی عمومی. ۱۵

فیدر ۱۶

خطوط نیرورسانی. ۱۷

خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف) ۱۷

فصل سوّم. ۱۷

۱- تعریف پست: ۱۷

۲- انواع پست: ۱۸

بر اساس نوع محل نصب تجهیزات : ۱۸

تقسیم بندی پستها: ۱۹

پست‌های داخلی باز و نیمه باز: ۲۰

پست‌های داخلی بسته: ۲۱

پستهای گازی( داخلی و بیرونی): ۲۲

پستهای معمولی بیرونی: ۲۳

فصل چهارم. ۲۳

تجهیزات پست: ۲۳

اجزاء تشکیل دهنده پست : ۲۳

تغذیه DC ایستگاه: ۲۴

تعریف شین: ۲۴

عوامل موثردر نوع ترتیب وآرایش باسبار ۲۵

باسبارمرکب یا چند ثانی(دوبل) ۲۶

برقگیر. ۲۸

ترانس ولتاژ(PT) 30

ترانس  ولتاژ  خازنی  (  CVT   ) ۳۱

ترانس  جریان (CT) 31

سکسیونر (کلید بدون بار) ۳۲

مکانیزم سکسیونر. ۳۵

انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات: ۳۵

انواع بریکرها(دژنکتورها) ۳۵

استانداردهای کلید قدرت: ۳۵

جعبه زیر بریکر. ۴۱

انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر. ۴۱

سنکرونیزاسیون و المانهای تشکیل دهنده آن در پست ها ۴۴

تعریف سنکرون کردن: ۴۴

شرایط سنکرون کردن: ۴۴

سنکروسکپ با عقربه گردان: ۴۵

ترانسقورماتور قدرت. ۴۵

ساختمان ترانسهای قدرت روغنی. ۴۶

قسمتهای اصلی ترانسفورماتور: ۴۷

سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس.. ۵۱

محدودیت های رله بوخهولتز : ۵۵

کاربرد این اتصال : ۵۸

اتصال زیگزاگ : ۵۸

مزایای این اتصال  : ۵۸

قطع و وصل ترانسفورماتورهای قدرت : ۵۹

فصل پنجم. ۵۹

حفاظت: ۵۹

انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه: ۶۰

انواع رله حفاظتی: ۶۱

موارد استفاده رله جریان زیاد: ۶۴

عوامل مؤثر در رله دیستانس.. ۶۴

ضمائم. ۶۵

اینترلاک.. ۶۵

تست رله. ۶۶

۱- رله جریان زیاد: ۶۶

۲- رله دیستانس و ارت فالت و دیفرنسیال: ۶۶

۳- رله افت ولتاژ و ازدیاد ولتاژ: ۶۶

تست روغن: ۶۶

نحوه تست قدرت عایق روغنی.۶۷

.

مقاله مبانی سیستم های قدرت در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مبانی سیستم های قدرت را در زیر می توانید ببینید.

مبانی سیستم های قدرت

در یک مجموعه ی سیستم های قدرت صنعتی یا اقتصادی و یا هر سیستم دیگر که در دستیابی به اهداف معینی فعالیت دارند جهت نیل به اهداف سازمان به عوامل گوناگون نیاز دارد که عبارتند از : مدیریت،برنامه ریزی، تجهیزات مناسب کار، نیروی انسانی ماهر و کارآمد مدیریت: وظیفه مدیریت رهبری و سازماندهی- هدایت وکنترل و تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت جهت رسیدن به اهداف سازمان میباشد.

مهندسی سیستم های قدرت

تاریخچه صنعت برق در جهان

تولید الکتریسیته ساکن و اندازه گیری آن و انجام تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و سپس تولید الکتریسیته جاری با استفاده از نوعی باتری توسط الکساندر ولتا به مرحله اجرا درآمد. باپیشرفت علم در سال ۱۸۸۲ برای اولین بار در اشتوتگارت آلمان نیروگاهی ساخته شد که قادر بود فقط چند خانه راتغذیه کند و بتدریج نیروگاهی پیشرفته تر ساخته شد. با تکامل صنعت وظهور ماشین بخصوص ماشینهای بخار و توربینهای مختلف تولید این انرژی در سراسر دنیا افزایش داده شد. اولین بار در سال ۱۸۹۱ خط انتقال ۱۵ کیلوولت سه فاز بطول ۱۷۵ کیلومتر کشیده شد و پنجاه سال بعد خط ۴۰۰ کیلوولت مورد بهره برداری قرار گرفت. سیستم های قدرت

تاریخچه صنعت برق در ایران

تولید برق در سال ۱۲۸۳ هجری شمسی با بهره برداری از یک مولد ۴۰۰ کیلوولت در خیابان چراغ برق تهران آغاز گردید ودر سال ۱۳۱۶ موسسه برق تهران تحت نام دایره روشنایی تهران که زیر نظر بلدیه(شهرداری) اداره می شد به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت و در همین سال مولد ۶۰۰۰ کیلوولتی زیر نظر شهرداری شروع بکار نموده و بالاخره در سال ۱۳۳۸ نیروگاه طرشت با ۴ واحد توربین بخار هر یک به قدرت ۵/۱۳ مگا وات مشغول بکار گردید.سیستم های قدرت

شناسایی ترانسفورماتوهای قدرت

با حرف T و بهد دنبال آن با توجه به تعداد ترانسها یکی از ارقام ۱ تا ۱۹ بطور متوالی قرار می گیرد. ترانسفورماتورهای ولتاژ با حروف  P.T-V.T  و C.V.T مشخص و به دنبال آن شماره شین وخط یا دستگاهی که ترانس ولتاز روی آن نصب شده قرار می گیرد.ترانس جریان با حروف C.T و نحوه شماره گذاری هم مانند ترانس ولتاژ می باشد.راکتورها با حروف R و خازن با  C نشان میدهند.

مقاومت الکتریکی

اگر اختلاف پتانسیل معینی را یک بار به دو انتهای سیم مسی و بار دیگر به دو انتهای میله چوبی وصل کنیم، شدت جریانهای حاصل در هر لحظه با هم اختلاف زیادی خواهند داشت. خاصیتی از هادی را که اختلاف مزبور را باعث می‌شود، مقاومت الکتریکی گویند، که آن را با R نشان می‌دهند و مقدار آن برابر R = V/I است که در آن V اختلاف پتانسیل بین دو سر سیم و I جریان الکتریکی است. واحد مقاومت الکتریکی اهم یا ولت بر آمپر می‌باشد. سیستم های قدرت

بررسی سیستم های قدرت

خطوط انتقال زمینی

اولین خطوط انتقال برق(که در نیروگاه پرل استریت نیویورک به کار گرفته شدند) خطوط زمینی بودند ، اما کم کم جای خود را به خطوط هوایی دادند .راه اندازی خطوط زمینی انتقال برق به علت هزینه های فراوان حفاری و ایجاد کانال های زمینی و زیر زمینی بسیار گران تر از راه اندازی خطوط هوایی است و گرفتن انشعاب از این خطوط مستلزم وجود ایستگاه های توزیع ، جعبه های انشعاب و تابلو های برق می باشد . سیستم های قدرت

سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس

منبع ذخیره روغن که به اسامی منبع انبساط و کنسرواتور نیز نامیده می شود ، تانکی است که در بالاترین  قسمت ترانس نصب  می شود  در حین  تغیـیرات  بار  روزانه ،  روغن  ترانس  انبساط وانقباض می یابد و  در حین انبساط وارد منبع  ذخیره  می شود .  اندازه  و  حجم   منبع   ذخیره   به  اندازه  ترانس  و تغییرات   دمایی آن در هنگـام  بهره بــرداری بستگـی دارد .

گرایش سیستم های قدرت

نحوه تست قدرت عایق روغنی

دستگاه تست را از طریق ترمینال ارتینگ موجود بر روی دستگاه، ارت می نماییم. فاصله بین دو گوی دستگاه را بر روی mm 2.5 تنظیم می کنیم چون فاصله بین سیم های سیم پیچهای ترانسفرماتور از هم حدوداً ۲.۵mm است. سیستم های قدرت روغن در درون ظرف دستگاه ریخته و ۱۰ دقیقه صبر می کنیم. برای تست روغن، ۶ مرتبه تست انجام می گیرد. مرتبه اول به علت خطاهای دستگاه و ته نشین شدن روغن در نظر گرفته نمی شود.کلید قطع و وصل اصلی دستگاه را در حالت ON، سپس کلید A.B.C را در حالت ON قرار می دهیم.

.

نظرات بسته شده است.