سفالگری – بررسی هنرسفالگیری وکوزه گری – پرشین مقاله

سفالگری

فلات ایران با تنوع اقلیمی خود به احتمال زیاد یکی از مهمترین خاستگاه های اصلی پیدایش و گسترش صنعت سفالگری در آسیای غربی می باشد. روند رو به رشد سفالگری در طول هزاران سال، در هیچ منطقه ای از آسیای غربی مثل ایران نبوده است. نقاط عطف این روند بدون تردید در پیدایش سفال در حدود هزاره هشتم پ.م در منطقه زاگرس مرکزی و پیدایش چرخ سفالگری و تعامل کوره های سفال پزی در هزاره چهارم پ.م نمود پیدا کرده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی هنر سفالگری وکوزه گری مشتمل بر۴۱ صفحه می باشد، برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه نمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

سفالگری (کوزه گری). ۱

مقدمه. ۱

سفال. ۳

تاریخچه هنر سفالگری در ایران.. ۹

دوره اشکانیان.. ۱۲

دوره ساسانى.. ۱۳

دوران اسلامى.. ۱۵

دوران سلجوقى.. ۱۹

ماده اولیه و فن کوزه گری.. ۲۰

کارگاه و کوره. ۲۲

نقش کوزه، انواع آن و سفالینه های دیگر. ۲۵

کوزه گران و موقعیت اجتماعی آنان.. ۲۵

کاربرد های مختلف کوزه. ۲۶

سفالگـری پـیش از اسلام. ۲۸

سفالگـری بعـد از اسلام. ۳۲

دوره اولیه اسلام. ۳۲

دوره میانی اسلام. ۳۴

دورهً متـاًخـر اسلامی.. ۳۷

منابع و مآخذ.۳۹

مقاله بررسی هنر سفالگیری وکوزه گری ازپرشین مقااله

خلاصه  ازمقاله بررسی هنر سفالگیری وکوزه گری را در زیرمیتوانیدببینید.

سفال

سفالگری ، هنر سفال سازی نزد باستانشناسان قدر و منزلت خاصی دارد، چه همین قطعه‌های کوچک سفال که به ظاهر ناچیز به نظر می‌رسد، ما را به زمانه و زندگانی مردم آن روزگاران می‌رساند. فن سفال سازی درایران، از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناگونی به خود دیده است. به نوشته گیرشمن، در حدود ده هزار سال پیش، کسانی که درکوهستانهای بختیاری ضمن پرداختن به شکار و تهیه خوراک، به ساخت ظروف سفالی نیز اشتغال داشته‌اند.

سفالگری کودکان

تاریخچه هنر سفالگری در ایران

سفالینه‌هاى هخامنشى بعضى برحسب اتفاق و تصادف و برخى طى کاوش‌هاى علمى در قلمرو این سلسله از میدان‌ها و مکان‌هاى معروف مشخصى مثل تخت‌جمشید، شوش، همدان، یا سرزمین‌هاى هخامنشى که امروزه خارج از مرزهاى سیاسى فعلى ست، یافت شده‌اند.سفال‌ها داراى نقوش و خطوط خلاصهٔ رنگین بوده یا به‌صورت تجسم حیوان و انسان در ترکیب ظرف در آمده‌اند. سفال را با خمیره زرد، قرمز، قهوه‌اى سوخته، خاکستری، سیاه و در اندامى ساده یا اندکى متکلف مى‌ساخته‌اند و در ترکیب آنها اغلب شن و ماسه وجود دارد.

دورهٔ اشکانیان

سفالگری، برخى از قلمرو اشکانیان در خارج از سرحدات سیاسى فعلی، از جمله سوریه، بین‌النهرین، و ترکمنستان قرار داشته است و بیشترین سفال‌هاى این سلسله را باید در این میدان‌هاى تاریخى جستجو کرد. در داخل فلات مرکزى ایران، آثار اشکانیان تخریب و دگرگون شده و اغلب برحسب اتفاق به‌صورت پراکنده پیدا شده است.

دورهٔ ساسانى

سفال دورهٔ ساسانى بیشتر مربوط به محوطه‌ها و بناها است و در قبور این دوره کمتر اثرى بر جاى نهاده‌اند. زیرا قبور این دوره ”استودان“هایى است که اجساد را به ‌منظور دفع فساد در فضاى باز بالاى صخره‌ها قرار داده‌اند و سپس استخوان‌ها را در منسوجى پیچیده و در این استودان‌ها که از خمره‌ها و تابوت‌هاى سفالى یا چوبى ساخته شده بودند دفن کرده و در کمرهٔ کوه‌ها، حفره‌ها و درون صخره‌ها یا خاک دفن مى‌کردند.

خرید خاک سفالگری

دوران اسلامى

پس از گسترش اسلسام به مروز هنر کاشى‌کارى یکى از مهم‌ترین عوامل تزئین‌ و پوشش براى استحکام بناهاى گوناگون به‌ویژه بناهاى مذهبى گردید. یکى از زیباترین انواع کاشى‌کارى را مى‌توان در بناى قبه‌الصخره به تاریخ قرن اول هجرى مشاهده کرد. از اوایل دوره اسلام کاشى‌کاران و کاشى‌سازان ایرانى هنر کاشى‌کارى را با خود تا دورترین نقاط ممالک تسخیر شده یعنى اسپانیا نیز برده‌اند.

دوران سلجوقى

عصر سلجوقى یکى از درخشان‌ترین دوره صنایع اسلامى است که با پیروى از سنت‌هاى گذشته، هنرهاى مختلف به‌خصوص معمارى به‌حد اعلاى شکوفایى خود رسید.در هنر سفالگری ساخت انواع ظروف سفالین توسعه یافت. در دوره سلجوقی، کاشان، جرجان و نیشابور داراى کارگاه‌هاى معتبرى بود و ظروفى نازک با تزئیناتى برجسته به‌صورت شاخ و برگ و ساقه گیاهان و گل‌ها یا خطوط کوفى و اسلیمى تولید مى‌شد. ظروف مشبک نیز از تولیدات این دوره بود.

ماده اولیه و فن کوزه گری

گل کوزه گری از رسوبات رودخانه هایی بدست می آید که حداقل سی چهل سال از عمرشان گذشته است. در صد شن این خاک که رس نامیده می شود، باید به اندازه معینی باشد زیرا اگر چه شن زیاد بر استحکام کوزه می افزاید ولی ساختنش را بی اندازه دشوار میکند، به همین دلیل خاک چند منطقه مختلف را که از نظر میزان شن با هم متفاوت است.

تبلیغات سفالگری

نقش کوزه، انواع آن

سفالگری، کوزه از چهار قسمت تشکیل شده است، گردن، سینه، شکم و دسته که به آن ‹‹ قلف›› (golf) می گویند (طرح شماره –۵). کوزه گران با ذوق، سینه کوزه را با نقشهای متنوع زینت می دهند. این نقشها بین دو ردیف خط متوای که از هم هفت – هشت سانیتمتر فاصله دارند، رسم می شود، در میان نقشهای مختلف آنچه بیشتر به چشم می خورد نقش خوشه های گندم و نقطه های ساده ای است که به نظر می رسد سمبل مزرعه و دانه های بذر گندم باشد.

کوزه گران و موقعیت اجتماعی آنان

در زمان نه چندان دور یعنی قبل از گسترش شبکه ارتباطی و افزایش تحصیلکرده ها و اشاعه فنون مکانیکی و کارگری، هنرمندان و صنعتگران عمده آستانه منحصر می شدند به قالیبافان و کوزه گران و آهنگران. کوزه گران نه تنها به این دلیل که صنعتگر و هنرمند بوده و رفع احتیاج از مردم می کرده اند بلکه چون به حرفه ای اشتغال داشته اند که نوح پیغمبر بنیانگزارش بوده است و نیز از آن جهت که با خاک، مظهر تقدس و پاکی و زایندگی سر و کار داشته اند، در جامعه از احترام خاصی برخوردار بوده اند.

کاربرد های مختلف کوزه

سفالگری، در میان خانواده های دیر پای این شهر که هنوز کم و بیش به موازین سنتی زندگی وفادار مانده اند کمتر خانه ای متیوان یافت که کوزه با چند نقش متفاوت در گوشه و کنار آن، رخ نمی نمود. هر چند مهمترین نقش کوزه همانا نگهداری آب و مطبوع کردن آنست اما وقتی به عللی از این نقش خود عاری شد، دور انداخته نمی شومد بلکه بلافاصله در جایی دیگر و با کاربردی دیگر بکارش میگرفتند. چگونگی این کاربرد بستگی به نوع از کار افتادگی کوزه داشت

سفالگـری پـیش از اسلام

در شش هزار سال پیش ازمیلاد اولین نشانه پیدایش کوره پخت، درصنعت سفال دیده می شود و در سه هزار و پانصد سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده ای که با دست حرکت می کرد ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحوّل بزرگی را در ین صنعت بوجود آورد.

.

نظرات بسته شده است.