پری اپیکال – بررسی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال – پرشین مقاله

 پری اپیکال

بیماری‌های پالپ و پری اپیکال یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به دندانپزشکان می‌باشند، نقش میکروارگانیسم‌ها و محصولات ویرانگر آنها بعنوان عامل اصلی این بیماری‌ها بطور کامل شناخته شده است (۱.۲.۳).

مطلب بررسی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال مشتمل ۸۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته زیست محیطی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۳

طرح تحقیق.. ۳

۱-۱ – مقدمه و بیان مسئله. ۴

۲-۱ – هدف اصلی: ۷

۳-۱ – اهداف فرعی : ۷

۴-۱ – اهداف کاربردی: ۷

۵-۱ – فرضیات یا سؤالات پژوهش: ۷

فصل دوم. ۹

مروری بر کتب و مقالات… ۹

۱-۲ – کلیات… ۱۰

میخک (تصویر ۱) ۲۴

موخوش (تصویر ۲) ۲۵

انار (تصویر ۳ ) ۲۶

مورد : (تصویر ۴ ) ۲۷

آویشن شیرازی (تصویر ۵) ۲۸

دارچین (تصویر ۶ ) ۲۹

اوکالیپتوس (تصویر ۷ ) ۳۰

چای سبز: (تصویر ۸) ۳۱

مازو (تصویر ۹ ) ۳۱

ریحان (تصویر ۱۰) : ۳۲

محل جمع آوری گیاهان در این تحقیق به ترتیب زیرمی  باشد: ۳۵

مروری بر مقالات… ۴۰

فصل سوم. ۵۴

روش تحقیق.. ۵۴

جمع آوری و عصاره گیری گیاهان  : ۵۵

سویه های باکتری: ۵۵

محیط های کشت : ۵۶

فصل چهارم. ۶۴

نتایج تحقیق.. ۶۴

نتایج تحقیق : ۶۵

فصل پنجم.. ۶۸

بحث و نتیجه گیری.. ۶۸

بحث و نتیجه گیری : ۶۹

مقاله  بررسی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته زیست محیطی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه و بیان مسئله

بیماری‌های پالپ و پری اپیکال یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به دندانپزشکان می‌باشند، نقش میکروارگانیسم‌ها و محصولات ویرانگر آنها بعنوان عامل اصلی این بیماری‌ها بطور کامل شناخته شده است .

میخک (تصویر ۱)

نام علمی این گیاه Syzygium aromaticum (L.) Merr & Perry است . میخک از خانواده Myrtaceae  می باشد که غنچه های خشک شده گیاه بنام میخک مورد استفاده قرار می گیرد. درختچه ای کوچک مخروطی با برگهای همیشه سبز و ناخزان ، متقابل بیضی، نوک تیز و کمی موجدار و بلندی درختچه  ۱۲-۱۰ متر است.

موخوش (تصویر ۲)

نام علمی این گیاه  Zhumeria majdae است. گیاهی از خانواده Lamiaceae می باشد. گیاهی است پایا،  در پایه و بن چوبی و سخت ، سبز متمایل به سفید یا خاکستری ، با ارتفاع  ۵۰ سانتی متر و بسیار معطر که برگ و سرشاخه های  هوایی اندام دارویی مورد استفاده گیاه می باشند.

انار (تصویر ۳ )

پری اپیکال نام علمی این گیاه Punica granatum L. می باشد و از خانواده  Punicaceae است. این گیاه دارای برگهایی ساده ، معمولا متقابل و گلهایی نر – ماده می باشد.  کاسه گل آن شامل  ۸-۴ قطعه گوشت دار و پیوسته به تخمدان است . جام گل آن قرمز یا صورتی و مرکب از قطعات درشتی است که در آغاز حالت چین خورده دارند ولی پس از شکفتن کامل ، صاف می گردند.

دارچین (تصویر ۶ )

نام علمی این گیاه  Cinnamomum zeylanicum بوده و از خانواده Lauraceae است درختی است کوچک به ارتفاع   ۷-۵ متر و همیشه سبز که از تمام قسمت های آن بوی معطر و مطبوع دارچین استشمام می شود.

مروری بر مقالات

میخک

Cava و همکاران (۲۰۰۷) به اثر آنتی باکتریال میخک و دارچین علیه Listeria monocytogenes موجود در شیر پی بردند و پیشنهاد کردند که روغن این گیاهان می تواند به عنوان افزودنی به شیر خوراکی اضافه گردد (۱۱۹).

دارچین

Shahverdi و همکاران ( ۲۰۰۷)  تاثیر دارچین  را بر کلستریدیوم  دیفیسیل مقاوم به کلیندامایسین بررسی کرد  و بیان نمودند که حضور دارچین MIC  کلیندامایسین را  ۱۶ برابر کاهش داد و منجر  به افزایش  مشخص  خاصیت ضد میکروبی  کلیندامایسین شد(۱۶۱) .

جمع آوری و عصاره گیری گیاهان  :

پری اپیکال گیاهان مورد استفاده در این تحقیق در زمان مناسب از رویشگاه طبیعی  جمع آوری یا از مراکز فروش معتبر تهیه و بعد از شناسایی و تایید نام علمی توسط گیاه شناسی معتبر مورد استفاده قرار گرفتند . مشخصات گیاهان مورد استفاده در جدول شماره ۱-۲ آمده است.

نتایج تحقیق :

پری اپیکال جدول ۱-۴  نتایج اثرات مهاری عصاره گیاهان مورد مطالعه را بر رشد E.faecalis در زمانها و غلظتهای مختلف نشان می دهد. از  ده گیاه مورد مطالعه  عصاره  ۸  گیاه فعالیت آنتی میکروبیال علیه این میکروارگانیسم  نشان دادند.کمترین قدرت اثر ضد میکروبی مربوط به عصاره های چای سبز و ریجان بود که  در هیچ  کدام از غلظتها و زمانهای ذکرشده نتوانستند

بحث و نتیجه گیری :

پری اپیکال ثابت شده است که عفونتهای اندودنتیک مستقیما با تهاجم  باکتریها به سیستم کانال ریشه،  دنتین و ناحیه پری رادیکولار در ارتباطند و موفقیت درمان ریشه به حذف کمومکانیکال پالپ عفونی و میکروارگانیسم ها از کانال و توبولهای عاجی بستگی دارد(۵)از سویی حتی پس از اینسترومنت کردن و شستشوی کانال ریشه با هیپوکلریت سدیم ، بیوفیلم میکروبیال  از اغلب کانالهای ریشه حذف نمی­شود (۶۴) بطور مثال نشان داده شده است

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته زیست محیطی

 

 

 

نظرات بسته شده است.