گیاهان – تاثیر گیاهان بر انسان وبنا – پرشین مقاله

گیاهان

مسکن یکی از مهمترین ساخته های بشر و برطرف کننده نیاز او به پناهگاه می باشد.اگر بتوان در شهرها علاوه بر رفع این نیاز ،به نیازهای دیگر او که نور خورشید – هوای پاکیزه و سلامت جسم و روان هستند ،توجه داشت،می توان بسیاری از مشکلات ناشی از زندگی شهری و دور بودن از طبیعت را از زندگی شهری زدود. گیاهان نقشی اساسی در تصفیه هوا و حفظ منابع و جلوگیری از سیلاب دارند .گیاهان

این تحقیق دانشجویی تاثیر گیاهان بر انسان وبنا مشتمل بر۳۶ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه نمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

مقدمه. ۶

فصل اول. ۷

فوایددرخت.. ۷

۱) جذب پرتوها: ۷

۲) جذب گرد و غبار: ۷

۳) تولید اکسیژن.. ۸

۴) تولید فیتونسید: ۸

۵) تعدیل آب و هوا: ۹

۶) مؤثر در کاهش آلودگی صدا: ۹

۷) کاهش آلودگی صوتی غیرقابل تحمل: ۱۰

الف ) تابش آفتاب.. ۱۱

ب ) دمای هوا ۱۱

ج ) رطوبت هوا ۱۲

اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم) ۱۲

دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک۱۵

تاثیر گیاهان بر اقلیم: ۱۵

فصل دوم. ۱۶

کاربرد گیاهان در معماری.. ۱۶

۱-عناصر معماری.. ۱۶

۲-تقسیم فضا ۱۶

۳-ایجاد حفاظ.. ۱۷

۴-کنترل و ایجاد محوطه خصوصی.. ۱۷

فصل سوم. ۱۸

گیاهان آپارتمانی : ۱۸

نور. ۲۰

آب.. ۲۰

غذا ۲۱

تعویض گلدان.. ۲۱

چند نکته برای تعویض گلدان.. ۲۲

فصل چهارم. ۲۳

انتخاب درخت مناسب برای کاشت.. ۲۳

سایه درخت.. ۲۳

ریشه. ۲۴

زیبایی درخت.. ۲۵

استفاده از گیاهان در معماری.. ۲۶

استفاده از گیاهان در مهندسی.. ۲۶

استفاده از گیاهان در زیباشناسی.. ۲۷

استفاده از گیاهان در کنترل آب و هوا ۲۷

فصل پنجم. ۲۸

اصول معماری فضای سبز. ۲۸

 اصل اول : حفاظت از انرژی.. ۲۸

 اصل دوم : کار با اقلیم. ۲۹

 اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید. ۳۰

 اصل چهارم : احترام به کاربران.. ۳۱

 اصل پنجم : احترام به سایت.. ۳۲

 اصل ششم: کل گرایی.. ۳۴

نتیجه گیری: ۳۵

منابع و ماخذ. ۳۶

.

مقاله تاثیر گیاهان برانسان وبنا در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر گیاهان بر انسان وبنا را میتوانید در زیر ببینید.

انواع گیاهان

تولید اکسیژن

هوای مورد نیاز انسان در روز حدود ۱۵ کیلوگرم است. درحالی که جذب غذای مورد احتااج وی به آب ۵/۱ کیلوگرم و غذا ۵/۲ کیلوگرم می باشد.از این مقدار هوای سالم که به بدن انسان وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصد آن را اکسیژن تشکیل می دهد. گیاهان

رطوبت هوا

منظور از رطوبت هوا مقدار آبی است که به شکل بخار در هوا وجود دارد, که این بخار از طریق تبخیر آب سطح اقیانوس هاو دریا ها و همچنین سطوح مرطوبی چون گیاهان وارد هوا می شود. هر چه هوا گرم تر باشد بخار آب بیشتری را در خود نگه می دارند . به عنوان مثال ظرفیت پذیرش بخار آب در هوایی که دمای آن ۱۸ درجه سیلسیوس است سه برابر هوایی است که دمای آن ۲ درجه سیلسیوس می باشد . همچنین با کم شدن ارتفاع تراکم بخار آب در هوا زیاد می شود .

گیاهان گلدار

تاثیر گیاهان بر اقلیم

  • به لحاظ تبخیر آب در ایجاد برودت در محیط تاثیربسزایی دارند.
  • ایجاد سایه درتابستان
  • هدایت و کاستن از شدت باد در زمستان و یا باد کویری توسط درختان سوزنی برگ
  • نسبت شن های روان در کویر بوسیله گیاهان کویری.
  • بوته های گیاهان موثر در هدایت باد

عناصر معماری

یک معمار برای ایجاد حفاظ از سرما و گرما و مکانی امن،از چوب و فراورده های چوبی ،اجر ،سیمان و فلز استفاده میکند و او به این ترتیب مسیر و حرکت افراد را نیز هدایت کرده و فضای مورد پسند را نمایان می سازد.طراح باغ برای ایفای همین منظور از گیاهان استفاده میکندگیاهانی که ارتفاع انها یک متر یا کوتاه تر است کنترل فیزیکی برای افراد بالغ نبوده  بلکه تاثیر روانی در این کنترل دارند کشت توده متراکم گیاهی از ۲متر به بالا حرکت وضعی و دامنه دید را کنترل میکند

تحقیق در مورد رشد گیاهان

گیاهان آپارتمانی

گیاه آپارتمانی گیاهی است که قابلیت رشد در مکان های سرپوشیده مانند داخل منازل، ادارات و غیره را داشته باشد و معمولا برای اهداف تزئینی ، اثران مثبت روانی  و یا دلایل بهداشتی از جمله به عنوان تصفیه هوای داخل ساختمان پرورش داده میشوند. این گیاهان اغلب بومی مناطق استوایی و نیمه استوایی هستند.عوامل اصلی که در هنگام مراقبت از گیاهان آپارتمانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: آبیاری ، نور ، مخلوط خاک ، دما ، رطوبت ، کود و مبارزه با آفات.

 

آب

شما میتوانید یک مداد را در خاک گلدان فرو برده و با امتحان سر آن از نمناک بودن خاک مطمئن شوید.گاهی یک باغبان میتواند از با آبیاری بیش از حد و از روی محبت گیاهی را بکشد. این یکی از شایعترین اشتباهات در زمینه نگهداری از گیاهان خانگی است. خاک هر گیاه در فاصله دو آبیاری به میزان خاصی رطوبت نیاز دارد.

.

نظرات بسته شده است.